Гуменюк Л. Н.


PDF Автор Назва статті Рік, номер журналу
Гуменюк Л. Н. Клініко-соціальна характеристика осіб, що страждають на психічні розлади з обмеженими здібностями до інтеграції в суспільство (безпритульні) 2008
Том 16, випуск 1 (54)
Гуменюк Л. Н.
Савін А. А.
Динамічний аналіз клініко-психопатологічних порушеньу хворих з першим психотичним епізодом під дією арт-терапії 2012
Том 20, випуск 3 (72)
Гуменюк Л. Н. Проблеми формування феномену обмеженої здатності до інтеграції в суспільство у психічнохворих 2008
Том 16, випуск 4 (57)
Гуменюк Л. Н. Принципи та алгоритми оцінки обмеженої здатності до інтеграції в суспільство у психічнохворих 2008
Том 16, випуск 3 (56)
Гуменюк Л. Н.
Савін А. А.
Принципи арт-терапії для хворих з першим психотичним епізодом 2012
Том 20, випуск 4 (73)
Гуменюк Л. Н. Оцінка ефективності реабілітаційних заходів у психіч- но хво рих з обмеженою здатністю інтеграції в суспільство 2008
Том 16, випуск 2 (55)