ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 3 (72)Динамічний аналіз клініко-психопатологічних порушеньу хворих з першим психотичним епізодом під дією арт-терапії
Назва статтi Динамічний аналіз клініко-психопатологічних порушеньу хворих з першим психотичним епізодом під дією арт-терапії
Автори Гуменюк Л. Н.
Савін А. А.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 3 (72) Сторінки 25-27
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008:615.851.82 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведено результати вивчення динаміки клініко- психопатологічних порушень у хворих з першим психотичним епізодом під дією арт-терапії.
Ключовi слова арт-терапія, перший психотичний епізод, динамічний аналіз клініко-психопатологічних порушень.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Абрамов В. А. Психосоциальная реабилитация больных шизофренией / В. А. Абрамов, И. В. Жигулина, Т. Л. Ряполова. — Донецк: Каштан, 2009. — 584 с.
2. Первинний психотичний епізод: діагностика, фармакотерапія та психосоціальна реабілітація: метод. рекомендації / уклад.: Н. О. Марута, Л. М. Юр’єва, Т. В. Панько [та ін.]; Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України, Дніпропетровська держ. мед. академія. — Х., 2009. — 31 с. 3. Відділення первинного психотичного епізоду — практичний досвід організації / В. А. Демченко, Н. В. Царенюк, В. В. Зозуля, С. О. Маляров // Український вісник психоневрології. — 2009. — Вип. 1. — С. 41—43.
4. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением: учеб. пособие по психотерапии / М. Е. Бурно. — М.: Академ. проект, 2006. — 429 с.
5. Воскресенский Б. А. Творчество и психическая патология: некоторые вопросы теории и практики / Б. А. Воскресенский, А. Я. Басова, Н. А. Титова // Нові підходи до діагностики, лікування та реабілітації психічних захворювань: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 28—29 січ. 2010 р. — Харків, 2010. — С. 150—152.
6. Гуменюк Л. Н. Арт-терапия в системе комплексной пси- хосоциальной реабилитации больных шизофренией в условиях принудительного лечения / Л. Н. Гуменюк, Е. А. Михайлова // Тавр. мед.-биол. вестник. — 2010. — № 4. — C. 37—40.
7. Provision and practice of art therapy for people with schizophrenia: results of a national survey / [S. Patterson, J. Debate, S. Anju et al.] // J. Ment. Health. — 2011. — Vol. 20, № 4. — P. 328—335.