ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 4 (73)Судово-фармацевтичне вивчення проблеми, що пов’язана із профілактикою наркоманії та медико-фармацевтичною і церковною реабілітацією наркозалежних осіб
Назва статтi Судово-фармацевтичне вивчення проблеми, що пов’язана із профілактикою наркоманії та медико-фармацевтичною і церковною реабілітацією наркозалежних осіб
Автори Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Негрецький С. М. (Ієромонах Симеон)
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 4 (73) Сторінки 74-78
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13-084-036.66:340.6 Індекс ББК -
Анотацiя У країні потрібна докорінна зміна наркоситуації: загрозлива динаміка її розвитку стає викликом здоров’ю нації та безпеці держави. Національна стратегія боротьби з наркотиками на період до 2020 року вперше визначить комплекс базових положень єдиної державної політики в цій сфері.
Ключовi слова реабілітація, наркохворі, каннабіноїдна залежність.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. В Бердянске задержали банду наркоторговцев [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.061.ua/article/73544.
2. В Запорожской области арестованы торговцы трамадолом [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://nbnews.com.ua/ news/9551.
3. В Запорожской области на выходных с наркотиками по- пались 33 человека [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zp.comments.ua/news/2011/08/29/144719.html.
4. В Севастополе задержали двух милиционеров-вымогателей [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nr2.ru/ crimea/342719.html.
5. В Севастополе поймали двух оборотней в погонах [Елект- рон ний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bagnet.org/news/ ukraine/148371.
6. В Севастополе СБУ задержала на взятке двух работников милиции [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mair. in.ua/news/show/id/12377.
7. Взаимосвязь судебной фармации с судебной медициной, судебной наркологией, криминалистикой и другими дисциплинами / Малинина Н. Г. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://vash-advokat.com.
8. Заходи протидії наркозлочинності і профілактика наркоманії в Україні на засадах фармацевтичного і медичного права / А. О. Казяйчева [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// vash-advokat.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt0 1articleid=360&cntnt01origid=15&cntnt01pagelimit=15&cntnt01r eturnid=5
9. Лінський, І. В. Порівняльна характеристика фоноскопіч- них особливостей мови, що звучить, у залежності від опіоїдів та практично здорових осіб [Текст] / І. В. Лінський, О. О. Мінко // Український вісник психоневрології. — 2011. — Т. 19, вип. 1(66). — С. 106—112.
10. Марута, Н. О. Організація роботи поліпрофесіональної бригади при наданні психіатричної допомоги [Текст] / Н. О. Марута // Там само. — С. 34—36.
11. Минко, А. И. Наркология [Текст] / А. И. Минко, И. В. Линский. — М.: Эксмо, 2004. — 736 с. 12. На минувших выходных в Запорожье и области изъяли наркотики у 33-х человек [Електронний ресурс]. — Режим досту- пу : http://reporter.zp.ua/2011/08/29/na-minuvshikh-vykhodnykh-vzaporozhe- i-oblasti-izyali-narkotiki-u-33-kh-chelovek.
13. Наркология [Текст] / [Фридман Л. С., Флеминг Л. Ф., Робертс Д. Г., Хайман С. Е.] — М.: Бином; СПб.: Невский диалект, 1998. — 320 с.
14. Обсуждение результатов участия адвокатов и экспертов Адвокатского объединения «Фундация адвокатов Украины» в международном круглом столе «Противодействие наркомании: новый стратегический подход / Казяйчева А. А. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://vash-advokat.com/index.php?m act=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=316&cntnt01origid=15 &cntnt01pagelimit=15&cntnt01returnid=56
15. Орієнтовна структура Національної стратегії боротьби з наркотиками на період до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://narko.gov.ua/komnarko/uk/publish/article/90624.
16. Почти 2 тысячи уголовных дел возбуждено на Донетчине за незаконный оборот наркотиков [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ostro.org/news/article-184936.
17. Профилактика злоупотребления несовершеннолетними психоактивных веществ в рамках государственной политики Президента Украины на региональном уровне / Курижева О. А. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://vash-advokat.com/ index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=347&cntnt 01origid=15&cntnt01pagelimit=15&cntnt01returnid=56
18. Реализация государственной политики в противодействии распространению аддиктивных расстройств здоровья среди детей и женщин всех возрастных групп, особенно репродуктивного возраста / Петренко В. А. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://vash-advokat.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&c ntnt01articleid=337&cntnt01origid=15&cntnt01pagelimit=15&cntn t01returnid=56
19. С начала года попались с наркотиками 1300 донетчан. Каждый четвертый — сбытчик [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://donetsk.comments.ua/news/2011/05/19/173605.html. 20. Святейший Патриарх Кирилл. Бог дает свое слово каждому, но воспринимает его в соответствии с внутренними склонностями и предпочтениями [Текст] // Православная газета. — Екатеринбург, Россия. — № 42. — Ноябрь 2011. — С. 2.
21. Святейший Патриарх Кирилл. Христос пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить другим [Текст] // Там же. — С. 3.
22. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. общество объединяет усилия для профилактики и лечения наркомании: Матер. Междунар. конф. «Национальная сфера ответствен- ности: «Власть, Церковь, бизнес, общество против наркомании» 25—26 ноября 2005 г., Москва. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.pravoslavie.ru/news/15272. htm.
23. Сосін І. К. Наркологія // Сосін І. К., Чуєв Ю. Ф. — Х.: Коллегіум, 2005. — 800 с.
24. Сотрудниками отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Керченского ГУ ГУМВД Украины в АР Крым прекращена торговая деятельность наркотическими средствами 29-летнего керчанина [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://news.allcrimea.net/news/2011/8/27/1314444600.
25. Шаповалов В. В. (мл.) Судебная фармация в международной системе ООН, связанной с борьбой с наркобизнесом, последствиями которого являются наркомания и ВИЧ/СПИД / В. В. Шаповалов (мл.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://vash-advokat.com/ index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=366&cntnt 01origid=15&cntnt01pagelimit=15&cntnt01returnid=56
26. Твереза нація: З програми Національної стратегії бо- ротьби з наркотиками на період до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://narko.gov.ua/komnarko/uk/ publish/article/90624. 27. Фармацевтичне право в наркології [Текст] / [Шаповалова В. О., Сосін І. К., Шаповалов В. В. та ін.]; за ред. В. О. Шаповалової. — Х.: Вид-во Факт, 2004. — 800 с.
28. Шпігов Д. Торговці трамадолом відправляться за ґрати [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.unn.com. ua/ua/news/
29. Янукович В. Українське суспільство чекає від влади рішучих кроків щодо реального забезпечення прав дитини. — Прес-служба Президента України Віктора Януковича [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/21728. html.
30. Bhanot, R. and Wilkinson, M. Opiatergic control of LH secretion is eliminated by gonadectomy [Text] / R. Bhanot and M. Wilkinson // Endocrinology. — 112; 399 — 401, (1983).
31. Cicero, T. J. Endogenous opioids participate in the regulation of the hypothalamic-pituitary-luteinizing hormone axis and testosterone’s negative feedback control of luteinizing hormone [Text] / T. J. Cicero, B. A. Schainker, and E. R. Meyer // Endocrinology. — 1979; 104: 1286 — 1291.
32. Role of endogenous opiates in the expression of negative feedback actions of androgens and estrogen on pulsative properties of luteinizing-hormone secretion in man [Text] / [Veldhuis J. D., Rogol A. D., Samojlic E, Ertel M. H.] // J. Clin Invest. — 1984; 74: 47—55.