ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 4 (73)Задоволеність функціонуванням та рівень соціальної фрустрованості середнього медичного персоналу, що працює з хворими на особливо небезпечні інфекційні захворювання
Назва статтi Задоволеність функціонуванням та рівень соціальної фрустрованості середнього медичного персоналу, що працює з хворими на особливо небезпечні інфекційні захворювання
Автори Продан М. І.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 4 (73) Сторінки 65-70
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-057-051-085 Індекс ББК -
Анотацiя На основі психодіагностичного дослідження 170 осіб — середнього медичного персоналу, які працюють з хворими на особливо небезпечні інфекційні захворювання, визначені задоволеність функціонуванням в різних сферах життєдіяльності, а також рівень і структура соціальної фрустрованості у 60 осіб з гострою, 60 — з хронічною професійною дезадаптацією та 50 психологічно благополучних осіб. Отримані результати лягли в основу розробки системи психокорекційних заходів для середнього медперсоналу, які працюють з хворими на особливо небезпечні інфекції.
Ключовi слова професійна дезадаптація, середній медичний персонал, задоволеність функціонуванням, соці- альна фрустрованість.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности : учеб. пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. — СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2003. — С.147—151.
2. Карвасарский Б. Д. Клиническая психология / Б. Д. Карвасарский, М. Пере; под ред. Б. Д. Карвасарского. — [2-е изд.]. — СПб.: Питер, 2007. — 960 с.
3. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / Д. Я. Райгородский. — Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2008. — 672 с.
4. Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 2001. — 752 с.