ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 4 (73)Фізична активність та когнітивні функції у хворих на церебральний атеросклероз
Назва статтi Фізична активність та когнітивні функції у хворих на церебральний атеросклероз
Автори Єжова Вікторія Олександрівна
Царьов Олександр Юрійович
Куніцина Людмила Олександрівна
Словеснов Сергій Вікторович
Колеснікова Олена Юріївна
Мірзоян С.А.
Желдаков А. М.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 4 (73) Сторінки 40-42
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.133 – 004.6 – 0.36.66-008.47 Індекс ББК -
Анотацiя Досліджено клініко-функціональні та психологічні показники, фізичні та когнітивні порушення хворих на церебральний атеросклероз до і після лікування в умовах кліматичного курорту з застосуванням психофізичної реабілітації. Відзначено позитивну динаміку розладів, обґрунтована програма психо- фізичної реабілітації.
Ключовi слова фізична активність, когнітивні функції, церебральний атеросклероз.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бучинский С. Н. Белая книга по физической и реабилитацион- ной медицине в Европе / С. Н. Бучинский // Журнал физиотерапии и реабилитации. — Киев, 2011. — № 1—2 (14—15). — С. 3—7.
2. Глобальные рекомендации по физической активности для здоровья / ВОЗ. — Женева, 2010. — 60 с.
3. Дубенко Е. Г. Атеросклероз сосудов головного мозга / Е. Г. Дубенко. — Харьков: Изд-во ХГУ, 1989. — 168 с.
4. Жданов В. С. Эволюция и патоморфоз атеросклероза у человека / В. С. Жданов, А. М. Вихерт, Н. Г. Стернби. — М.: Триада-Х, 2002. — 143 с.
5. Міщенко Т.С. Клінічні шкали і психодіагностичні тести у діа- гностиці судинних захворювань головного мозку : методичні рекомендації / [Міщенко Т. С., Шестопалова Л. Ф., Тріщинська М. А.]. — Харків, 2008. — 34 с.
6. Марута Н. А., Депрессии в общемедицинской практике : [Справочное пособие для врачей первичной медикосанитарной сети] / Марута Н. А., Мамчур А. И., Юрьева Л. Н. — Киев, 2009. — 30 с.
7. Методи психофізичної реабілітації хворих на церебральний атеросклероз в умовах курорту : методичні рекомендації / [Солдатченко С. С., Царьов О. Ю., Єжова В. О. та ін.]. — Ялта, 2010. — 27 с.
8. Мищенко Т. С. Эпидемиология цереброваскулярных заболеваний в Украине / Т. С. Мищенко // Практична ангіоневрологія. — Київ. — 2009. — № 1/1.— С.5—6.
9. Церебральный атеросклероз / [А. Ю. Царёв, С. С. Солдатченко, В. А. Ежо ва и др.] // Крым. мед. формуляр. — 2003, № 5. — 95 с.
10. Юшковська О. Г. Фізична реабілітація хворих на ішемічну хворобу серця / О. Г. Юшковська. — Одеса, 2009. — 224с.
11. Фісенко Л. І. Лікувальна фізкультура в санаторно-курортних закладах / Л. І. Фісенко. — К.: Видавець Купріянова, 2005. — 95с.
12. Яхно Н. Н. Когнитивные расстройства в неврологической клинике / Н. Н. Яхно // Неврол. журнал. — 2006. — № 11 (приложение № 1). — С. 4—13.