ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 4 (73)Клініко-діагностичні особливості хворих у різні періоди легкої черепно-мозкової травми
Назва статтi Клініко-діагностичні особливості хворих у різні періоди легкої черепно-мозкової травми
Автори Григорова Ірина Анатоліївна
Куфтеріна Наталія Сергіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 4 (73) Сторінки 9-12
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-001.31-071 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено комплексне обстеження 160 осіб, віком від 18 до 40 років, що перенесли легку черепно-мозкову травму (ЛЧМТ) та перебували на стаціонарному лікуванні у ХМКЛШНД ім. проф. А. І. Мещанінова. Було встановлено, що нейропсихологічні порушення є невіддільною складовою частиною клінічної картини хворих, що перенесли ЛЧМТ, залежать від періоду ЛЧМТ, а також від терапевтичної такти- ки та тривалості лікування у гострому періоді. Визначення концентрації білка S100b та нейротрофічного фактора BDNF може дати корисну інформацію при веденні пацієнтів, що перенесли ЛЧМТ, у різні її періоди. А дані S100b та BDNF можна використовувати як діагностичні маркери розвитку травматичної хвороби головного мозку
Ключовi слова черепно-мозкова травма, струс головно- го мозку, забій головного мозку легкого ступеня, гострий період, проміжний період, віддалений період.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Григорова И. А. Церебролизин в лечении больных молодого возраста с черепно-мозговой и краниофациальной травмой / Григорова И. А., Некрасова Н. А., Григоров С. М. // Международный неврологичес кий журнал. — 2007. — № 6 (10). — С. 45—48.
2. Деменко В. Д. Клинико-параклинические взаимоотношения в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы / Деменко В. Д., Базарный Н. Ф., Борисенко В. В. // Украинский вестник психоневрологии. — 2001. — Т. 9, вып. 1 (26). — С. 41.
3. Дзяк Л. А. Современные представления о патофизиологии тяжелой черепно-мозговой травмы и роли прогнозирования ее исходов на этапах лечения / Дзяк Л. А., Зозуля О. А. // Нейро- науки: теоретические и клинические аспекты. — 2005. — Т. 1, № 1. — С. 24—35.
4. Клиническое руководство по черепно-мозговой травме/ под ред. акад. РАМН А. Н. Коновалова. — М.: Антидор, 2002. — Т. 1.
5. Полищук Н. Е. Унификация объема диаг ностики и медицин- ской помощи больным с черепно-мозговой травмой / Н. Е. Полищук, С. Ю. Рассказов // Украинский нейрохирургический журнал. — 2008. — № 1 (9). — С. 73—77.
6. Тайцлин В. И. Закрытая черепно-мозговая травма и ее последствия / В. И. Тайцлин // Международный медицинский журнал. — 2002. — № 1—2. — С. 58—62.
7. Шевага В. Н. Ранние и отдаленные последствия черепно- мозговой травмы: медико-социальные аспекты и возможности нейропротекции / В. Н. Шевага // Здоровье Украины. — 2009. — № 5(1). — С. 45.
8. Arciniegas D. B. The cholinergic hypothesis of cognitive impairment caused by traumatic brain injury / D. B. Arciniegas // Curr Psychiat Rep. — 2003. — № 5. — P. 391—399.
9. Conckey M. I. Psychological changes associated with head injuries / M. I. Conckey // Arch Psychol. — 1998. — Vol. 232. — P. 41—62.
10. Faden A. I. Neuroprotection and traumatic brain injury: The search continues / A. I. Faden // Arch Neurol. — 2001. — Vol. 58. — P. 1553—1555.
11. Mittenherg W. Diagnosis of mild head injury and the postconcussion syndrome / W. Mittenherg, S. Strauman // Head Trauma. Rehabil. — 2000. — 15,2. — P. 783—791.
12. Head Injury — Pathophysiology and Management, 2nd edition / P. L. Reilly, R. Bullock (eds). — Hodder Arnold: London, UK, 2005. — 501 p.
13. Teasdale T. W. Cognitive dysfunction in young men following head injury in childhood and adolescence: a population study / T. W. Teasdale, A. W. Endberg // J. Neurol Neurosurg Psychiat. — 2003. — Vol. 74. — P. 933—936.