ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 4 (73)Динаміка когнітивних функцій, церебральної гемодинаміки та функціонального стану ендотелію у хворих на діабетичну енцефалопатію під впливом лікування Нейромідином
Назва статтi Динаміка когнітивних функцій, церебральної гемодинаміки та функціонального стану ендотелію у хворих на діабетичну енцефалопатію під впливом лікування Нейромідином
Автори Пашковська Н.В.
Пашковський В. М.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 4 (73) Сторінки 16-20
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831.11:612.15:615.225.2 Індекс ББК -
Анотацiя У хворих на діабетичну енцефалопатію вивчено особливості показників когнітивних функцій, церебральної гемодинаміки та функціонального стану ендотелію на тлі застосування у комплексному лікуванні Нейромідину. Призначення Нейромідину у комплексному лікуванні хворих на діабетичну енцефалопатію зменшувало когнітивний дефіцит, дозволило покращити показники церебральної гемодинаміки та функціонального стану ендотелію.
Ключовi слова діабетична енцефалопатія, когнітивні функції, церебральна гемодинаміка, ендотеліальна дис- функція, Нейромідин
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Аналіз діяльності ендокринологічної служби України у 2010 році та перспективи розвитку медичної допомоги хворим з ендокринною патологією / О. С. Ларін, В. І. Паньків, М. І. Селіваненко [та ін.] // Міжнар. ендокр. журнал. — 2011. — Т. 3, № (35) — С. 10—18.
2. Величковский Б. М. Когнитивная наука. Основы психологии познания : в 2-х т. / Б. М. Величковский. — М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2006. — Т. I. — 448 с.
3. Величковский Б. М. Когнитивная наука. Основы психологии познания : в 2-х т. / Б. М. Величковский. — М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2006. — Т. IІ. — 432 с.
4. Даценко И. В. Влияние нейромидина на церебральную гемодинамику и биоэлектрическую активность головного мозга у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / И. В. Даценко, C. М. Кузнецова // Пробл. старения и долголетия. — 2007. — Т. 16, № 1. — С. 55—61 5. Лелюк В. Г. Ультразвуковая ангиология / В. Г. Лелюк, С. Э. Лелюк. — М.: Реальное время, 2003. — 324 с.
6. Міщенко Т. С. Проблема патології нервової системи в Ук- раїні та стан вітчизняної неврологічної служби на межі десятиріччя / Т. С. Міщенко // Здоров’я України. — 2010. — № 3 (14). — С. 3—4.
7. Мищенко Т. С. Сахарный диабет и хронические нарушения мозгового кровообращения / Т. С. Мищенко, Т. Г. Перцева // Укр. неврол. журнал. — 2008. — № 3 (8). — С. 4—13.
8. Диагностическая ценность определения десквамированных эндотелиальных клеток крови / Н. Н. Петрищев, О. А. Беркович, Т. Д. Власов [и др.] // Клин. лаб. диагност. — 2001. — № 1. — С. 50—52.
9. Эффективность применения Нейромидина® в терапии диабетической дистальной полинейропатии/ Д. И. Ромейко, И. К. Билодид, И. С. Пукита [и др.] // Медицинские новости. — 2009. — № 6. — С. 82—85.
10. Green L. C. Analysis of nitrate, nitrite and [15N] nitrate in biological fluids/ L. C. Green, D. A. Wagner, G. Glogolwski [et al.] // Analyt. Biochem. — 1982. — Vol. 126. — P. 131—138.
11. Hladovec J. Circulating endothelial cells as a sign of vessel wall lesions / J. Hladovec // Physiol. Bohemoslov. — 1978. — Vol. 27, № 2. — P. 140—144.
12. Noninvasive measurement of human endothelium-dependent arterial responses: accuracy and reproducibility / K. E. Sorensen, D. S. Celermajer, D. J. Spiegelhaltcr [et al.] // Brit. Heart J. — 1995. — Vol. 74. — P. 247—253.