Том 21, випуск 3 (76), 2013

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Колядко Світлана Петрівна
Пароксизмальні стани при невротичних розладах (клініко- психопатологічна структура та принципи терапії)
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Особливості біоелектричної активності головного мозку у пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова
pdf.png Гриб Вікторія Анатоліївна
Якість життя хворих на цукровий діабет II типу, ускладнений поліневропатією
pdf.png Дубенко Ольга Євгенівна
Костюковський С. Л.
Красюк Д. А.
Рівень ангіотензину II і поліморфізм гена ангіотензинперетворюючого ферменту при гострому інсульті
pdf.png Літвин Л.Б.
Застосування Епілепталу в лікуванні дебютів демієлінізуючих захворювань у дітей
pdf.png Літовченко Тетяна Анатоліївна
Завальна О. П.
Тондій О. Л.
Лебединець Володимир Васильович
Комплексне лікування пацієнтів у ранньому відновному періоді ішемічного інсульту з використанням препарату нейромідин
pdf.png Щеглов В. І.
Щеглов Д.В.
Свиридюк О. Є.
Конотопчик С. В.
Пастушин О. А.
Гнелиця О. П.
Ендоваскулярне лікування аневризм великих та гігантських роз- мірів внутрішньої сонної артерії. Досвід 1976—2013 років
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Абдряхімова Цира Борисівна
Якість життя осіб з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного ґенезу
pdf.png Абрамов Володимир Андрійович
Ряполова Т. Л.
Кокотова О. O.
Бойченко О. O.
Якісна оцінка адаптивних ресурсів особистості хворих на шизофренію
pdf.png Габрель Р. Т.
Особливості життєдіяльності партнерської пари, в якій один з осіб є ВІЛ-інфікованим
pdf.png Гегешко В. В.
Характерні особливості первинного алкогольного делірію
pdf.png Маркова Маріанна Владиславівна
Сексуальна аддикція: аналіз феномена
pdf.png Зінченко Олена Миколаївна
Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у жителів сільської місцевості
pdf.png Михайлов Борис Володимирович
Вашкіте Інна Даріюсівна
Аналіз соціально-психологічних факторів, що впливають на формування і розвиток депресивних реакцій афективного та невротичного регістрів у студентів ВНЗ
pdf.png Піонтковська Оксана Володимирівна
Особливості дитячо-батьківських відносин у родині з онкологічно хворою дитиною
pdf.png Пономарьов В. І.
Дослідження буллінгу в контингенті підлітків регіонального соціального закладу для неповнолітніх
pdf.png Сорока О.Г.
Психокорекція органічних непсихотичних психічних розла- дів на стаціонарному етапі реабілітаційно-відновлювального лікування у шахтарів, які перенесли техногенні аварії
pdf.png Сосін Іван Кузьмич
Сквіра І. М.
Нові підходи до інтегрованого прогнозування рецидивів при алкогольній залежності
pdf.png Спіріна Ірина Дмитріївна
Феденко Єлизавета Сергіївна
Рівень алекситимії та індивідуальний профіль особистості у хворих на коксартроз з пограничними психічними розладами
pdf.png Чистікова О. І.
Особливості психоемоційного стану працівників пожежної охорони в залежності від стажу роботи в умовах підвищеної небезпеки
pdf.png Чугай С. Д.
Динаміка виразності алкогольної залежності у обсте- жених осіб протягом лікування антиконвульсантами (за результатами використання методики ADS)
pdf.png Шаповалов Валентин Валерійович
Організаційно-правові аспекти застосування нанотехнологій при обігу психоактивних лікарських засобів
МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕПІЛЕПТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ» 5-6 вересня 2013 р., м. Харків
pdf.png Дубенко Євген Григорович
Дубенко Андрій Євгенович
Коваленко Дмитро Павлович
Васильєва Ольга Олександрівна
Трансформації епілептичних припадків і шкала «якість життя при епілепсії» (QOLIE-31)
pdf.png Костик М. М.,
Сковронська А. О.
Бугель Л. В.
Сковронська О. Н.
Гомза О. С.
Досвід використання левіцитаму в лікуванні тикозних розладів у дітей
pdf.png Мар'єнко Лідія Борисівна
Особливості патоморфозу епілепсії з початком захворювання в дитячому і підлітковому віці
pdf.png Мостова О. П.
Застосування глибинної психотерапії (аналітичної) в комбінованому с АЕП лікуванні деяких видів епілепсій
pdf.png Носов С. Г.
Чудакова Людмила Бориславівна
Синдром Ландау — Клеффнера: діагностика та лікування (Огляд літератури)
pdf.png Сухоносова Ольга Юріївна
Особливості показників та форм епілепсії у дітей різних вікових груп
pdf.png Дубенко Андрій Євгенович
Ятрогенні причини неефективності лікування епілепсії
pdf.png Євтушенко С. К.
Морозова Т. М.
Омельяненко А. А.
Морозова Г. В.
Шестова О. П.
Прохорова Л. М.
Голубєва І. М.
Клінічна ефективність та вплив леветірацетаму (кеппри) на когнітивні функції у дітей шкільного віку з ідіопатичною генералізованою епілепсією
pdf.png Євтушенко С. К.
Омельяненко А. А.
Шестова О. П.
Морозова Т. М.
Прогресуючі форми епілептичних енцефалопатій у немовлят і дітей (труднощі діагностики та лікування)
pdf.png Завалко Юрій Миколайович
Задорожний В. З.
Чудакова Людмила Бориславівна
Хижняк А. А.
Дислексія та дисграфія у дітей з епілепсією
pdf.png Завязкіна Н. В.
Устінова М. В.
Особливості когнітивної сфери у дітей з дитячим церебральним паралічем, хворих на епілепсію
pdf.png Лук'янцева Ольга Юріївна
Зміни електричної активності головного мозку у дітей з енурезом
pdf.png Михайлов Борис Володимирович
Міхановська Н. Г.
Психотерапевтичний супровід сім’ї із дитиною раннього віку, хворою на епілепсію
pdf.png Мруг О.Ф.
Роль медико-психологічної реабілітації в лікуванні шизофренії
pdf.png Надоненко О. М.
ЕЕГ-відеомоніторинг: іктальна ЕЕГ в діагностиці епілепсії
pdf.png Нечай А. Ф.
Роль ЕКГ при обстеженні дітей раннього віку з епілепсією та неепілептичними нападами
pdf.png Омельяненко А. А.
Євтушенко С. К.
Морозова Т. М.
Шестова О. П.
Морозова Г. В.
Зміни зорових викликаних потенціалів, що пов’язані з подією, на образно-семантичні стимули у дітей з ідіопатичними фокальними епілепсіями при відсутності терапії антиконвульсантами
pdf.png Померанцева Т. І.
Скоробогатова О. В.
Клініко-інструментальні характеристики нічних фокальних епілепсій
pdf.png Статінова Олена Анатоліївна
Коценко Ю. І.
Аномалії інтрацеребральних артерій як причина розвитку тяжкого церебрального ішемічного інсульту
pdf.png Терещенко Людмила Павлівна
Терапевтичні підходи до терапії епілепсії
pdf.png Чуприков А. П.
Чуприкова Е. Г.
Нейропсихіатричні проблеми дитячої епілепсії
pdf.png Шестова О. П.
Євтушенко С. К.
Морозова Т. М.
Омельяненко А. А.
Прохорова Л. М.
Голубєва І. М.
Перепечаєнко Ю. М.
Зима І. Є.
Особливості перебігу та терапевтичного «відгуку» епілептич- ного синдрому у дітей з генералізованими мальформаціями головного мозку
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Зільберблат Геннадій Михайлович
Єршова О. А.
Тімен Маргарита Єлізарівна
«Зелдокс — антипсихотик для розуму та тіла» — міф чи реальність? (Досвід застосування в ОПНМО)
pdf.png Коростій Володимир Іванович
Досвід застосування небензодіазепінових анксіолітиків в комплексному лікуванні тривожних розладів при психосоматичних захворюваннях
УНІФІКОВАНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, КЛІНІЧНІ НАСТАНОВИ, КЛАСИФІКАЦІЇ
pdf.png Горанський Ю. І.
Дубенко Андрій Євгенович
Коростій Володимир Іванович
Літовченко Тетяна Анатоліївна
Марута Наталія Олександрівна
Мар’єнко Л. Б.
Міщенко Тамара Сергіївна
Чабан Олег Созонтович
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при епілепсії: Діагностика та лікування епілепсії у дорослих (Проект)
pdf.png Короткий виклад змін у DSM-5 порівняно з DSM-IV-TR
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
pdf.png Алфімов П. В.
Дофамінергічний дисбаланс, дизрегуляція салієнса і система винагороди при шизофренії: Огляд матеріалів XXI конгресу Європейської психіатричної асоціації (6—9 квітня 2013 року, Ніцца, Франція)
pdf.png Павліченко Олексій Вікторович
Денисенко Михайло Михайлович
Чітлова В. В.
Проблеми класифікації в матеріалах XXI Європейського Конгресу з психіатрії
pdf.png Харченко Аліна Вікторівна
Інформація про XI Всеросійську школу молодих психіатрів
ВИЗНАЧНІ ДАТИ
pdf.png Єжова Вікторія Олександрівна
Царьов Олександр Юрійович
Куніцина Людмила Олександрівна
Словеснов Сергій Вікторович
Розвиток ідеї О. Ю. Щербака в реабілітації хворих із хворобами нервової системи
ІНФОРМАЦІЯ
pdf.png Дублінська Декларація