ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 3 (76)Рівень алекситимії та індивідуальний профіль особистості у хворих на коксартроз з пограничними психічними розладами
Назва статтi Рівень алекситимії та індивідуальний профіль особистості у хворих на коксартроз з пограничними психічними розладами
Автори Спіріна Ірина Дмитріївна
Феденко Єлизавета Сергіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 3 (76) Сторінки 87-90
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.43-616.72-035.684 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено дослідження рівня алекситимії та типів особистісних акцентуацій у хворих на коксартроз. Виявлено, що серед хворих на коксартроз з пограничними психічними розладами алекситимічних пацієнтів в 3,8 рази більше, ніж серед пацієнтів контрольної групи. Для пацієнтів з вираженим тривожно-фобічним і депресивним синдромами був характерний високий рівень алекситимії, що підтверджує відомі тенденції про патогномонічність ознак підвищеного рівня тривоги і депресії для алекситимічного складу особистості. Також встановлена сильна кореляція між наявністю акцентуацій і пограничних психічних розладів, тобто міцний взаємозв’язок порушень в психоемоційній сфері з певними рисами характеру людини. Підвищений ризик психоемоційних порушень у хворих на коксартроз, більшою мірою властивий тривожному, дистимічному, афектно-екзальтованому і застрягаючому типам особистості. У хворих з тривожною, демонстративною і дистимічною акцентуаціями переважає тривожно-депресивний синдром; з екзальтованою і застрягаючою акцентуаціями — астено-іпохондричний і астено-тривожний. Отримані дані комплексного дослідження клініко-психопатологічних і психологічних особливостей хворих на коксартроз, які потребують ендопротезування, дозволили оцінити складність взаємодій соматичних, психогенних і конституційних особливостей даної категорії хворих.
Ключовi слова коксартроз, пограничні психічні розлади, алекситимія, акцентуації
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Алекситимия и методы ее определения при пограничных психосоматических расстройствах: пособие для психологов и врачей / [Д. Б. Ересько, Г. Л. Исурина, Е. В. Кайдановская и др.]. — СПб., 2005. — 25 с.
2. Коваленко В. Н. Остеоартроз : практическое руководство / В. Н. Коваленко, О. П. Борткевич. — Киев : Морион, 2003. — 448 с.
3. Плющев А. Л. Диспластический коксартроз. Теория и практика / А. Л. Плющев. — М. : Лето-принт, 2007. — 495 с.
4. Эндопротезирование тазобедренного сустава : монография / под ред. проф. А. Е. Лоскутова. — Д.: Лира, 2010. — 344 с.
5. Загородний Н. В. Эндопротезирование тазобедренного сустава. Основы и практика : рук. / Н. В. Загородний. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 704 с.
6. Дроздова И. В. Психологические аспекты реабилитации больных / И. В. Дроздова // Международный медицинский журнал. — 2002. — Т. 8, №4. — С. 50—52.
7. Рак А. В. Критерии оценки ограничения жизнедеятель- ности больных, перенесших тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава / А. В. Рак, Г. А. Алиев // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. — 2004. — Т. 163, №1. — С. 105—107.
8. Alexithymia and Health-Related Quality of Life in a General Population / Aino K. Mattila, Samuli I. Saarni, Jouko K. Salminen [et al.] // Psychosomatics. — 2009. — Vol. 50. — P. 59—68.
9. Bankier B. Alexithymia in DSM-IV Disorder: comparative evaluation of somatoform disorder, panic disorder, obsessive-compulsive disorder, and depression / Bettina Bankier, Martin Aigner, Michael Bach // Ibid. — Jun., 2001. — № 42. — P. 235—240.
10. Brandt K. D. Diagnosis and Nonsurgical Management of Osteoarthritis. 2nd ed. / K. D. Brandt. — Caddo, Okla: Professional Communications Inc, 2000. — 304 p.
11. Evaluation of patients with pain following total hip replacement / [P. J. Duffy et al.] // J. Bone Joint Surg. — 2005. — Vol. 87-A, № 11. — Р. 2566—2575.