ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 3 (76)Динаміка виразності алкогольної залежності у обсте- жених осіб протягом лікування антиконвульсантами (за результатами використання методики ADS)
Назва статтi Динаміка виразності алкогольної залежності у обсте- жених осіб протягом лікування антиконвульсантами (за результатами використання методики ADS)
Автори Чугай С. Д.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 3 (76) Сторінки 96-101
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13-08-06:615.214 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено порівняння 90 чоловіків у віці 20—60 років, які страждали на алкогольну залежність, з них 60 осіб отримували антиконвульсант топілепсин у супроводі технології BRENDA (група № 1), ще 30 осіб отримували антиконвульсант карбамазепін також у супроводі технології BRENDA (група № 2). Оцінка важкості алкогольної залежності за шкалою ADS та її динаміка протягом спостереження показала, що протягом 4-х візитів достовірної різниці поміж оцінкою важкості алкогольної залежності серед пацієнтів обох груп порівняння не виявлено. Достовірна різниця з’являється лише на п’ятому візиті. В той же час необхідно відмітити, що достовірна різниця поміж обстеженими обох груп має місце і на інших візитах при аналізі окремих відповідей на запитання шкали ADS. І лише стосовно всього 4-х запитань шкали достовірні розбіжності мали місце на всіх візитах.
Ключовi слова виразність алкогольної залежності, підтримувальна терапія, антиконвульсанти
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Снижение уровня потребления алкоголя как результат терапии алкогольной зависимости / [Дж. С. Гарбутт, Д. Р. Гастфренд, Х. М. Петтинати, Р. Ф. Форман] // Вопросы наркологии. — 2009. — № 4. — С. 81—95.
2. Зобин М. Л. К оценке эффективности лечения нарко- логических заболеваний / М. Л. Зобин // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2007. — Вып. 1. (Алкоголизм. Приложение к журналу). — С. 74—78.
3. Зобин М. Л. Неполные ремиссии. Негативный результат или положительная динамика? / М. Л. Зобин. — В кн.: Дискуссионные вопросы наркологии. — Иваново, 2005. — С. 12—14.
4. Зобин М. Л. К вопросу об оценке эффективности лечения в наркологии / М. Л. Зобин // Наркология. — 2006. — № 10. — С. 70—72.
5. Бойко Е. О. Качество жизни и социальное функциони- рование как критерии эффективности терапии / Е. О. Бойко // Вопросы наркологии. — 2008. — № 5. — С. 58—65.
6. Ерышев О. Ф. Современные тенденции фармакотерапии больных с алкогольной зависимостью : обзор. cообщ. / О. Ф. Ерышев, В. В. Аркадьев, К. Эбонг К. // Психиатрия и пси- хофармакотерапия. — 2003. — 5, № 6. — С. 254—256.
7. Доказательная медицина в наркологии / под ред. Е. М. Крупицкого и Э. Э. Звартау // Ученые записки СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. — 2003. — Т. Х (2). — С. 1—68.
8. Крупицкий Е. М. Применение фармакологических средств для стабилизации ремиссий и профилактики рецидивов при алкоголизме / Е. М. Крупицкий, Э. Э. Звартау // Там же. — 2003. — Т. 2. — С. 12—23.
9. Крупицкий Е. М. Применение фармакологических средств для стабилизации ремиссий и профилактики рецидивов при алкоголизме: зарубежное исследование / Е. М. Крупицкий // Вопросы наркологии. — 2003. — № 1. — С. 51—60.
10. Крупицкий Е. М. Парадигма доказательной медицины: принципы проведения клинических исследований в нарколо- гии / Е. М. Крупицкий, А. В. Борцов // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. — 2009. — № 1. — С. 411.
11. Пятницкая И. Н. Общая и частная наркология : руковод- ство для врачей / И. Н. Пятницкая. — М.: Медицина, 2008. — 640 с.
12. Сиволап Ю. Я. Фармакотерапия в наркологии : краткое справочное руководство / Ю. Я. Сиволап, В. А. Савченков ;под ред. Н. М. Жарикова. — М.: Медицина, 2000. — 352 с.
13. Свифт Р. Лекарственная терапия алкогольной зависимости / Р. Свифт // Обзор современной психиатрии. — 2001. — Вып. 3(11). — С. 61 — 70.
14. Starosta, A. N. The BRENDA model: integrating psychosocial treatment and pharmacotherapy for the treatment of alcohol use disorders / A. N. Starosta, R. F. Leeman, J. R. Volpicelli // Journal of Psychiatric Practice. — 2006. — Vol. 12(2). — P. 80—89.
15. Miller W. R. The drinker inventory of consequences: An instrument for assessing adverse consequences of alcohol abuse. Test Manual. Project MATCH. Monograph Series v. 4 (NIH Publication No. 95- 3911) / W. R. Miller, J. S. Tonigan, R. Longabaugh. — Rockville, MD: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), 1995.