ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 3 (76)Особливості життєдіяльності партнерської пари, в якій один з осіб є ВІЛ-інфікованим
Назва статтi Особливості життєдіяльності партнерської пари, в якій один з осіб є ВІЛ-інфікованим
Автори Габрель Р. Т.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 3 (76) Сторінки 47-50
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89–008.442–084:613.89:613.885 Індекс ББК -
Анотацiя На основі обстеження 105 партнерських пар (ПП), в яких один із партнерів є ВІЛ-інфікованим, з яких 70 пар є гетеросексуальними, а 35 — одностатевими чоловічими, досліджено феномен життєдіяльності ПП за умови ВІЛ-інфікування одного з партнерів. Встановлено, що гетеросексуальних ПП, не залежно від того, чоловік або дружина є інфікованими, в ґенезі розвитку порушення життєдіяльності ПП провідна деструктивна роль належить викривленню партнерських відносин та соматичним наслідкам інфікування ВІЛ. У гомосексуальних ПП ґенез пору- шення життєдіяльності ПП є більш складним, їх основу складають внутрішньоособистісний конфлікт, обумовлений стигматизованою сексуальною ідентичністю, амбівалентністю самоідентифікації, посилений трактуванням факту інфікування як наслідку особливостей психосексуальної орієнтації, соціокультурна інконгруентність власних та суспільних уявлень, а також весь спектр соматичних проблем, які виникають за наявності ВІЛ. Крім того, у 44,3 % гетеросексуальних ПП встановлена успішність життєдіяльності ПП, що свідчить про наявність у них внутрішньо- собистісних і міжособистісних ресурсів щодо збереження партнерської взаємодії та підтримки, що є важливим в аспекті використання їх реабілітаційного потенціалу в комплексі лікувально-реабілітаційних програм щодо даного контингенту.
Ключовi слова життєдіяльність, партнерська пара, ВІЛ.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Маркова М. В. Загальний погляд на проблему формування та функціонування сім’ї / М. В. Маркова, Т. Г. Вєтріла // Український вісник психоневрології. — 2009. — Т. 17, вип. 1 (58). — С. 89—92.
2. Маркова М. В. До проблеми трансформації інституту сім’ї / М. В. Маркова // Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал. — 2007. — № 1. — С. 91—94.
3. Кришталь В. В. Сексологія: навчальний посібник: в 4-х ч. / В. В. Кришталь, Є. В. Кришталь, Т. В. Кришталь — Х.: Фоліо, 2008. — 990 с.
4. Агарков С. Т. Супружеская дезадаптация / С. Т. Агарков. - М.: Эдиториал УРСС, 2004. - 256 с.
5. Каденко О. А. Супружеская дезадаптация и внебрачные сексуальные связи : монография / О. А. Каденко. — Хмельницкий: ХНУ, 2006. — 239 с.
6. Маркова М. В. Психопрофілактика порушення функціонування студентської сім’ї (медико-психологічні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец.: 19.00.04 «Медична психологія» / М. В. Маркова. — Х., 2007. — 32 с.
7. Білобривка Р. І. Порушення сексуального здоров’я та функціонування сім’ї при афективних розладах у чоловіків (медико-психологічні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец.: 19.00.04 «Медична психологія» / Р. І. Білобривка. — Х., 2011. — 31 с.
8. Курило В. О. Сімейна дезадаптація: причини, механізми розвитку, клінічні прояви, діагностика, система психотерапії і психопрофілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец.: 19.00.04 «Медична психологія» / В. О. Курило. — Х., 2012. — 34 с.
9. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / под ред. Д. Я. Райгородского. — Самара: «Бахрах-М», 2001. — 672 с.
10. Доморацкий В. А. Медицинская сексология и психо- терапия сексуальных расстройств / В. А. Доморацкий. — М.: Академический Проект; Культура, 2009. — 470 с.