ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 3 (76)Організаційно-правові аспекти застосування нанотехнологій при обігу психоактивних лікарських засобів
Назва статтi Організаційно-правові аспекти застосування нанотехнологій при обігу психоактивних лікарських засобів
Автори Шаповалов Валентин Валерійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 3 (76) Сторінки 102-104
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.21 Індекс ББК -
Анотацiя З позиції фармацевтичного права та судової фармації проведено огляд стану сучасної наркоманії. Встановлено, що необхідне вирівнювання балансу в політиці контролю над психоактивними речовинами через альтернативний розвиток, профілактику, лікування та забезпечення основних прав людини, пацієнта на доступ до сучасної та якісної медичної та фармацевтичної допомоги з використанням сучасних нанотехнологічних методів
Ключовi слова фармацевтичне право, судова фармація, наркоманія, нанотехнології
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Всемирный доклад о наркотиках 2012 год [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.unodc.org/documents/ data-and-analysis/WDR2012/Executive_summary_russian.pdf.
2. Малініна Н. Г. Фармацевтичне і медичне право в державній соціальній політиці щодо формування цін на лікарські засоби відповідно до вимог пілотного проекту [Електронний ресурс] / Н. Г. Малініна, М. О. Хмелевський. — Режим доступу : http://timeua.info/030812/62950.html.
3. На Львовщине задержали наркоторговца с килограммом героина [Электронный ресурс] / Сектор связей с общественно- стью ГУ МВД Украины во Львовской области. — Режим доступа : http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/726208;jse ssionid=E3E0572B168E4E5677BB6F8184B0B9BF.
4. На Полтавщине старший лейтенант милиции продавал наркотики [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http:// www.golosua.com/main/article/podiyi/20120630_na-poltavschinistarshiy- leytenant-militsiji-prodavav-narkotiki.
5. Наркотики: особлива небезпека [Текст] / [О. М. Бандурка, В. В. Акімов, П. В. Волошин та ін.]. — Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутрішніх справ, 2002. — 172 с.
6. Психиатрическая помощь больным шизофренией [Текст] : клиническое руководство / под ред. В. Н. Краснова, И. Я. Гуровича, С. Н. Мосолова, А. Б. Шмуклера. — М., 2007. — 200 с.
7. Радучич О. Новые перспективы украинской медицины, или немного о нанотехнологиях [Электронный ресурс] / О. Радучич // Здоров'я України. — 2008. — № 1. — С. 34—35. — Режим до- ступа : http://health-ua.com/articles/2338.html.
8. Свердловская область намерена развивать сотрудни- чество со Швейцарией в области нанотехнологий и фарма- ции [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www. interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=211009&sec=1679.
9. Сосин И. К. Героиновая наркомания / И. К. Сосин, Ю. Ф. Чуев. — Харьков: «Полиграфсервис», 2002. — 147 с.
10. Украинец ввез из Польши в Украину 16 тыс. психотропных таблеток и кокаин [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://reporter-ua.com/2012/07/06/ukrainets-vvez-iz-polshi-vukrainu- 16-tys-psikhotropnykh-tabletok-i-kokain.
11. Фармацевтическое право в наркологии [Текст] / [В. А. Шаповалова, И. К. Сосин, Г. М. Бутенко и др.]. — Харьков: Факт, 2004. — 800 с.
12. Фармацевтичне законодавство [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. В. О. Шаповалової. — [2-е вид.]. — Х., 2010. — 142 с. (Серія: Фармацевтичне право).
13. Хобзей М. К. Соціально-орієнтована психіатрична допомога в Україні: проблеми та рішення [Текст] / М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута // Український вісник психоневро- логії. — 2010. — Т. 18, вип. 3(64). — С. 10—13.
14. Шалашова І. В. Основні тенденції розвітку охорони психічного здоровя [Текст] / Шалашова І. В., Дьяченко Л. І., Сергієнко О. В. // Там само. — С. 157.
15. Шаповалов В. В. Судово-фармацевтичне вивчення чинників, що впливають на наркокриміногенну ситуацію в регіонах України (криміналістичні засади) [Електронний ресурс] / В. В. Шаповалов // Теорія і практика правознавства. — 2012. — № 1 (2). — С. 1—13. — Режим доступу до журналу : http://nauka. jur-akademy.kharkov.ua.
16. Шаповалов В. В. (мол.). Судова фармація: використання цільової нанотерапії у наркохворих (злочинців) що стражда- ють на адитивні розлади здоров'я [Текст] / В. В. Шаповалов (мол.) // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3(64). — С. 62—64.
17. Шаповалова В. О. Виявлення, профілактика та бороть- ба з розповсюдженням психоактивних речовин серед дітей шкільного віку з використанням інформаційних технологій на засадах фармацевтичного права [Текст] / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, Д. О. Агапов // Українській вісник психонев- рології. — 2012. — Т. 20, вип. 2 (додаток). — С. 50—51.
18. Янукович считает, что Украине нужен «гуманитарный прорыв» [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http:// podrobnosti.ua/power/2012/07/30/849970.html.
19. Assertive community treatment for people with severe mental illness: Critical ingredients and impact on patients [Текст] / [Bond G. R., Drake R. E., Mueser K. T., Latimer E. J.] // Disease Manage ment and Health Outcomes. — 2001. — № 3. — P. 141—159.