ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 3 (76)Рівень ангіотензину II і поліморфізм гена ангіотензинперетворюючого ферменту при гострому інсульті
Назва статтi Рівень ангіотензину II і поліморфізм гена ангіотензинперетворюючого ферменту при гострому інсульті
Автори Дубенко Ольга Євгенівна
Костюковський С. Л.
Красюк Д. А.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 3 (76) Сторінки 20-23
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005-036.1-076-092: 575.113 Індекс ББК -
Анотацiя Вивчений вплив рівня ангіотензину II у хворих з різними типами мозкового інсульту на клінічний перебіг гострого інсульту в залежності від поліморфізму гена ангіотензинперетворюючого ферменту. Показано, що у хворих з гострим інсультом домінуючим варіантом генотипу є гомозиготність по алелю D. Наявність D-алеля пов’язано з більш високим рівнем ангіотензину II в крові при гострому інсульті, що супроводжується більш високими цифрами артеріального тиску в дебюті інсульту и гіршим неврологічним виходом. У хворих на ішемічний інсульт з генотипами ID и DD вірогідно частіше відбуваються такі морфологічні зміни в екстракраніальных артеріях як наявність атеросклеротичних бляшок зі стенозом. Найбільший вплив поліморфізм гена ангіотензинперетворюючого ферменту здійснює на товщину комплексу інтима-медіа загальних сонних артерій.
Ключовi слова ішемічний інсульт, геморагічний інсульт, ангіотензин ІІ, поліморфізм гена ангіотензинперетворюючого ферменту.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волошин П. В. Аналіз поширеності та захворюваності на нервові хвороби в Україні / Волошин П. В., Міщенко Т. С., Лекомцева Е. В. // Международный неврологический журнал. — 2006. — № 3(7). — С. 9—13.
2. Березин А. Е. Клиническая эффективность и безопасность применения олмесартана — нового антагониста рецепторов к ангиотензину II — у пациентов с артериальной гипертонией / А. Е. Березин // Український медичний часопис. — 2009. — № 4 (72). — С. 25—30.
3. ACE polymorphism / [Sayed-Tabatabaei F. A., Oostra B. A., Isaacs A. et al.] // Circulation Research. — 2006. — Vol. 98. — P. 1123—1133.
4. Duplez D. A. Role of renin-angiotensin-aldosterone system in vascular remodeling and inflammation: a clinical review / D. A. Duplez // J Hypertens. — 2006. — Vol. 24. — P. 75—91.
5. Полиморфизм генов ренин-ангиотензиновой системы и дисфункция эндотелия у мужчин, перенесших инфаркт миокарда в молодом возрасте / [Беркович О. А., Баженова Е. А., Вахрамеева Н. В. и др.] // Артериальная гипертензия. — 2008. — Т. 14, № 3. — С. 239—244.
6. Влияние генов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и гена NO-синтетазы на развитие артериальной гипертонии / [Савинецкая Г. А., Голубева Ф. Ф., Погода Т. В., Генерозов Э. В.] // Клиническая медицина. — 2008. — № 8. — С. 13—17.
7. Exaggeration of focal cerebral ischemia in transgenic mice carrying human Renin and human angiotensinogen genes / [Inaba S., Iwai M., Tomono Y., et al.] // Stroke. — 2009. — Vol. 40, S. 2. — P. 597—603.
8. Associations between hypertension and genes in the renin-angiotensin system / [Zhu X., Chang Y. P., Yan D. et al.] // Hypertension. — 2003. — Vol. 14, № 4. — P. 657—664.
9. Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion gene polymorphism variant as a marker of coronary artery disease: A meta-analysis / [Zitzaras E., Raman G., Kitsios G., Lau J.] // Arch. Intern. Med. — 2008. — Vol. 168 (10). — P. 1077—1089.
10. Белова А. Н. Шкалы, тесты, опросники в медицинской реабилитации : руководство для врачей / А. Н. Белова, О. Н. Шепетов. — М.: Антидор, 2002. — 440 с.
11. Odawara M. Mistyping frequency of the angiotensinconverting enzyme gene polymorphism and an improved method for its avoidance / Odawara M., Matsunuma A., Yamashita K. // Hum. Genet. — 1997. — Vol. 100. — P. 163—166.
12. Angiotensin-Converting Enzyme Gene Polymorphism and Carotid Artery Wall Thickness / [Sayed-Tabatabaei F. A., Houwing- Duistermaat J. H., van Duijn C. M., Witterman C. M.] // Stroke. — 2003. — Vol. 34. — P. 1634—1639.