ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 3 (76)Дослідження буллінгу в контингенті підлітків регіонального соціального закладу для неповнолітніх
Назва статтi Дослідження буллінгу в контингенті підлітків регіонального соціального закладу для неповнолітніх
Автори Пономарьов В. І.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 3 (76) Сторінки 74-78
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК : 616.89-008.444.9-053.6:362.113:001.8 Індекс ББК -
Анотацiя В даній роботі подані результати вивчення проявів буллінгу в контингенті підлітків регіонального соціального закладу для неповнолітніх. Актуальність проведеного дослідження обумовлена високою соціальною значимістю і медичними наслідками буллінгу як різновиду жорсткого поводження в дитячо-підлітковому середовищі, що приводить до психічного дистресу, а у частині постраждалих преципітує цілу низку порушень в рамках емоційних розладів і розладів поведінки.
Ключовi слова буллінг, підлітки, насильство в дитячо- підлітковому середовищі.
Доступ до повної статтi pdf
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бердышев И. С. Медико-психологические последствия жестокого обращения в детской среде. Вопросы диагностики и профилактики : практическое пособие [Текст] / И. С. Бердышев, М. Г. Нечаева; под ред. гл. врача ГУЗ «ЦВЛ «Детская психиатрия» Л. П. Рубинной. — СПб.: СПб ГУ СПСД «Региональный центр «Семья», 2005. — 32 с.
2. Parental reported bullying among Nordic children: a population- based study [Text] / [R. Nordhagen, А. Nielsen, X. Stigum et al.] // Child: Care, Health & Development. — 2005. — Vol. 31. — Issue 6. — P. 693—701.
3. Bullying [Электронный ресурс] // Мюллер В. К. Новый англо-русский словарь. — Перераб. и доп. изд. — Режим доступа : http://www.rambler.ru/dict/new-enru/00/55/78.shtml. — Загл. с экрана.
4. Мухаркина А. В качканарских школах эпидемия буллинга: жертв травли снимают на видео [Электронный ресурс] / Алёна Мухаркина // Качканарский четверг. — 2008. — 12 мая. — Режим доступа : http://www.kchetverg.ru/?p=589. — Загл. с экрана.
5. Ніколаєнко С. М. Виступ Міністра освіти і науки України на спільній колегії МОН, МВС, Мінсім’ямолодьспорт [Електронний ресурс] / С. М. Ніколаєнко // Департамент зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України. — 2007. — 27 квіт. — Режим доступу : http://mvsinfo.gov.ua/official/2007/04/270407_3. html. — Заголовок з екрану.
6. Лэйн Д. А. Школьная травля (буллинг) [Электронный ресурс] / Давид А. Лэйн // ZipSites.ru: бесплат. електрон. интернет б-ка. — Режим доступа : http://www.zipsites.ru/psy/psyib/info. php?=414. — Загл. с экрана.
7. Бердышев И. Лекарство против ненависти / Илья Бердышев; семинар записала Е. Куценко // Первое сент. — 2005. — 15 марта (№ 18). — С.3.
8. Кон И. С. Что такое буллинг и как с ним бороться? [Электронный ресурс] / И. С. Кон. // Сексология. Персональный сайт И. С. Кона. — Режим доступа : http://www.sexology.narod. ru/info178.html. — Загл. с экрана.
9. Фалд Т. Буллинг. Офисные хулиганы [Электронный ресурс] / Т. Фалд; записал В. Кичкаев // Пси-фактор. — 2005. — Режим доступа : http://psyfactor.org/lib/bulling.htm. — Загл. с экрана.
10. Ожиёва Е. Н. Буллинг как разновидность насилия. Школьный буллинг [Электронный ресурс] // Психология и со- циология. — 2008. — Режим доступа : http://www.rusnauka. com/33_NIEK_2008/Psihologia/37294.doc.htm. — Загл. с экрана.