ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 3 (76)Якісна оцінка адаптивних ресурсів особистості хворих на шизофренію
Назва статтi Якісна оцінка адаптивних ресурсів особистості хворих на шизофренію
Автори Абрамов Володимир Андрійович
Ряполова Т. Л.
Кокотова О. O.
Бойченко О. O.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 3 (76) Сторінки 40-46
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8—085 Індекс ББК -
Анотацiя За допомогою кореляційного аналізу якісних характе- ристик адаптивних ресурсів особистості хворих із маніфестним епізодом шизофренії та шизофренією з епізодичним перебігом виявлений стійкий взаємозв`язок складових реабілітаційного потенціалу, що впливає на реальну та об`єктивну можливість подолання функціональної недостатності хворих та поліпшення їхньої здібності пристосовуватися до життєвих умов. Закономірності, що виявлені, можуть бути підставою для використання інтегративного підходу до відбору реабілітаційних втручань у хворих на шизофренію.
Ключовi слова шизофренія, маніфестний епізод шизофренії, хронічна шизофренія, адаптивні ресурси особистості
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Абрамов В. А Психосоциальная реабилитация больных шизофренией / В. А. Абрамов, И. В. Жигулина, Т. Л. Ряполова. — Донецк: Каштан, 2009. — 584 с.
2. Психологическая диагностика индекса жизненного стиля (пособие для врачей и психологов) / под ред. Л. И. Вассермана. — СПб.: ПНИИ им. В. М. Бехтерева, 1999. — 49 с.
3. Табачников А. Е. Основы клинической психологии / А. Е. Табачников, Ц. Б. Абдряхимова. — Донецк: ДонГУЭТ, 2008. — С. 162—172.
5. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / под ред. Д. Я. Райгородского — Самара: Издательский Дом «БАХРАХ», 2002. — 672 с.
6. Абрамов В. А. Медико-социальная реабилитация больных с психическими расстройствами / В. А. Абрамов, И. В. Жигулина, Т. Л. Ряполова. — Донецк: «Каштан», 2006. — 268 с.