ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 3 (76)Досвід застосування небензодіазепінових анксіолітиків в комплексному лікуванні тривожних розладів при психосоматичних захворюваннях
Назва статтi Досвід застосування небензодіазепінових анксіолітиків в комплексному лікуванні тривожних розладів при психосоматичних захворюваннях
Автори Коростій Володимир Іванович
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 3 (76) Сторінки 144-148
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК : 612.015 Індекс ББК -
Анотацiя На основі обстеження 73 хворих з бронхіальною астмою, артеріальною гіпертензією та виразковою хворобою вивчена клінічна структура тривожних розладів при психосоматичних захворюваннях, ефективність, безпечність та переносимість небензодіазепінового анксіолітика (афобазол) порівняно із застосуванням бензодіазепіну (гідазепам) в їх комплексному лікуванні.
Ключовi слова тривожні розлади, психосоматичні захворювання, небензодіазепіновий анксіолітик (афобазол), комплексне лікування.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Аведисова А. С. Тревожные расстройства / А. С. Аведисова // В кн.: Александровский Ю. А. Психические расстройства в обще- медицинской практике и их лечение. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004 — С. 66—73.
2. Астапова В. М. Тревога и тревожность / В. М. Астапова. — СПб.: Питер, 2001. — С. 5—6, 143—156.
3. Бородин В. И. Побочные эффекты транквилизаторов и их роль в пограничной психиатрии / В. И. Бородин // Психиатр. и психофармакол. — 2000. — № 3. — С. 72—74.
4. Воронина Т. А. Перспективы поиска анксиолитиков / Т. А. Воронина, С. Б. Середенин // Эксперим. и клин. фармакология. — 2002. — Т. 65, № 5. — С. 4—17.
5. Применение афобазола в лечении тревожных расстройств / [Краснов В. Н., Вельтищев Д. Ю., Немцов А. В., Ивушкин А. А.] // Нейроneus. — 2012. — № 7 (42)/ — С. 61—65. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 148 — ТОМ 21, ВИП. 3 (76) — 2013 НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
6. Кребс М. А. Нейробиология тревоги / М. А. Кребс // Научная информация — 2000 — С. 1—4. 7. Левада О. А. Пациент с депрессией и симптомами тревоги: вопросы дифференциальной диагностики и терапии / О. А. Левада // Нейроnews. — 2010. — № 2 (21).
8. Марута Н. О. Стан психічного здоров’я населення та психіатричної допомоги в Україні / Н. О. Марута // НейроNews: психоневрология и нейропсихиатрия. — 2010. — № 5 (24). — С. 83—90. 9. Михайлов Б. В. Проблема оценки эффективности и ка- чества оказания психотерапевтической помощи / Б. В. Михайлов // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 137—138.
10. Михайлов, Б. В. Применение препарата Афобазол для лечения тревожно-депрессивных расстройств / Б. В. Михайлов, П. Г. Андрух // Український вісник психоневрології. — 2008. — Т. 16, вип. 3—4 (56—57). — С. 49—52.
11. Середенин С. Б. Фармакогенетические проблемы анкси- оселективности / С. Б. Середенин // 3-я международная конференция «Биологические основы индивидуальной чувствитель- ности к психотропным средствам». — Суздаль, 2001. — С. 133.
12. Харкевич Д. А. Фармакология / Д. А. Харкевич. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2001. — С. 225—229. 13. Принципы и практика психофармакотерапии / [Яничак Ф. Дж., Дэвис Д. М., Прескорн Ш. Х., Айд мл. Ф. Дж.]. — К., 1999. — 728 с.
14. Fricchione G. Generalized anxiety disorder / G. Fricchione // New Engl J Med. — 2004. — № 351 (7). — P. 675—682.
15. Rouillon F. Depression comorbid with anxiety or medical illness: The role of paroxetine / F. Rouillon // Int J Psychiat Clin Practice. — 2001. — Vol. 5. — P. 3—10.