ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 3 (76)Особливості дитячо-батьківських відносин у родині з онкологічно хворою дитиною
Назва статтi Особливості дитячо-батьківських відносин у родині з онкологічно хворою дитиною
Автори Піонтковська Оксана Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 3 (76) Сторінки 70-73
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.48:159.923:615.851-055 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі вивчені дитячо-батьківські відносини у родині з онкологічно хворою дитиною. Встановлено, що у сім’ях з порушенням сімейних відносин та ознаками дисфункціонування мали місце порушення емоційного контакту з ди- тиною, дистанціювання від неї або надмірна концентрація з тенденцією до гіперконтролю. Виокремлено варіанти порушення у дитячо-батьківських взаємовідносинах у сім’ях з онкохворою дитиною: гіперопіка та співзалежність, дистанціювання з компенсаційною гіперопікою, гіперконтроль. Вищесказане вказує на необхідність розробки і впровадження в практику комплексної системи медико-психологічного супроводу сімей, в яких дитина хворіє на онкологічну патологію, що обов’язково включає заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я сім'ї та підвищення успішності сімейного функціонування.
Ключовi слова батьки онкохворих дітей, сім’я, дитячо-батьківські відносини, сімейне функціонування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Кришталь В. В. Системный подход к диагностике, психотерапии и психопрофилактике нарушения здоровья семьи / В. В. Кришталь, И. А. Семенкина // Международный медицинский журнал. — 2000. — Т. 6, № 1. — С. 11—15.
2. Кришталь В. В. Системная семейная психотерапия нарушений здоровья семьи / В. В. Кришталь // Медицинская психология. — 2007. — Т. 1, № 2. — С. 3—8.
3. Маркова М. В. Медико-психологическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с нарушением психического развития: идеология и эффективность внедрения / М. В. Маркова, Т. Г. Ветрила // Таврический журнал психиатрии. — 2011. — Т. 15, № 3 (56). — С. 131—132.
4. Psycho-Oncology / [Holland J. C., Breitbart W. S., Jacobsen P. B. et al.]. — Oxford University press, 2010. — 745 р.
5. Emotional functioning of parents of children with cancer: the first five years of continuous remission after the end of treatment / H. Maurice-Stam, F. J. Oort, B. F. Last [et al.] // Psychooncology. — 2008. — Vol. 17. — Issue 5. — P. 448—459.
6. Fathers' views and understanding of their roles in families with a child with acute lymphoblastic leukaemia: an interpretative phenomenological analysis / K. Hill, A. Higgins, M. Dempster [et al.] // J Health Psychol. — 2009. — Vol. 14. — Issue 8. — P. 1268—1280.
7. Clarke J. N. Mother's home healthcare: emotion work when a child has cancer / J. N. Clarke // Cancer Nurs. — 2006. — Vol. 29. — Issue 1. — P. 58—65.
8. Маркова М. В. Стан та перспективи розвитку сучасної психоонкології / М. В. Маркова, О. В. Піонтковська, І. Р. Кужель // Український вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 4 (73). — С. 86—91.
9. Піонтковська О. В. Дитяча психоонкологія: проблеми та шляхи їх вирішення / О. В. Піонтковська // Архів психіатрії. — 2012. — Т. 19, № 4 (71). — С. 76—84.
10. Assessing psychological adjustment in siblings of children with cancer: parents' perspectives / G. Cordaro, L. Veneroni, M. Massimino [et al.] // Cancer Nurs. — 2012. — Vol. 35. — Issue 1. — P. 42—50.
11. Основные направления психологической помощи семьям с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями, в ус- ловиях стационара / С. В. Климова, Л. Л. Микаэлян, Е. Н. Фарих [и др.] // Журнал практического психолога. — 2009. — № 2. — С. 87—102.
12. Практическая психодиагностика. Методики и тесты . учебное пособие / под ред. Д. Я. Райгородского. — Самара: «Бахрах-М», 2001. — 672 с.