ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 3 (76)Особливості показників та форм епілепсії у дітей різних вікових груп
Назва статтi Особливості показників та форм епілепсії у дітей різних вікових груп
Автори Сухоносова Ольга Юріївна
З рубрики МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕПІЛЕПТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ» 5-6 вересня 2013 р., м. Харків
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 3 (76) Сторінки 120-122
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853-053.2-07-085.21 Індекс ББК -
Анотацiя У статті подані особливості показників поширеності, захворюваності та інвалідності, а також частоту форм епілепсії та локалізації епілептичного вогнища: при симптоматичних фокальних епілепсіях у дітей різних вікових груп. У віковій групі 0—1 рік відмічається висока захворюваність на епілепсію, найчастіше спостерігаються симптоматичні форми епілепсії, превалює мультіфокальна локалізація вогнища. У віковій групі 1—6 років — найбільша кількість первинної інвалідності, превалюють крипто генні форми, найбільша питома вага фокальних симптоматичних епілепсій — тім’яної локалізації. У віковій групі 7—14 років — найбільша поширеність, захворюваність, найбільша кількість інвалідів, превалює захворюваність на ідіопатичні форми, серед фокальних симптоматичних форм найчастіші — скронева та лобна. У віковій групі 15—17 років — найменша захворюваність, найбільший показник інвалідності, високий відсоток симптоматичних епілепсій.
Ключовi слова епілепсія, діти, особливості різних вікових груп
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гузева В. И. Эпилепсия и неэпилептические пароксизмальные состояния у детей / В. И. Гузева. — М.: ООО «МИА», 2007. — 568 с.
2. Евтушенко С. Клиническая ЭЭГ у детей / С. Евтушенко, А. Омельяненко. — Донецк: «Донеччина», 2005. — 860 с.
3. Карлов В. А. Эпилепсия у детей и взрослых женщин и муж- чин : руководство для врачей / В. А. Карлов. — М.: Медицина, 2010. — 720 с.
4. Клиническая детская неврология / под ред. А. С. Петрухина : руководство. — М.: Медицина, 2008. — 1088 с.
5. Лікування епілепсії, епілептичних синдромів у дітей : методичні рекомендації /[Мартинюк В. Ю., Коноплянко Т. В., Свистільник В. О. та ін.]. — Київ, 2012. — 18 с.
6. Defining incident cases of epilepsy in administrative data // Epilepsy Res. — 2013 Jun 19. pii: S0920-1211(13)00145-9.
7. Epileptic seizures and epilepsy: definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE) / [R. S. Fisher, W. van Emde Boas, W. Blume et al.] // Epilepsia. — 2005. — Vol. 46. — Р. 470—472.
8. ILAE report. Commission on terminology and classification // Ibid. — 2001. — Vol. 42. — Р. 796—803. 9. Panayiotopoulos C. P. Epileptic Syndromes and their Treatment / C. P. Panayiotopoulos. — London: Springer-Velag, 2007. — 578 p.
10. The treatment of epilepsy / Edited by S. Shorvon, F. Andermann, R. Guerrini. — Cambridge University Press, 2009. — 787 р.