ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 3 (76)Характерні особливості первинного алкогольного делірію
Назва статтi Характерні особливості первинного алкогольного делірію
Автори Гегешко В. В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 3 (76) Сторінки 51-54
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13.001 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено порівняльне дослідження 120 осіб чоловічої статі віком 20—60 років, які перебували на стаціонарному протиалкогольному лікуванні: 60 чоловіків з синдромом відміни алкоголю з первинним делірієм (СВА з делірієм) та 60 — з неускладненим синдромом відміни алкоголю (СВА без делірію). Пацієнти з первинним СВА з делірієм достовірно відрізнялися від пацієнтів з СВА без делірію більш високою місячною толерантністю до алкоголю, наявністю періоду тривалого неспання, більшою кількістю днів утримання від алкоголю перед госпіталізацією, меншим числом попередніх госпіталізацій, більшою тяжкістю загального стану при госпіталізації, зниженим м’язовим тонусом, більш високим вмістом печінкових ферментів (ГГТ, АСТ, АЛТ), високою виразністю основних проявів СВА за шкалою CIWA-Ar, а також симптомів СВА з делірієм за шкалою DRS. Показано, що пацієнти з СВА з делірієм достовірно менш брехливі, ніж пацієнти з СВА без делірію, також у них достовірно нижче показники екстраверсії та нейротизму.
Ключовi слова синдром відміни алкоголю, синдром відміни алкоголю з делірієм, особливості перебігу алкогольної залежності
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2006 рік : збірник МОЗ. — К., 2007.
2. Сосін, І. К. Про наркологічну ситуацію в Україні / І. К. Сосін, Ю. Ф. Чуєв // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3(64). — С. 174.
3. Минко, А. И. Наркология. Новейший справочник / А. И. Мин ко, И. В. Линский. 2-е изд., испр. и допол. — М.: Изд- во ЭКСМО, 2004. — 736 с.
4. Епідемії алкоголізму та наркотоксикоманій в дзеркалі медичної статистики МОЗ України : аналітично-статистичний довідник 1990—2008 рр. / [І. В. Лінський, О. І. Мінко, Л. І. Дьячен- ко та ін.]. — Х.: Плеяда, 2009. — 168 с.
5. Ігнатов, М. Ю. Особливості клініки та лікування психіч- них розладів у хворих, які перенесли стан відміни алкоголю з делірієм / М. Ю. Ігнатов, Д. С. Лебедєв, М. П. Юрченко // Архів психіатрії. — 2005. — № 1(40). — С. 155—156.
6. Інвестиції в лікування наркоманії: документ для обго- ворення на рівні осіб, відповідальних за розробку політики : матеріали ООН // Наркологія. — 2005. — № 4. — С. 18—32.
7. Никкель, Б. Фармакотерапия алкогольного критичного стану / Б. Никкель // Pharmedicum. — 1996. — № 1. — С. 8—10.
8. Пятницкая, И. Н. Общая и частная наркология : Руководство для врачей / И. Н. Пятницкая. — М.: Медицина, 2008. — 640 с.
9. Класифікація психічних і поведінкових розладів : Клінічні описи і вказівки по діагностиці. — К.: Факт, 1999. — 272 с.
10. Stockwell, T. Measurement alcohol dependence and impaired control in community samples / T. Stockwell, T. Sithavan, D. McGrath // Addiction. — 1994. — Vol. 89. — P. 167—174.