Том 23, випуск 1 (82), 2015

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 1 від 15.01.2015 р.)

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Стратегія охорони психічного здоров'я населення України: сучасні можливості та перешкоди
pdf.png Козявкін Володимир Ілліч
Шестопалова Людмила Федорівна
Динаміка показників психічного та моторного розвитку дітей з аутизмом в ході їх лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації В. І. Козявкіна
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Бокатуєва Вікторія Василівна
Клінічні особливості кардіоемболічного інсульту в залежності від його кінця
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Важова Олена Олександрівна
Алгоритми діагностики і ведення пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова
pdf.png Гейко Валентина Василівна
Порівняльний аналіз модифікаційної (зумовленої внутрішньоутробним впливом) і генетичної складових схильності щодо розвитку аутоімунної демієлінізуючої патології у щурів різної статі, спадково обтяжених розсіяним склерозом за материнською лінією
pdf.png Кузьміна Лідія Миколаївна
Клінічні особливості перебігу різних форм міастенії
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Міщенко Владислав Миколайович
Лапшина Ірина Олександрівна
Оптимізація терапії хворих на дисциркуляторну енцефалопатію
pdf.png Мяловицька Олена Анатоліївна
Трепет Ганна Сергіївна
Синицький Ігор Валерійович
Нейропсихологічні порушення при ізольованих інфарктах мозочка та їх діагностика з використанням тесту Струпа
pdf.png Носатов Андрій Васильович
Адренергічна активність мембран еритроцитів хворих з дисциркуляторною енцефалопатією у динаміці комплексної терапії з використанням КВЧ-аутогемотерапії
pdf.png Перцев Григорій Дмитрович
Особливості типів працездатності у хворих з віддаленими наслідками черепно-мозкових травм
pdf.png Радзіховська Наталія Станіславівна
Зв'язок втоми і порушення сексуальної функції у хворих на розсіяний склероз
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Архіпенко Олена Петрівна
Психологічні захисти у жінок, залежних від алкоголю, з ненормативними (за медичним критерієм) стереотипами статеворольової поведінки
pdf.png Білобривка Ростислав Іванович
Критерії сексуального здоров'я чоловіків, в яких спостерігаються афективні порушення та виникає сексуальна дисгармонія
pdf.png Божук Олена Анатоліївна
Дослідження становлення емоційного зв'язку в діаді мати — пренейт під час гестації
pdf.png Вовк Вікторія Ігорівна
Заворотний В'ячеслав Іванович
Лазаренко Юрій Миколайович
Матвієнко Жанна Ігорівна
Психодіагностичний підхід в оцінці особливостей особистості військовослужбовців
pdf.png Вороніна Олександра Володимирівна
Результати оцінки поведінки та якості життя осіб молодого віку з психічними та поведінковими розладами, із тютюнопалінням і тютюновою залежністю
pdf.png Зайцева Лариса Володимирівна
Баричева Ельвіра Миколаївна
Григорчук Маргарита Юріївна
Задоволеність подружніми стосунками та адаптивність подружжя при депресивних розладах різного ґенезу у дружини
pdf.png Засєда Юрій Ігоревич
Клініко-психофеноменологічна характеристика патоперсо- нологічної трансформації контингенту пацієнтів, що страждають на гіпертонічну хворобу
pdf.png Касьянова Анастасія Юріївна
Маркова Маріанна Владиславівна
Концепція медико-психологічної допомоги в клініці дитячої кардіохірургії
pdf.png Панько Тамара Василівна
Каленська Галина Юріївна
Федченко Вікторія Юріївна
Денисенко Михайло Михайлович
Патопсихологічні особливості тривожних розладів ендогенного походження
pdf.png Пшук Наталія Григорівна
Слободянюк Дмитро Павлович
Клініко-психопатологічні особливості та диференціальна діагностика соціальної фобії у студентської молоді
pdf.png Соловйова Марія Олександрівна
Загальна характеристика обстежених співробітників фінансово-кредитних установ з невротичними розладами
pdf.png Сукачова Ольга Миколаївна
Результати дослідження мотивів вживання алкоголю у кадрових військовослужбовців з ознаками розладу адаптації, яких звільнено з лав Збройних Сил в процесі реформування армії
pdf.png Телюков Олесь Станіславович
Комбіноване застосування ламотріджину та солей літію у лікуванні біполярного афективного розладу іі типу (результати відкритого порівняльного дослідження)
pdf.png Усков Олександр Анатолійович
Маркова Маріанна Владиславівна
Інтрапсихічні та поведінкові паттерни підлітків з атопічним дерматитом як мішені їх медико-психологічної підтримки
pdf.png Федак Богдан Степанович
Непсихотичні порушення психічної сфери у хворих з гострими соматичними захворюваннями
pdf.png Явдак Ірина Олександрівна
Особистість хворого в формуванні резистентності дисоціативних розладів
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Васіна Юлія Володимирівна
Шаповалов Валерій Володимирович
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Ковальова Карина Ігорівна,
Судово-фармацевтичні аспекти порушень правил обігу психоактивних лікарських засобів у закладах охорони здоров'я
pdf.png Венгер Олена Петрівна
Синдромологічна структура депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів
pdf.png Жупанова Дар'я Олександрівна
Клінічні особливості медикаментозного комплайєнса у пацієнтів з депресивним епізодом
pdf.png Мардзвік Володимир Михайлович
Мардзвік Михайло Володимирович
Ефективність препарату неогабін у лікуванні постгерпетичної невралгії
pdf.png Рахман Людмила Володимирівна
Порівняльний аналіз ефективності селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну і селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну в комп- лексному лікуванні терапевтично резистентних депресій
ІНФОРМАЦІЯ
pdf.png Напрєєнко Олександр Костянтинович
Сиропятов Олег Геннадійович
Дзеружинська Наталія Олександрівна
Напрєєнко Наталія Юріївна
Друзь Олег Васильович
Гічун В'ячеслав Сафронович
Горбань Андрій Євгенович
Матеріали науково-практичної конференції Київського регіонального науково-практичного товариства психіатрів, наркологів та медичних психологів
ОСОБИСТІСТЬ В ІСТОРІЇ ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ
pdf.png Колядко Світлана Петрівна
Каленська Галина Юріївна
Жан Мартен Шарко: велика особистість, лікар, вчений, вчитель