ГоловнаНаші авториВолошин-Гапонов Іван Константинович

Волошин-Гапонов Іван Константинович


PDF Автор Назва статті Рік, номер журналу
Єгоркіна Ольга Вікторівна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Нейропротекторний ефект церебролізіну у хворих на боковий аміотрофічний склероз 2008
Том 16, випуск 3 (56)
Волошина Наталія Петрівна
Єгоркіна Ольга Вікторівна
Лекомцева Є. В.
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Горбань Т. В.
Губіна-Вакулік Г. І.
Тепловий білок тау — як маркер аксонального пошкодження головного мозку 2009
Том 17, випуск 4 (61)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Стан вищих мозкових функцій у хворих на розсіяний склероз 2010
Том 18, випуск 2 (63)
Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Терещенко Людмила Павлівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Воробйова Тетяна Германівна
Гендерні особливості преморбідного анамнезу і дебютів при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу 2010
Том 18, випуск 1 (62)
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Бородавко Оксана Олександрівна
Гендерні та вікові особливості порушень особистості у хворих на розсіяний склероз 2010
Том 18, випуск 1 (62)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Сучасні уявлення проетіологіюта патогенез хвороби Вільсона- Коновалова 2012
Том 20, випуск 3 (72)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Особливості біоелектричної активності головного мозку у пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова 2013
Том 21, випуск 3 (76)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Особливості вмісту тау-протеїну у сироватці крові хворих на гепатоцеребральну дегенерацію 2013
Том 21, випуск 1(74)
Волошина Наталія Петрівна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Можливості магнітно-резонансній томографії в діагностиці і прогнозі перебігу розсіяного склерозу залежно від статі і віку хворих 2010
Том 18, випуск 3 (64)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Стан нейротрансмітерів (глютамату та гамма-аміномасляної кислоти) у пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова 2014
Том 22, випуск 3 (80)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Стан хроматину в клітинах букального епітелію у пацієнтів з хворобою Вільсона - Коновалова 2013
Том 21, випуск 2 (75)
Волошина Наталія Петрівна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Важова Олена Олександрівна
Алгоритми діагностики і ведення пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова 2015
Том 23, випуск 1 (82)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Молекулярно-генетичні аспекти хвороби Вільсона-Коновалова 2014
Том 22, випуск 1 (78)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Особенности МРТ-показателей у больных гепатоцеребральной дегенерацией в зависимости от пола и формы заболевания 2018
Том 26, випуск 1 (94)
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Федосєєв Сергій Володимирович
Важова Олена Олександрівна
Нарушения минеральной плотности костной ткани у больных с гепатоцеребральной дистрофией 2015
Том 23, випуск 3 (84)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Терапевтичні можливості та ризики застосування купренілу при лікуванні хвороби Вільсона — Коновалова 2013
Том 21, випуск 4 (77)
Кутіков Олександр Євгенович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Роль антропологічного чинника в епідеміології хвороби Вільсона — Коновалова 2014
Том 22, випуск 4 (81)
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Лінська Ганна Володимирівна
Стан нирок у пацієнтів з церебральними формами хвороби Вільсона — Коновалова 2014
Том 22, випуск 2 (79)
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Волошина Наталія Петрівна
Случаи из практики лечения пациентов с болезнью Вильсона - Коновалова 2018
Том 26, випуск 3 (96)