ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 2 (111)Ефективнсть впливу реабілітаційних програм мобілізації процесів компенсаторно-адаптивної нейропластичності у пацієнтів з хворобою Паркінсона за показниками нейротрофічних факторів
Назва статтi Ефективнсть впливу реабілітаційних програм мобілізації процесів компенсаторно-адаптивної нейропластичності у пацієнтів з хворобою Паркінсона за показниками нейротрофічних факторів
Автори Богданова Ірина Вячеславівна
Соколік Вікторія Василівна
Волошина Наталія Петрівна
Федосєєв Сергій Володимирович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Терещенко Людмила Павлівна
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 2 (111) Сторінки 18-23
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 612:82:616.831-001-858-008.6 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is2-2022-2

 Мета дослідження — об’єктивна оцінка ефективності програм немедикаментозної реабілітації при хворобі Паркінсона (ХП) за показниками специфічних ней ротрофічних факторів. У дослідженні брали участь 61 па цієнт з ХП: досліджувана група — 33 хво рих, група по- рівняння — 28 осіб. Пацієнти досліджуваної групи протягом двох місяців щоденно виконували фізичні вправи, на відміну від представників групи порівняння. Пацієнтам обох груп проводили дослідження сироваткового рівня ней ротрофічних факторів GDNF та СDNF. У пацієнтів з ХП групи порівняння відбувалася син хронна динаміка показників CDNF і GDNF і характеризувала індивідуальний перебіг захворювання. Натомість, у досліджуваній групі спо- стерігалась асинхронізація змін рівней цих ней ротрофічних факторів у сироватці крові за умов фізичних навантажень. Резюмуючи отримані дані, треба брати до уваги велику кількість чинників, які можуть впливати на рівень ней ротрофічних факторів. Ймовірно, є генетично зумовлена неоднорідність фенотипу хвороби Паркінсона, що ви ражається також і особливостями син хронної динаміки параметрів CDNF і GDNF. З цього випливає, що оптимальним є початкова оцінка цих параметрів у пацієнтів із ХП для виявлення таких, для яких рухова реабілітація зумовить тривалий та стійкий позитивний ефект та забезпечить перебіг захворювання за сприятливим типом. Різноспрямованість та асинхронізація змін ней ротрофічних факторів у сироватці крові за умов фізичних навантажень свідчить про «чутливість» системи нейротрофічних факторів до реабі- літаційних заходів навіть за короткочасності їх застосування. Оскільки тривалі реабілітаційні програми забезпечують позитивну динаміку в системі ней ротрофічних факторів, доцільною є достатня тривалість та регулярність немедикаментозних програм реабілітації.
Ключовi слова
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Карабань І. М. Агоністи дофамінових рецепторів у комплексній патогенетічній терапії хвороби Паркінсо- на / І. М. Карабань, Н. В. Карасевич // Міжнародний невро- логічний журнал. 2017. № 5. С. 52—58. DOI: http://dx.doi. org/10.22141/2224-0713.5.91.2017.110857.
2. Слободин Т. Н. Современные представления о патоге- незе болезни Паркинсона / Т. Н. Слободин // НейроNEWS. 2011. № 7 (34). С. 24—27.
3. Богданова И. В. Стан метаболічних і регуляторних процесів у хворих на хворобу Паркінсона в залежності від ступеня тяжкості та схеми лікування // Український віс- ник психоневрології. 2012. Т. 29, вип. 2 (71). С. 5—8.
4. The Universal Non-Neuronal Nature of Parkinson’s Disease: A Theory / Andre X.C.N. Valente, Altynai Adilbayeva, Tursonjan Tokay, Albert Rizvanov // Cent Asian J Glob Health. 2016 Jun. No. 5(1). Р. 231. DOI: 10.5195/cajgh.2016.231. eCollection 2016.
5. Волошина Н. П. Постава і патологічні пози у хворих з хворобою Паркінсона (діагностика, клінічна інтерпретація) / Н. П. Волошина, С. В. Федосєєв, І. В. Богданова // I Interna- tional Scientific and Theoretical Conference “Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives”. Vilnius, Republic of Lithuania — 12 March 2021. Vol. 3. P. 74—79.
 6. “Paradoxical Kinesis” is not a Hallmark of Parkinson’s disease but a general property of the motor system / Béné- dicte Ballanger, Stéphane Thobois, Pierre Baraduc [et al.] // Movement Disorders, Wiley. 2006. No. 21 (9). Р. 1490—1495. DOI: https://doi.org/10.1002/mds.20987.
7. Circulating levels of neurotrophic factors are unchanged in patients with Parkinson’s disease / N. Rocha, J. Ferreira, I. Barbosa [et al.] // Arquivos de Neuro-Psiquiatria. 2018. Vol. 76. P. 310—315. DOI: 10.1590/0004-282X20180035.
8. Moderate-intensity interval training increases serum brain-derived neurotrophic factor level and decreases inflamma- tion in Parkinson’s disease patients / J. A. Zoladz, J. Majerczak, E. Zeligowska [et al.] // J. Physiol. Pharmacol. 2014. Vol. 65(3). P. 441—448.
9. Neurotrophic factors in Parkinson’s disease are regulated by exercise: Evidence-based practice / P. G. Chaves da Silva, D. D. Domingues, L. Alves de Carvalho [et al.] // Journal of the Neurological Sciences. 2016. Vol. 363. P. 5—15. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jns.2016.02.017.
10. Effects of physical-exercise-based rehabilitation pro- grams on the quality of life of patients with Parkinson’s disease: a systematic review of randomized controlled trials / F. Cascaes da Silva, R. Iop Rda, P. Domingos dos Santos [et al.] // J Aging Phys Act. 2016. Vol. 24. P. 484—496. DOI: 10.1123/japa.2015-0162.
11. Lauze M. The effects of physical activity in Parkinson’s disease: a review / M. Lauze, J. F. Daneault, C. Duval // J Parkin- sons Dis. 2016. Vol. 6. P. 685—698. DOI: 10.3233/JPD-160790. 12. Efficacy of community-based physiotherapy networks for patients with Parkinson’s disease: a cluster-randomised trial / M. Munneke, M. J. Nijkrake, S. H. Keus [et al.] // Lancet Neurol. 2010. Vol. 9. P. 46—54. DOI: 10.1016/S1474-4422(09)70327-8.
13. Exercise-enhanced neuroplasticity targeting motor and cognitive circuitry in Parkinson’s disease / G. M. Petzinger, B. E. Fisher, S. McEwen [et al.] // Lancet Neurol. 2013. Vol. 12. P. 716—726. DOI: 10.1016/S1474-4422(13)70123-6.
14. Enhanced Exercise Therapy in Parkinson’s disease: A comparative effectiveness trial / A. L. Ridgel, B. L. Walter, C. Tatsuoka [et al.] // J Sci Med Sport. 2016. Vol. 19. P. 12—17. DOI: 10.1016/j.jsams.2015.01.005.
15. Progressive resistance training in Parkinson’s disease: a systematic review and meta-analysis / M. Saltychev, E. Bar- lund, J. Paltamaa [et al.] // BMJ Open. 2016. Vol. 6. e008756. DOI: 10.1136/bmjopen-2015-008756.
16. Exercise for people in early- or mid-stage Parkinson disease: a 16-month randomized controlled trial / M. Schenk- man, D. A. Hall, A. E. Baron [et al.]t // Phys Ther. 2012. Vol. 92. P. 1395—1410. DOI: 10.2522/ptj.20110472.
17. Physiotherapy for Parkinson’s disease: a comparison of techniques / C. L. Tomlinson, C. P. Herd, C. E. Clarke [et al.] // Cochrane Database Syst Rev. 2014. Cd002815.
18. Ahlskog J. E. Does vigorous exercise have a neuroprotec- tive effect in Parkinson disease / J. E. Ahlskog // Neurology. 2011. Vol. 77. P. 288—294. DOI: 10.1212/WNL.0b013e318225ab66.
19. Hirsch M. A. Exercise, neuroplasticity and Parkinson’s disease / M. A. Hirsch, B. G. Farley // Eur J Phys Rehabil Med. 2009. No. 45(2). С. 215—229.
20. Exercise-induced increase in brain-derived neurotrophic factor in human Parkinson’s disease: a systematic review and meta-analysis / [M. A. Hirsch, E. E. H. van Wegen, M. A. New- man, P. C. Heyn] // Transl Neurodegener. 2018. Vol. 7. P. 7. DOI: 10.1186/s40035-018-0112-1.
21. GDNF, NGF and BDNF as therapeutic options for neuro- degeneration / Sh. J. Allen, J. J. Watson, D. K. Shoemark [et al.] // Pharmacology & Therapeutics. 2013. Vol. 138(2). Р.155—175. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2013.01.004.
22. Grondin R. Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF): a drug candidate for the treatment of Parkinson’s disea se / R. Grondin, D. Gash // J Neurol. 1998. Vol. 245. P. 35—42. DOI: https://doi.org/10.1007/PL00007744.
23. Brain-derived neurotrophic factor is produced by skele tal muscle cells in response to contraction and enhances fat oxida- tion via activation of AMP-activated protein kinase / V. B. Mat- thews, M. B. Aström, M. H. Chan [et al.] // Diabetologia. 2009. Vol. 52. P. 1409—1418. DOI: 10.1007/s00125-009-1364-1.
24. Pratesi A. Skeletal muscle: an endocrine organ / A. Pratesi // Clin. Cases Miner. Bone Metab. 2013. Vol. 10. P. 11—14. DOI: 10.11138/ccmbm/2013.10.1.011.
25. Małczyńska-Sims P. The effect of endurance training on brain-derived neurotrophic factor and inflammatory mar- kers in healthy people and Parkinson’s disease. A Narrative Review / P. Małczyńska-Sims, M. Chalimoniuk, A. Sułek // Fron- tiers in Physiology. 2020. Vol. 11. P. 1380. DOI: https://doi. org/10.3389/fphys.2020.578981.