ГоловнаО компании
DOI журналу
https://doi.org/10.36927/2079-0325

Засновник і видавець – Громадська організація "Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України", ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».

Головний редактор - Марута Наталія Олександрівна, д.м.н., професор, керівник відділу пограничної психіатрії ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", заступник директора з НДР, Голова Експертної проблемної комісії "Психіатрія. Медична психологія" МОЗ та НАМН України

Заступник головного редактора - Кожина Ганна Михайлівна, д.мед.н., професор, академік, віце-президент Національної академії наук Вищої освіти України, головний психотерапевт Департаменту охорони здоров'я Харківської міської Ради, куратор Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХНМУ.

Журнал заснований у вересні 1993 р.

Періодичність – щоквартально, тираж - 300 екземплярів. Журнал надходить до медичних бібліотек усіх областей України, НАН України та бібліотек медичних ВУЗів України, до управлінь охорони здоров'я обласних держадміністрацій, членам Громадської організації "Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України"

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16345-4817ПР від 10 лютого 2010 р.

Журнал внесений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за галузями медичних (наказ МОН України від 06 березня 2015 р. № 261).

У журналі друкуються нові дані про результати дослідження в галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров'я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.

Електронна копія наукового фахового видання систематично розміщується на сайті Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського НАН України.


Видання публікує статті українською, російською та англійською мовами.

Журнал представлений у міжнародних базах даних:
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), Urlich's periodicals Directory (США), Google Scholar.

 Мінімальні системні вимоги:
• Операційна система - MS WIndows XP professional
• Браузери - Internet Explorer 6.0 і вище, Opera, Firefox
• Програмне забезпечення - Acrobat Reader

Web сайт журналу - uvnpn.com.ua

Будь-які порушення авторських прав переслідуються за законом