Том 30, випуск 2 (111), 2022

DOI випуску: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is2-2022

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Лінський Ігор Володимирович
Хаустов Максим Миколайович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Мінко Олександр Іванович
Кожина Ганна Михайлівна
Гриневич Євгенія Генадіївна
Овчаренко Микола Олексійович
Чугунов Вадим Віталійович
Пострелко Валентин Михайлович
Денисенко Михайло Михайлович
Плєхов Владислав Андрійович
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Задорожний Володимир Володимирович
Малихіна Наталія Анатоліївна
Мінко Олексій Олександрович
Лакинський Роман Вікторович
Васильєва Ольга Олександрівна
Юрченко Ольга Миколаївна
Герасимов Богдан Олексійович
Герасимов Дмитро Олексійович
Вплив питущих на алкогольні уподобання та звички, а також на якість життя представників їхнього мікросоціального оточення
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Соколік Вікторія Василівна
Волошина Наталія Петрівна
Федосєєв Сергій Володимирович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Терещенко Людмила Павлівна
Ефективнсть впливу реабілітаційних програм мобілізації процесів компенсаторно-адаптивної нейропластичності у пацієнтів з хворобою Паркінсона за показниками нейротрофічних факторів
pdf.png Маньковський Дмитро Станіславович
Прогностична модель для оцінки ризику психосоціальної дезадаптації у пацієнтів, які перенесли кардіохірургічні втручання
pdf.png Міщенко Владислав Миколайович
Кожевнікова Вікторія Анатоліївна
Міщенко Валерія Костянтинівна
Харіна Катерина Василівна
Особливості психоемоційних розладів у хворих молодого віку з дисциркуляторною енцефалопатією на тлі артеріальної гіпертензії
pdf.png Набока Марина Вікторівна
Доцільність використання методу регістру хворих на епі- лепсію, які були прооперовані в зв’язку з фармакорезистентністю
pdf.png Нікішкова Ірина Миколаївна
Кутіков Дамір Олександрович
До питання поширеності ЕЕГ-аномалій при коронавірусній хворобі 2019: метааналіз результатів ЕЕГ 1916 пацієнтів з діагнозом COVID-19
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Денисенко Михайло Михайлович
Потребово-емоційна складова в патоґенезі коморбідних невротичних та адиктивних розладів
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Друзь Олег Васильович
Хорошун Едуард Миколайович
Зеленська Катерина Олексіївна
Черненко Інна Олександрівна
Персоніфікований підхід до корекції стресасоційованих розладів у військовослужбовців в умовах повномасштабного вторгнення
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Панько Тамара Василівна
Семікіна Олена Євгенівна
Завалко Юрій Миколайович
Оцінка мішеней терапії при рекурентних депресивних розладах
pdf.png Скрипник Тетяна Олексіївна
Вплив епілепсії на загальний розвиток дітей з розладами аутистичного спектра
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Огоренко Вікторія Вікторовна
Шорніков Андрій Воломирович
Кокашинський Віктор Олександрович
Валідація української версії шкали компульсивного переїдання
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
pdf.png Маркозова Любов Михайлівна
Місце габапентиноїдів під час надання спеціалізованої допомоги хворим з психічними та поведінковими розладами згідно з принципами доказової медицини (огляд літератури)