ГоловнаО компанииполітика журналу

Редакційна політика журналу "Український вісник психоневрології"

Журнал «Український вісник психоневрології» є науково-практичним медичним виданням, що рецензується, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їх поширення серед науковців.

Місія журналу полягає в наданні представникам наукової спільноти рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення.

Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Основна мета редакції полягає в реалізації програмних цілей журналу, головними напрямами яких є:

 1. висвітлення проблем, що пов’язані з:
 неврологічними захворюваннями:
• судинна патологія головного мозку і функціональна нейрохірургія
• нейроінфекції, нейродегенеративні захворювання, розсіяний склероз
• патологія вегетативної нервової системи, вертеброневрологія
• дитяча психоневрологія, у т.ч. дитячий церебральний параліч
• епілепсія, пароксизмальні стани
• нейропсихокібернетика
психіатричними захворюваннями:
• клінічна, соціальна і дитяча психіатрія
• невідкладна психіатрія
• суїцидологія
• неврози і граничні стани
• медична психологія
• патопсихологія при нервово-психічних захворюваннях
• посттравматичні стресові стани, психоневрологічні аспекти наслідків дії екстремальних ситуацій.
наркологічними захворюваннями:
• профілактика і лікування алкоголізму
• профілактика і лікування наркоманії
фундаментальними і фундаментально-прикладними напрямками неврології, психіатрії, наркології:
• нейрофізіологія і нейроіммунологія
• біохімія – сприяння розвитку нових методів і технологій діагностики, лікування, профілактики та реабілітації психоневрологічних захворюваннях;

2. підтримка молодих науковців в області неврології, психіатрії, наркології і медичної психології

Редакційна політика журналу базується на таких принципах:

 1. об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
 2.  висока вимогливість до якості наукових досліджень;
 3. подвійне «сліпе» рецензування статей;
 4. колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
 5. доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
 6. суворе дотримання авторських та суміжних прав;
 7. суворе дотримання графіку виходу журналу.

Редакція веде систематичну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.
Редакція журналу категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для його недопущення.