ГоловнаДля авторіврекомендації щодо підготовки анотації статті

Рекомендації по підготовці аннотації публікації

Анотація (реферат) у періодичному виданні є джерелом інформації про зміст статті і викладених у ній результатах досліджень.

Анотація (реферат) виконує такі функції:

дає можливість встановити основний зміст документа, визначити його релевантність і вирішити, чи слід звертатися до повного тексту документа;

надає інформацію про документ і усуває необхідність читання повного тексту документа в разі, якщо документ являє для читача другорядний інтерес;

використовується в інформаційних, у тому числі автоматизованих, системах для пошуку документів та інформації.

 Анотація (реферат) до статті повинна бути:

інформативна (не містити загальних слів);

оригінальна;

змістовна (відображати основний зміст статті і результати досліджень);

структурована (слідувати логіці опису результатів в статті);

компактна (укладатися в обсяг від 120 до 250 слів).

 Анотація (реферат) включає наступні аспекти змісту статті:

предмет, мета роботи;

метод або методологію проведення роботи;

результати роботи;

область застосування результатів;

висновки.

 Послідовність викладу змісту статті можна змінити, почавши з викладу результатів роботи і висновків.

Предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не ясні з заголовка статті.

Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки зору даної роботи. У рефератах документів, що описують експериментальні роботи, вказують джерела даних і характер їх обробки.

Результати роботи описують гранично точно і інформативно. Наводяться основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевага нових результатів і даними довгострокового значення, важливих відкриттів, висновків, які спростовують існуючі теорії, а також даними, які, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.

Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації (реферату). Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає ...»).

Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт та загальновідомі положення в анотації (рефераті) не наводяться.

У тексті анотації (реферату) слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій.

У тексті анотації (реферату) слід застосовувати значущі слова з тексту статті.