ГоловнаО компанииредакційна колегія

                                      РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
 

Марута.jpg

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР - Марута Наталія Олександрівна, д.м.н., професор, керівник відділу пограничної психіатрії ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", заступник директора з НДР, Голова Експертної проблемної комісії "Психіатрія. Медична психологія" МОЗ та НАМН України

 Кожина Ганна Михайлівна
ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА - Кожина Ганна Михайлівна, д.мед.н., професор, академік, віце-президент Національної академії наук Вищої освіти України, головний психотерапевт Департаменту охорони здоров'я Харківської міської Ради, куратор Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХНМУ.
 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР - Федченко Вікторія Юріївна, д.м.н., провідний науковий співробітник відділу  пограничної психіатрії ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України"
  

                                                             

                      ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
Венгер Олена 
 д.м.н., професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського Національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль, Україна)

 
Волошина Наталія
д.м.н, професор, керівник відділу нейроінфекцій та розсіяного склерозу ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" (м.Харків, Україна)
 Дубенко Андрій
 д.м.н, професор, президент громадської організації «Українська протиепілептична Ліга», провідний науковий співробітник відділу дитячої психоневрології та пароксизмальних станів ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" (м.Харків, Україна)
Карабань Ірина
д.м.н., професор керівник відділу клінічної фізіології та патології екстрапірамідної нервової системи ДУ "Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України"
(м. Київ, Україна)
Козявкін Володимир
 д.м.н., професор, генеральний директор Міжнародної клініки відновного лікування. Член-кореспондент НАМН України (м. Трускавець, Україна)
Колядко Світлана
 д.м.н., провідний науковий співробітник відділу  пограничної психіатрії ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" (м.Харків, Україна)
Лінський Ігор
д.м.н., професор, директор ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" (м. Харків, Україна)
Мінко Олександр
д.м.н., професор,  завідувач відділом профілактики  і  лікування алкоголізму ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України"(м.Харків, Україна)
Мішиєв Вячеслав
 доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ, Україна)
Міщенко Владислав
д.м.н., ст. наук. співроб. (доцент), завідувач відділу судинної патології головного мозку та реабілітації ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України"(м.Харків, Україна)
Міщенко Тамара
д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік відділення охорони психічного здоров’я Академії Вищої медичної освіти України, заступник голови Української Асоціації неврологів, психіатрів та наркологів України, віце-президент Української Асоціації боротьби з інсультом, завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, головний науковий співробітник відділу медицини сну ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України"(м.Харків, Україна)
 Негрич Тетяна
д. м. н., професор,член НТШ ЛНМУ ім. Данила Галицького, член УЛТ у м. Львові, член КЕК Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, член атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, член етичної комісії ЛНМУ ім. Данила Галицького та КНП ЛОР ЛОКЛ, голова Львівського обласного товариства неврологів (м. Львів, Україна)
Овчаренко Микола
д.м.н., професор, завідувач кафедри неврології, психіатрії та наркології ДЗ «Луганський державний медичний університет» (м. Рубіжне, Україна)
Пашковський Валерій
д.м.н., професор, завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці, Україна)
Підкоритов Валерійд.м.н., професор, керівник відділу клінічної, соціальної та дитячої психіатрії ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" (м. Харків, Україна)
Пшук Наталія
д. м. н., професор,  академік Академії наук Вищої освіти України, завідувач кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти Вінницького національного медичний університет ім. М.І. Пирогова (м. Вінниця, Україна)
Сосін Іван
д.м. н., професор, заслужений винахідник України, академік Української академії наук, член Європейської психіатричної асоціації, завідувач кафедри наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти (м. Харків, Україна)
Танцура Людмила
д.м.н., керівник відділу дитячої психоневрології та пароксизмальних станів ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" (м. Харків, Україна)
Чабан Олег д.м.н., професор, академік Академії наук вищої освіти України. Завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ, Україна)
Чугунов Вадим
д.м.н., професор, завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології Запорізького державного медичного університету (м. Запоріжжя, Україна)