ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 2 (111)Персоніфікований підхід до корекції стресасоційованих розладів у військовослужбовців в умовах повномасштабного вторгнення
Назва статтi Персоніфікований підхід до корекції стресасоційованих розладів у військовослужбовців в умовах повномасштабного вторгнення
Автори Кожина Ганна Михайлівна
Друзь Олег Васильович
Хорошун Едуард Миколайович
Зеленська Катерина Олексіївна
Черненко Інна Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 2 (111) Сторінки 50-53
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891:616.89-008.441.44-057.36-085.851 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is2-2022-8

 Війна — це найпотужніший психо соціальний стресор. Бойовий стрес чинить потужний травмуючий вплив на кожного військовослужбовця, що є головною причиною роз витку пост- травматичних стресових і гострих стресових розладів та бойо вих психічних травм. Базуючись на отриманих у процесі роботи даних, ми розробили та апробували персоніфіковану програму корекції стрес-асоційованих розладів та реабілітації осіб, постраждалих внаслідок бойового стресу, з диференційованим використанням методів психофармакотерапії, психотерапії та пси- хоосвіти. На тлі проведення розробленої системи терапії та реабілітації показник якості життя в основній групі за усіма шкалами підвищився в середньому на 42,1 ± 1,4 %, у контрольній — у середньому на 31,4 ± 1,3 %. Отже, результатом імплементації вказаної персоніфікованої програми корекції стрес- асоційованих розладів очікується поліпшення якості надання медичної допомоги військово- службовцям в сучасних умовах.
Ключовi слова бойовий стрес, війна, військово- службовці, комбатанти, стрес-асоційовані розлади
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Lennard J. Global Overview 2015: People Internally Dis- placed by Conflict and Violence / J. Lennard // Global Overview 2015: People internally displaced by conflict and violence. 2015. 99 р. URL: http://www.internal-displacement.org/sites/ default/files/inline-files/20150506-global-overview-2015-en.pdf.
2. Охорона психічного здоров’я в умовах війни. У двох томах ; переклад з англ. Київ : Наш формат, 2017. Т. 1. 579 с.
3. Пішель В. Я. Посттравматичний стресовий розлад та розлади адаптації в учасників АТО: клініко-соціальна ха- рактеристика та практика психофармакотерапії / В. Я. Пішель, М. Ю. Полив’яна, К. В. Гузенко // Україна. Здоров’я нації. 2016. № 4 (1). С. 69—73.
4. National estimates of exposure to traumatic events and PTSD prevalence using DSM–4 and DSM–5 criteria / D. G. Kilpat- rick, H. S. Resnick, M. E. Milanak [et al.] // Journal of Traumatic Stress. 2013. P. 37—47. DOI: 10.1002/jts.21848.
5. Вказівки щодо збереження психічного здоров’я війсь- ково службов ців в зоні застосування військ (сил) та під час відновлення боєздатності військових частин (підрозділів) / Верба А. В., Барбазюк О. А., Швець А. В. [та ін.] ; під заг. ред. Головного психіатра МО України, доктора медичних наук О. В. Друзя, Головного психіатра МВС України, доктора ме- дичних наук В. С. Гічуна. Київ, 2017. 102 с.
6. Сучасна методологія корекції та превенції стрес- асоційованих розладів у жінок ветеранів / [Г. М. Кожина, В. В. Стеблюк, К. О. Зеленська, К. В. Проноза-Стеблюк] // Експе- риментальна і клінічна медицина. 2021. № 1 (90). С. 52—56.
7. Платинюк О. Б. Система психотерапевтичної підтримки учасників бойових дій, які одержали поранення / О. Б. Платинюк, В. О. Кощій // Медицина сьогодні і завтра. 2020. № 3 (88). С. 89—94.
8. Алгоритм роботи військового психолога щодо психо- логічного забезпечення професійної діяльності особового складу Збройних Сил України : методичні рекомендації / Н. А. Агаєв, О. Г. Скрипкін, А. Б. Дейко [та ін.] ; Міністерство оборони України, Наук.-дослід. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. Київ : НДЦ ГП ЗС України. 2016. 147 с.
9. Омелянович В. Ю. Суспільні та сімейні аспекти діагнозу «посттравматичний стресовий розлад» у військовослуж- бов ців після повернення з зони бойових дій / В. Ю. Омеля- нович // Psychosomatics: Science and Practice. 2019. Vol. 4. No. 2. Р. 34—39.
10. Оптимізація підходів до надання психіатричної до- помоги відповідно до сучасних потреб учасників бойових дій : методичні рекомендації / [О. В. Богомолець, І. Я. Пінчук, О. В. Друзь, О. О. Хаустова]. Київ, 2014. 53 с.
11. Когут Л. Не називайте їх АТО-шниками: психологія учасників бойових дій / Л. Когут // Офіційний сайт Міністер- ства оборони України. 2018. URL: http://fakty.cv.ua/2018/04/ ne-nazyvaite-ikh-atoshnykamy-psykholohiia-uchasnykiv- boiovykh-dii.
12. Етапи формування посттравматичних стресових розладів у гібридних війнах / А. П. Казмірчук, О. І. Лашин, В. О. Науменко [та ін.] // Research-science. 2019. № 9. С. 3—7.
13. Друзь О. В. Комплекс методів, процедури та алго- ритм психотерапії в структурі диференційованих програм психосоціальної реабілітації станів дезадаптації у учасників локальних бойових дій / О. В. Друзь, Ю. Г. Гриневич, І. О. Чер- ненко // European multi science journal. 2018. No. 22. P. 5—11.
14. Agaibi C. E. PTSD, and resilience: A review of the litera- ture / C. E. Agaibi, J. P. Wilson // Trauma, Violence, & Abuse. 2015. No. 6 (3). P. 195—216.
15. Examining PTSD Treatment Choice Among Individuals with Subthreshold PTSD / [H. E. Bergman, A. C. Kline, N. C. Feeny, L. A. Zoellner] // Behaviour Research and Therapy. 2015. Vol. 73. P. 33—41. DOI: 10.1016/j.brat.2015.07.010.
16. Secretary-General U. N. Peace and Security // Bulletin of United Nations. New York : UN, 2020. 36 р. URL: https://www. un.org/sg/en/sg-speech-topics/peace-and-security.
17. Loving-kindness meditation for posttraumatic stress disorder: A pilot study / [D. J. Kearney, C. A. Malte, C. Mc Manus, M. E. Martinez] // Journal of Traumatic Stress. 2017. No. 26 (4). P. 426—34. DOI: 10.1002/jts.21832.
18. Платинюк О. Б. Модель формування непсихотичних психічних розладів у учасників бойових дій, які одержали поранення / О. Б. Платинюк, І. М. Соколова // Експеримен- тальна та клінічна медицина. 2020. № 3 (88). С. 67—72.