ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 3 (108)Формування характеру прогнозу залежно від шляхів розвитку етапу прогресування і варіантів прогресування при прогредієнтних типах перебігу розсіяного склерозу
Назва статтi Формування характеру прогнозу залежно від шляхів розвитку етапу прогресування і варіантів прогресування при прогредієнтних типах перебігу розсіяного склерозу
Автори Волошина Наталія Петрівна
Літовченко Тетяна Анатоліївна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Василовський Віталій Вадимович
Кіржнер Валерій Михайлович
Черненко Максим Євгенович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 3 (108) Сторінки 18-22
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2-036.65-037 Індекс ББК -
Анотацiя DOI : https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is3-2021-3

Мета роботи: отримати достовірні зв'язки між характером прогнозу, шляхами формування етапів прогресування і варіантами прогресування при прогредієнтних типах перебігу (ПТП) розсіяного склерозу (РС) за допомогою математичного аналізу. В роботі використаний пермутаційний тест, за допомогою якого проведено кореляційний аналіз зв'язків між клінічними показниками, що характеризують етапи при ПТП РС: етап дебюту, рецидивний етап (РЕ) при вторинно-прогредієнтному перебігу (ВПП), етап прогресування. Достовірність зв'язків між характером прогнозу, шляхами і варіантами прогресування, тривалістю РЕ при ВПП та етапи стабілізації (СТБ) при первинно-прогредієнтному перебігу (ППП) вивчали за допомогою таблиць спряженості 2 × 2. Сила зв'язку вимірювалась позитивними і негативними значеннями коефіцієнта кореляції Юла. При ВПП для 1-го шляху формування етапу вторинного прогресування (наявність РЕ після дебюту) переважав невизначений прогноз, який асоціювався з тривалою ремісією після дебюту і поступальним варіантом прогресування. Для 2-го шляху (відсутність РЕ після дебюту) коротка ремісія після дебюту і рецидивний варіант прогресування достовірно частіше спостерігалися при несприятливому прогнозі. Статистично значущий сильний зв'язок був виявлений між несприятливим прогнозом і неухильним варіантом прогресування. Достовірних зв'язків між прогнозом, шляхами і варіантами прогресування виявлено не було. При ППП для 1-го шляху формування етапу первинного прогресування (коли є етап СТБ після дебюту) невизначений прогноз переважав при поступових темпах розвитку тривалого дебюту і рецидивного варіанту прогресування. Для 2-го шляху (коли немає етапу СТБ після дебюту) несприятливий прогноз частіше спостерігався при уповільнених темпах розвитку дебюту, порушеннях функції тазових органів у дебюті, неухильному варіанті прогресування. Неухильний варіант прогресування був міцно пов'язаний з несприятливим прогнозом, який достовірно частіше виникав коли немає етапу СТБ після дебюту, а поступальний варіант був статистично значущим для невизначеного прогнозу при середній тривалості етапу СТБ після дебюту.
Ключовi слова розсіяний склероз, прогноз, прогредієнтні типи перебігу, шляхи формування та варіанти прогресування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Дифференциально-диагностические критерии неблагоприятного прогноза при прогредиентных типах течения рассеянного склероза / В. В. Василовский, Н. П. Волошина, Т. В. Негреба, В. М. Киржнер // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 71—72.
2. Негреба Т. В. Клиническая характеристика прогредиентных типов течения рассеянного склероза // Там само. 2003. Т. 11, вип. 1 (34). С. 16—18.
3. Characterizing the mechanisms of progression in multiple sclerosis: evidence and new hypotheses for future directions / E. M. Frohman, M. Filippi, O. Stuve [et al.] // Arch Neurol. 2005. № 62. Р. 1345—1356. DOI: 10.1001/archneur.62.9.1345.
4. Прогредиентное течение рассеянного склероза / И. А. Завалишин, М. Н. Захарова, А. В. Пересадова [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2002. № 2, специальный выпуск. С. 26—31.
5. Негреба Т. В. Науковий твір «Течение и прогноз современных форм рассеянного склероза» : Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 30251 від 15.09.2009.
6. Рассеянный склероз в Украине: распространенность, течение, прогноз, лечение, фармакоэкономика / П. В. Волошин, Н. П. Волошина, Т. В. Негреба [и др.] // Український вісник психоневрології. 2007. Т. 15, вип. 1 (50). С. 6—21.
7. Айвазян С. А. Прикладная статистика: Исследование зависимостей / С. А. Айвазян, И. С. Енюков, Л. Д. Мешалкин. Москва : Финансы и статистика, 1985. 472 с.
8. Айвазян С. А. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности / С. А. Айвазян. Л. Д. Мешалкин. Москва : Финансы и статистика, 1989. 608 с.
9. Аптон Г. Анализ таблиц сопряженности. Москва : Финансы и статистика, 1982. 142 с.