ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 1 (62)Гендерні особливості преморбідного анамнезу і дебютів при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу
Назва статтi Гендерні особливості преморбідного анамнезу і дебютів при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу
Автори Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Терещенко Людмила Павлівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Воробйова Тетяна Германівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 1 (62) Сторінки 5-9
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2-055.1-055.2-036 Індекс ББК -
Анотацiя Вивчені гендерні особливості при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу у 60 хворих з урахуванням преморбідного етапу і клінічної структури дебютів. Проведені дослідження свідчать про складні і диференційовані взаємовідносини між клінічними показниками, що характеризують преморбідний анамнез, чинниками ризику, що передують клінічній маніфестації захворювання, і клінічною структурою дебютів у осіб різної статі. На преморбідному етапі, за даними анамнезу, у жінок переважають передвісники дебюту, високий інфекційний індекс, герпетичні інфекції і ЛОР-патологія. Клінічна структура дебютів характеризується істотними гендерними відмінностями з переважанням у чоловіків більш швидких темпів формування маніфестної клінічної моносиндромної симптоматики, повних і коротких клінічних ремісій після дебюту; у жінок переважає олігосиндромна симптоматика з нерідкими поступовими темпами її формування, неповними клінічними ремісіями після дебюту середньої тривалості.
Ключовi слова розсіяний склероз, рецидивуючий перебіг, гендерні відмінності, дебют, преморбідний анамнез.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Mc. Donald, W. NMR in diagnosis, monitoring treatment and epidemiology of multiple sclerosis / Mc. Donald W. // Acta Neurology Scand. — 1995. — P. 52—53.
2. Kurtzke, J. F. MS epidemiology world wide. One view of current status / J. F. Kurtzke // Ibid. — 1995. — 91(161). — P. 23—33.
3. Факторы риска развития рассеянного склероза в московской популяции / [Гусев Е. И., Бойко А. Н., Смирнова Н. Ф., Демина Т. Л.] // Журнал неврологии и психиатрии. — 1999. — № 5. — С. 32—40.
4. Поширеність розсіяного склерозу в різних регіонах України. Особливості перебігу та лікування / [Віничук С. М., Уніч П. П., Клименко В. В., Прокопів М. М.] // Український медичний часо- пис.— 2000.— № 6 (20).— С. 51—54.
5. Аналіз розповсюдженості та захворюваності на розсіяний склероз в Україні за даними офіційної статистичної звітності / [Волошин П. В., Волошина Н. П., Д’яченко Л.І., Левченко І. Л.] // Український вісник психоневрології — Т. 13, вип.2 (43) — 2005. — С. 5—11.
6. Эпидемиологические характеристики рассеянного скле- роза в России / [Гусев Е. И., Завалишин И. А., Бойко А. Н. и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. Спец. вып. Рассеянный склероз. — 2002.— С. 3—6.
7. Lassmann, H., Heterogeneity of MS pathogenesis: implications for diagnosis and therapy / Lassmann H., Bruck W., Lucchietti C. // TRENDS Mol. Med. — 2001. —V. 7. — Р. 115—121.
8. Lucchinetti, C. Multiple sclerosis: recent developments in neuropathology, pathogenesis? Magnetic resonance imaging studies and treatment / Lucchinetti C., Bruck W., Noseworthy S. // Cur. Opin. Neurol. — 2001. — V. 14. — P. 259—269.
9. Бархатова, В. П. Патофизиология демиелинизирующего про- цесса / Бархатова В. П., Завалишин И. А., Байдина Е. В. // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2002. — № 7. — С. 53—58.
10. Матвеева, Т. В. Некоторые факторы, влияющие на заболе- вание рассеянным склерозом / Матвеева Т. В., Исмагилов М. Ф., Ишманова С. А. // Неврологический вестник. —2002. — Т. ХХХIV. — вып. 3—4. — С. 16—20.
11. Возможности методов магнитно-резонансной визуализации в диагностике рассеянного склероза / [Тотолян Н. А., Трофимова Т. Н., Скоромец А. А. и др.] // Журнал неврологии и пси- хиатрии им. С. С. Корсакова. — 2002. — № 1. — С. 32—34.
12. Hohlpeld, R. Immunological update on MS / R. Hohlpeld, H. Wekerle // Сur. Opin. Neurol. — 2001. — V. 14. — P. 299—304.
13. Биохимические механизмы нарушения нейроиммунного взаимодействия при рассеянном склерозе / [Бархатова В. П., Завалишин И. А., Хайдаров Б. Т. и др.] // Журнал неврологии и пси- хиатрии им. С. С. Корсакова. — 2000. — № 11. — С. 42—47.
14. Лисяный Н. И. Иммунология и иммунотерапия рассеянного склероза / Н. И. Лисяный. — Киев, 2003. — 251 с.
15. Dietary fat in relation to risk of multiple sclerosis among two large cohorts of women / [Zhang Sh. M., Willett W. C., Hernan M. A. et al.] // American Journal of Epidemiology. — 2000. — Vol. 152. — № 11. — Р. 1056—1064.
16. Neuropsychological finding in relapsing-remitting and chronic progressive multiple sclerosis / [Heaton R. K., Nelson L. M., Thompson D. S. et al.] // J. Consult. Clin. Psychol. — 1985; 53: 103—110.
17. Прогредиентное течение рассеянного склероза / [Завали- шин И. А., Захарова М. Н., Пересадова А. В. и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2002. — № 2, спец. вып. — С. 26—31.
18. Гусев, Е. И. Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания / Гусев Е. И., Завалишин И. А., Бойко А. Н. — М.: Миклош, 2004. — 526 с.
19. Негреба Т. В. Клінічна діагностика різних типів перебігу розсіяного склерозу (збірка анкет). Авторське свідоцтво про реєстрацію права на твір № 8675 від 31.10.2003.
20. Марков Д. А., Леонович А. Л. Рассеянный склероз / Д. А. Марков, А. Л. Леонович. — М.: Медицина, 1976. — 295 с.