ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Синдромологічна структура депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів
Назва статтi Синдромологічна структура депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів
Автори Венгер Олена Петрівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 128-131
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.454-07-054.72 Індекс ББК -
Анотацiя З метою дослідження синдромологічних особливостей депресивних розладів психогенного, ендогенного та органічного ґенезу проведено клінічне обстеження 198 емігрантів, 196 реемігрантів та 191 не емігранта, у яких було встановлено діагноз депресії відповідно до критеріїв МКХ-10, з використанням класифікації синдромів при депресії А. Смулевича, а також визначено структуру провідного афекту при різних формах депресивних розладів. Було встановлено більшу поширеність серед реемігрантів типових афективних синдромів, зокрема, вітальної та апатичної депресії, а серед емігрантів — атипових афективних синдромів (насамперед, тривожно-депресивних), що може бути пояснено впливом об’єктивних соціально-психологічних чинників та їх інтрапсихічною трансформацією актуальних стресогенних подразників, пов’язаних з еміграцією (рееміграцією). Найбільший вплив чинника еміграції на розбіжності у синдромальній структурі виявлений у хворих на психогенні депресії, а найменший — у хворих на органічні де- пресивні розлади, що міцно пов’язано із характером патології. Виявлені закономірності можуть використовуватися для розробки профілактичних та лікувально-реабілітаційних заходів.
Ключовi слова депресивні розлади, мігранти, емігранти, реемігранти
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Міграція в Україні: факти і цифри / Міжнародна організація з міграції. — К.: Представництво МОМ в Україні, 2011. — 7 с.
2. Щорічна Доповідь про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Постанова Верховної Ради України від 05.04.2011 року № 3194-VI // Голос України. — 2011. — № 35. — С. 23—29.
3. Хармз, В. А. Медико-психологические аспекты нарушения психической адаптации эмигрантов: дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук : спец. 19.00.04 / Вахид Аблахад Хармз; Санкт-Петербургский гос. университет, СПб, 2000. — 186 с.
4. Selten, J. P. Incidence of psychotic disorders in immigrant groups to the Netherlands / J. P. Selten, N. Veen, W. Felleretal // British Journal of Psychiatry. — 2001. — № 178. — P. 367—372.
5. The mental health of migrants / [B. E. Gavin, B. D. Kelly, A. Lane et al.] // Irish Medical Journal. — 2001. — Vol. 94. — P. 229–230.
6. Lauber C. Patterns of Psychiatric In patient Care in Migrants: Results from Switzerland / C. Lauber, B. Lay, W. Rossler // Swiss Medical Weekly. — 2006. — № 135. — Р. 50— 56.
7. Смулевич А. Б. Депрессии в общемедицинской практике / А. Б. Смулевич. — Москва: «Берег», 2000. — С. 19—31.