ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Клініко-психопатологічні особливості та диференціальна діагностика соціальної фобії у студентської молоді
Назва статтi Клініко-психопатологічні особливості та диференціальна діагностика соціальної фобії у студентської молоді
Автори Пшук Наталія Григорівна
Слободянюк Дмитро Павлович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 95-99
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89:616-053:159.923.33 Індекс ББК -
Анотацiя В роботі, на ґрунті аналізу психічного стану 120 студентів вишу, визначено розповсюдженість (52,2 %), особливості клінічних проявів та диференціально- діагностичні критерії соціальної фобії як передумови соціальної дезадаптації у даного контингенту. Отримані результати покладені в основу розробки комплексної програми психокорекції і психопрофілактики соціальної дез- адаптації у студентської молоді.
Ключовi слова соціальна фобія, студентська молодь
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Стан психічного здоров’я населення та перспективи розвит- ку психіатричної допомоги в Україні / [М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута та ін.] // Український вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 3 (72). — С. 13—18.
2. Пономарьова В. В. Соціальна фобія, обтяжена вживанням психоактивних речовин, у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 / Пономарьова Валерія Валеріївна; ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Х., 2013. — 23 с. 3. Кожина Г. М. Діагностика порушень адаптації у студентів молодших курсів внз / Г. М. Кожина, М. В. Маркова // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту «Березівські мінеральні води» та 50-річчю кафедри психотерапії ХМАПО. Т. 2. Сучасні методи діагностики, лікування і реабілітації психічних і соматичних розладів психогенного походження (XV Платонівські читання). — Харків; Березівські Мінеральні води, 10—12 жовтня 2012. — С. 117—118.
4. Стукан Л. В. Місце соціальної фобії в загальній структурі невротичних розладів у підлітків / Л. В. Стукан // Архів психіатрії. — 2005. — Т. 11. — № 1(40). — С. 84—87.
5. Монтгомери С. А. Социальная фобия / пер. с англ. — К.: ООО ММК, 1999. — 48 с.