ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Особливості типів працездатності у хворих з віддаленими наслідками черепно-мозкових травм
Назва статтi Особливості типів працездатності у хворих з віддаленими наслідками черепно-мозкових травм
Автори Перцев Григорій Дмитрович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 53-54
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-001.31-06.004.58 Індекс ББК -
Анотацiя У хворих з віддаленими наслідками черепно-мозкових травм є особливості типів працездатності. Було обстежено 52 пацієнти, які пере несли черепно-мозкову травму легкого і середнього ступеня тяжкості, одноразово і багато разів. Давність травм складала від 5 до 20 років і більш. Розглянуті типи працездатності та виокремлено 5 варіантів у цієї категорії хворих. Після черепно-мозкової травми у 39 пацієнтів став домінувати індиферентний тип пра цездатності, до травми він був тільки у 22 хворих.
Ключовi слова черепно-мозкова травма, віддалені наслідки, працездатність.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Алякринский, Б. С. По закону ритма / Б. С. Алякринский, С. И. Степанова. — М.: Наука, 1986. — 176 с.
2. Ашофф, Ю. Биологические ритмы, в 2-х т. / Ю. Ашофф. — М.: Мир, 1984. — Т. 1 — 414 с.; Т. 2 — 262 с.
3. Ганелина, И. Е. Суточные ритмы работоспособности, активности САС и инфаркт миокарда / И. Е. Ганелина // Физиология человека. — 1983. — Т. 9. — № 3. — С. 249—256.
4. Доскин, В. А. Хронологические предпосылки к построению оптимальных режимов труда и отдыха молодых рабочих / В. А. Доскин // «Хронобиология и хрономедицина» : тезисы до- кладов на Всесоюзной конф. (Уфа, 26—28 ноября 1985 г.). — Уфа: Б. И., 1985. — Т. 2. — С. 24—26.
5. Сурнина, О. Е. Утренне-вечерние колебания устойчивости внимания у студентов с различными типами работоспособности / О. Е. Сурнина // Образование и наука. — 2006. — № 6. — С. 93—100.
6. Куницкая, С. В. Индивидуальные хронотипы работоспособности и циркадные ритмы функционирования активности системы кровообращения учащихся в аспекте тендера / С. В. Куницкая, Г. П. Селиверстова // Ученые записи университета им. П. Ф. Лесгафта. — 2011. — № 4 (74). — С. 162—166.
7. Ильин, Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 2011. — 701 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).