ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Задоволеність подружніми стосунками та адаптивність подружжя при депресивних розладах різного ґенезу у дружини
Назва статтi Задоволеність подружніми стосунками та адаптивність подружжя при депресивних розладах різного ґенезу у дружини
Автори Зайцева Лариса Володимирівна
Баричева Ельвіра Миколаївна
Григорчук Маргарита Юріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 78-80
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 613.89:159.9-616.89:618.17-02 Індекс ББК -
Анотацiя Вивчено клінічні прояви сексуальної функції при депресивних розладах різного ґенезу у жінок. Крім клініко-психопатологічного, спеціального сексологічного обстеження, було використано психодіагностичні методики: шкалу сексуальності, розроблену W. E. Shell, D. R. Papini (1989), для визначення самооцінки кожним з подружжя своїх сексуальних можливостей та наявності у них сексуальної стурбованості та сексуальної депресії; одношкальний опитувальник подружньої комунікації Bienvenu (за С. Schaap, 1982) — для визначення рівня подружнього щастя. Обстежили 399 подружніх пар з депресивними розладами різного ґенезу у жінок, у віці від 19 до 48 років. Встановлено кореляції між показниками методик та даними, отриманими традиційним сексологічним методом, що вказує на високу значимість комбі- нованого використання психологічного та клінічного підходів. Вивчено значимість особливостей сексуальної функції хворих жінок на ступінь їхньої адаптації на всіх рівнях взаємодії подружжя в ґенезі порушень здоров'я сім'ї.
Ключовi слова жінки, сексуальність, подружня адаптація, депресивні розлади
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. (Berne E.) Берн Э. Секс в человеческой любви / Э. Берн ; пер. с англ. М. П. Папуша. — М.: Московский кадровый центр. — 1990. — 113 с.
2. Кришталь В. В. Сексологія : навчальний посібник : в 4-х ч. / В. В. Кришталь, Є. В. Кришталь, Т. В. Кришталь. — Х. : Фоліо, 2008. — 990 с.
3. Є. В. Кришталь Сексопатологія : підручник / Є. В. Кришталь, Б. М. Вор нік. — К.: «Медицина», 2014. — С. 543.
4. Schaap C. Communication and adjustment in marriage / C. Schaap. — Lisse, the Netherlands: Swets & Zeitlinger, 1982. — 281 р.
5. Snell W. E. The Sexuality Scale: An instrument to measure sexual-esteem, sexual-depression, and sexual-preoccupation / W. E. Snell & D. R. Papini // Journal of Sex Research. — 1989. — Vol. 26. — Р. 256—263. 6. Васильченко Г. С. Семейная психотерапия и её место в системе реабилитации сексологических больных / Г. С. Васильченко // Частная сексопатология / под ред. проф. Г. С. Васильченко. — М.: Медицина, 1983. — Т. 2. — С. 17—20.