ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Інтрапсихічні та поведінкові паттерни підлітків з атопічним дерматитом як мішені їх медико-психологічної підтримки
Назва статтi Інтрапсихічні та поведінкові паттерни підлітків з атопічним дерматитом як мішені їх медико-психологічної підтримки
Автори Усков Олександр Анатолійович
Маркова Маріанна Владиславівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 112-115
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89: 616.5-009 Індекс ББК -
Анотацiя Атопічний дерматит — серйозна міждисциплінарна медична проблема, з якою зустрічаються у повсякденній практиці лікарі різних спеціальностей. У роботі проведено оцінювання ха- рактерологічних та поведінкових особливостей підлітків з атопічним дерматитом. Виявлено відмінності у структурі акцентуації, а саме — переважання лабільного та астено-невротичного типів у дівчат, та астено-невротичного й епілептоїдного — у хлопців, та вищу напруженість копінг-механізмів порівняно зі здоровими однолітками. Проведено типологізацію психічних асоціацій підлітків з атопічним дерматитом та співвіднесено її з впливом на психічну діяльність. Виокремлено такі типи: конструктивно-соціальний та конструктивно-інтернальний — пси- хостабілізуючі, пасивно-уникаючий та деструктивно-соціальний — дестабілізуючі, пасивно-соціальний займав проміжне положення. Особливістю підлітків з атопічним дерматитом було превалювання саме дестабілізуючих та проміжних впливів.
Ключовi слова атопічний дерматит, підлітки, акцентуації, копінг, психологічна допомога
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Беш Л. В. Атопічний дерматит у дітей [Електронний ресурс] / Л. В. Беш // Новости медицины и фармации. Симпозиум № 53. — Режим доступу : http://www.mif-ua.com/education/symposium/ atopchnij-dermatit-u-dtej#prettyPhoto
2. Ревякина В. А. Атопическая болезнь: диагностика, терапия, профилактика [Текст] / В. А. Ревякина // Вопросы современной педиатрии. — 2005. — № 4. — С. 55—58.
3. Смирнова Г. И. Современная концепция лечения ато- пического дерматита у детей [Текст] / Г. И. Смирнова. — М., 2006. — 130 с.
4. Справочник по аллергологии [Электронный ресурс] / Режим доступа : http://www.dovidnyk.org/dir/17/98/1069.html
5. Крюкова Т. Л. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) [Текст] / Т. Л. Крюкова, Е. В. Куфтяк // Журнал практического психолога. — 2007. — № 3. — С. 93—112.
6. Иванов Н. Я. Патохарактерологический диагностический опросник для подростков [Текст] / Н. Я. Иванов, А. Е. Личко. — М.: «Фолиум», 1995. — 64 с.