ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Клініко-психофеноменологічна характеристика патоперсо- нологічної трансформації контингенту пацієнтів, що страждають на гіпертонічну хворобу
Назва статтi Клініко-психофеноменологічна характеристика патоперсо- нологічної трансформації контингенту пацієнтів, що страждають на гіпертонічну хворобу
Автори Засєда Юрій Ігоревич
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 81-86
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.923:616.89-008.48-02:616.12-008.991.1]-052-07 Індекс ББК -
Анотацiя Будучи найпоширенішою нозологічною формою кардіоваскулярної патології, гіпертонічна хвороба (ГБ) виступає ініціальним патогенетичним чинником у розвитку обширного кластера соматичних і психопатологічних розладів, що визначають прогресивне підвищення інвалідизації та смертності патологічно ураженого контингенту, із збільшенням терміну захворювання. Однією з найімовірніших гіпотез підвищення судинного тонусу у патогенезі ГБ є психогенні стресові реакції, що детермінують активацію симпатоадреналової системи в рамках універсальної адаптивної реакції на стрес, яка в подальшому, при умовах її стресового підкріплення і консти- туціональної предиспозиції індивіда, набуває стабільного патологічного характеру. Зазначені дані дозволяють зараховувати ГБ до кластера психосоматичних патонозологічних форм, щодо яких пріоритетним є використання методів психотерапевтичної корекції та профілактики, як доповнення до стандартних протоколів фармакотерапії. З метою дослідження варіабельності уніфікованого психофеноменологічного профілю в контингенті пацієнтів, що страждають на гіпертонічну хворобу, було проведено обстеження 80 пацієнтів, що страждають на ГБ (основна група), а також 100 умовно здорових осіб (група порівняння) за допомогою клініко-психофеноменологічного, психодіагностичного, клініко- психопатологічного і статистичного ме- тодів, а також методів аналізу і синтезу. При цьому виявлені непріоритетні, прийнятні та пріоритетні щодо ефекту психотерапії феномени.
Ключовi слова клініко-психофеноменологічний метод, психофеноменологічний профіль, психосоматоз, гіпертонічна хвороба
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и применение / Ф. Александер. — М.: Ин-т ОГИ, 2004. — 336 с.
2. Гиндикин В. Я. Соматогенные и соматоформные психические расстройства: клиника, лечение, диагностика / В. Я. Гиндикин. — М.: Триада-Х, 2000. — 256 с.
3. Генеалогия, механизмы формирования, клиника и основные принципы терапии соматоформных расстройств / [Б. В. Михайлов, И. Н. Сарвир, В. В. Чугунов, Н. В. Мирошниченко] // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. — С. 36—38.
4. Чугунов В. В. Диагностика в психотерапии и психотерапевтический диагноз : уч. пособие / В. В. Чугунов. — Х.: Наука, 2010. — 304 с.
5. Чугунов В. В. Клиника и дисциплинарная история психотерапии. — 2-е изд. стереотипн. / В. В. Чугунов. — К. : Здоров’я; Х.: Око — Наука, 2008. — 768 с.
6. Чугунов В. В. Клинико-психофеноменологический метод / В. В. Чугунов, Б. В. Михайлов // Медична психологія. — 2010. — № 2. — C. 3—15.
7. Чугунов В. В. Общая семиология и клиническая семио тика психотерапии и психофеноменологический профиль / В. В. Чугунов, В. А. Курило, Ю. И. Заседа // Здоровье мужчины. — 2011. — № 2. — С. 73—81.
8. Чугунов В. В. Психотерапевтическая феноменология, клиничес- кие эффект-синдромы в психотерапии и их коррелят-механизмы / В. В. Чугунов // Архив психиатрии. — 2002. — № 4 (31). — С. 202—206.
9. Чугунов В. В. Теоретичне, клініко-діагностичне, медико-психологічне, психотехнічне та психопатологічне обґрунтування й оцінка психотерапії психогенно-обумовлених розладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: 19.00.04 / В. В. Чугунов ; Харк. медична академія післядипломної освіти. — Х.: 2007. — 40 с.