Том 19, випуск 4 (69), 2011

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Левченко Ірина Леонідівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Гендерні особливості імунного статусу при прогредієнтних типах перебігу розсіяного склерозу
pdf.png Важова Олена Олександрівна
Коршняк Володимир Олексійович
Негреба Тетяна Валер'янівна
Біомікроскопія судин бульбарної кон’юнктиви у хворих з розсіяним склерозом
pdf.png Григоров С.М.
Судинно-рефлекторні реакції та їх морфофізіологічні патерни при ускладненому перебігу пошкоджень лицьового черепа
pdf.png Дубенко Андрій Євгенович
Васильєва Ольга Олександрівна
Коваленко Дмитро Павлович
Варіанти трансформації епілептичних нападів
pdf.png Єжова Вікторія Олександрівна
Царьов Олександр Юрійович
Куніцина Людмила Олександрівна
Словеснов Сергій Вікторович
Колеснікова Олена Юріївна
Мірзоян С.А.
Желдаков А. М.
Досвід застосування інформаційно-освітньої програми в комплексному лікуванні хворих на церебральний атеросклероз
pdf.png Сірко А.Г.
Клініко-статистичне прогнозування внутрішньочерепної гіпертензії після операції у постраждалих з тяжкою черепно- мозковою травмою
pdf.png Танцура Людмила Миколаївна
Лікувально-профілактичні тактики для дітей з фебрильними судомами
pdf.png Терещенко Людмила Павлівна
Ефективність препарату Панавір в лікуванні хронічних нейроінфекцій
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Бахтеєва Тетяна Дмитрівна
Марута Наталія Олександрівна
Данилова Марина Володимирівна
Депресивні розлади при розсіяному склерозі (клініка, діагностика, терапія)
pdf.png Бачериков Андрій Миколайович
Матузок Едуард Геннадійович
Харіна Катерина Василівна
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Лакинський Роман Вікторович
Малихіна Наталія Анатоліївна
Депресивні матері та їх діти (огляд літератури)
pdf.png Беро М. П.
Волобуєв В. В.
Беро С. Я.
Особливості формування тривожно-депресивних розладів невротичного рівня у вагітних жінок з цукровим діабетом, психодинамічний підхід
pdf.png Бойко В.В.
Результаты исследования мотивационных особенностей употребления психоактивных веществ у подростков с социальной фобией
pdf.png Брюханов О. В.
Визначення факторів, які предиспонують аутоагресивну поведінку у військовослужбовців, з використанням аналізу копінг-поведінки
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Тразодон і його можливості в лікуванні депресивних розладів (Огляд літератури)
pdf.png Вербенко Вікторія Анатоліївна
Плотникова О.В.
Психопатологія та лікування лікарсько-індукованих рухових розладів при шизофренії
pdf.png Влох І. Й.
Кулик Б. В.
Шпильовий Ярослав Володимирович
Цьона Андрій Романович
Кулик С. Б.
Влох С. Р.
Глушко Т. Р.
Фармакологічні основи психосоціальної реабілітації та дестигматизації хворих на шизофренію
pdf.png Грищенко М.Г.
Мерцалова О. В.
Лазуренко В. В.
Особливості психонейроімунологічних процесів у жінок при безплідді
pdf.png Даценко І. Б.
Харченко І. В.
Потенціююча психотерапія та медикаментозна корекція емоційно-поведінкових розладів у підлітків із мозковою дисфункцією та порушенням формування особистості
pdf.png Завалко Юрій Миколайович
Вишневська Н. Г.
Чудакова Людмила Бориславівна
Бобовнікова О. М.
Діагностика інтелектуально-мнестичних розладів у дітей з епілепсією
pdf.png Кудінова Олена Іванівна
Психотерапевтична корекція порушень психічної сфери у хворих на ішемічну хворобу серця та соматоформну вегетативну дисфункцію серцево-судинної системи
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Рачкаускас Геннадій Стасисович
Фролов В. М.
Височин Євген Вікторович
Ефективність комбінації реамберину та циклоферону в ліку- ванні хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків
pdf.png Напрєєнко Олександр Костянтинович
Процик В. О.
Двірський А. А.
Шкляревська Н.В.
Хоменко К. В.
Шизофренія чи епілептичний шизофреноподібний психоз? Опис клінічного випадку
pdf.png Огоренко Вікторія Вікторовна
Динаміка психопатологічних розладів у когнітивній та емоційно- особистісній сферах при пухлинах головного мозку
pdf.png Сновида Л. Т.
Феноменологія суїцидальності в структурі депресії (гендерний аспект проблеми)
pdf.png Український Сергій Олексійович
Комплексне лікування пацієнтів з генералізованим тривожним розладом в похилому віці
pdf.png Федак М.Б.
Вивчення емоційної сфери у хворих з гострими станами терапевтичного профілю
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Досвід клінічного застосування препарату Тіаприлан при ліку- ванні психомоторних порушень у жінок похилого віку
pdf.png Явдак Ірина Олександрівна
Череднякова Олена Сергіївна
Корреляты суицидального риска при эндогенных депрессиях в пожилом возрасте
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Бородавко Оксана Олександрівна
Дослідження психометричних характеристик методики діагностики міжособистісних відносин лікаря та пацієнта в процесі лікування
pdf.png Шаповалов Валентин Валерійович
Ніконов М.М.
Судова фармація: причини девіації серед підлітків
pdf.png Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Зброжек С.І.
Фармацевтичне право: аналіз ліцензійних умов проваджен- ня господарської діяльності з обігу лікарських засобів
pdf.png Щербина І.М.
Скорбач О.І.
Нові підходи до корекції нейровегетативних і психоемоційних розладів у жінок з постгістеректомічним синдромом
НЕКРОЛОГ
pdf.png Світлій пам’яті професора Влох Ірини Йосипівни