ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 4 (69)Результаты исследования мотивационных особенностей употребления психоактивных веществ у подростков с социальной фобией
Назва статтi Результаты исследования мотивационных особенностей употребления психоактивных веществ у подростков с социальной фобией
Автори Бойко В.В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 4 (69) Сторінки 50-53
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13-008.441.1-053.71 Індекс ББК -
Анотацiя З метою вивчення мотиваційних особливостей вживання ПАР у осіб з соціальною фобією в сучасній підлітковій популяції при різних субстантних типах вживання було обстежено 90 підлітків обох статей з діагнозом «соціальна фобія» (F 40.1): хлопчиків — 48, дівчаток — 42, у віці від 12 до 15 років. На основі порівняльного вивчання характеристик мотиваційних особливостей при різних субстантних типах вживання психоактивних речовин (ПАР) вперше отримані дані про структуру мотивів вживання та рівні мотиваційної напруженості на донозологічному етапі вживання ПАР в контингентах підлітків з соціальною фобією і здорових осіб, диференційованих за рівнем безпеки вживання ПАР. Отримані в результаті дослідження дані є важливими для пізнання процесу формування адитивного патерну в структурі соціальної фобії.
Ключовi слова соціальна фобія, підлітки, психоактивні речовини, мотиваційні особливості вживання.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Фаравелли, Ц. Эпидемиология социальной фобии: клиничес- кий подход [Текст] / Ц. Фаравелли, В. Вивиали [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии. — 2001. — № 8. — С. 12—17.
2. Пшук, Н. Г. Клінічна та психологічна характеристика підлітків з соціальними фобіями [Текст] / Н. Г. Пшук, Л. В. Стукан // Український медичний альманах. — 2004. — Т. 7. — № 4 (додаток). — С. 114— 117.
3. Нардонэ, Дж. Страх, паника, фобия: краткосрочная терапия: [Текст] / Дж. Нардонэ: предисл. П. Вацлавика ; введение А. Сальвини ; пер. с итал. О. Игошиной. — М.: Психотерапия, 2008. — 352 с.
4. Никитина, И. В. Социальная тревожность: содержание понятия и основные направления изучения. Часть 1 [Текст] / И. В. Ни китина, А. Б. Холмогорова // Социальная и клиническая пси хиатрия. — 2010. — Т. 20, вып. 1. — С. 80—85.
5. Завьялов, В. Ю. Психологические аспекты формирования алкогольной зависимости / В. Ю. Завьялов. — Новосибирск: Наука, 1998. — 196 с.
6. Егорченко, С. П. Особенности мотивационной сферы и личностных реакций наркозависимых при длительной ремиссии [Текст] / С. П. Егорченко // Международный медицинский журнал. — Харьков. — 2008. — № 4. — С. 18—21.
7. Опросник «Мотивы потребления гашиша» / Шах М. О. — Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 25656; заяв. 23.04.2008, дата реєстрації 06.08.2008; кат.12, бюл. № 16.
8. Критерії діагностики та принципи лікування розладів психіки і поведінки у дітей та підлітків : клінічний посібник [Текст] / за ред. проф. П. В. Волошина, проф. В. М. Пономаренка, проф. В. С. Підкоритова [та ін.] . — Х.: Фоліо, 2001. — 271 с.
9. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов [Текст] / [И. В. Линский, А. И. Минко, А. Ф. Артемчук и др.] // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2009. — № 2 (16). — С. 56—70.
10. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): Who collaborative project ou carly detection of persons with harmful alcohol consumption / [Saunders, J. B., Aasland, O. G., Babor, T. F. et al.] // Addiction. — 1993. — V. II. — № 88. — P. 791—804.
11. Тест для виявлення розладів, пов’язаних із уживанням галюциногенів (Psychodelics Use Disorders Identification Test — PSYCHODELICS-UDIT) / [Лінський І. В., Мінко О. І., Артемчук А. П. та ін.]. — Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 29595; дата реєстрації 27.07.2009.
12. Тест для виявлення розладів, пов’язаних із уживанням тютюну (Tobacco Use Disorders Identification Test — TOBACCO- UDIT) / [Лінський І. В., Мінко О. І., Артемчук А. П. та ін.]. — Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 29606; дата реєстрації 27.07.2009.
13. Тест для виявлення розладів, пов’язаних із уживанням канабіноїдів (препаратів конопель: гашишу, маріхуани, драпу, анаші, сенсіміли) (Cannabis Use Disorders Identification Test — CANNABISUDIT) / [Лінський І. В., Мінко О. І., Артемчук А. П. та ін]. — Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 29607; дата реєстрації 27.07.2009.Ц.