ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 4 (69)Варіанти трансформації епілептичних нападів
Назва статтi Варіанти трансформації епілептичних нападів
Автори Дубенко Андрій Євгенович
Васильєва Ольга Олександрівна
Коваленко Дмитро Павлович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 4 (69) Сторінки 17-21
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8-009.24 Індекс ББК -
Анотацiя В даний час залишається ще чимало питань, пов'язаних як з діагностикою епілепсії, так і з уточненням типів епілептичних припадків, а так само оцінкою адекватності проведеної терапії. У роботі ми постаралися виявити і вивчити трансформації епілептичних нападів у хворих молодого та середнього віку і використати їх як непрямий критерій оцінки перебігу епілепсії та адекватності лікування. У ході дослідження були виявлені «істинні трансформації» епілептичних нападів у вигляді достовірних змін клінічної картини і підтверджених даними психологічних тестів. Наприклад, прості парціальні припадки могли «змінюватися» на вторинно- генералізовані або комплексні парціальні, або генералізовані на комплексні парціальні напади. Така видозміна типу нападів, як правило, корелювала зі зміною загального стану хворого, зміною його суб'єктивної оцінки якості життя. Так само ми спостерігали «псевдотрансформаціі» епілептичні припадки, які становили собою діагностичні неточності, наприклад, діагностування «генералізованої» епілепсії при нерозпізнаванні вкрай короткого, швидкого парціального компонента, що передує генералізованим нападам. Нами був проведений аналіз не тільки видів ТЕН, а й причин, що їх обумовлюють, кореляція трансформації епілептичних нападів з віком хворих і етіологією епілепсії. Виявлення трансформації епілептичних нападів дозволяє уточнити тип нападів, а в деяких випадках і локалізацію патологічного вогнища, що може виявитися корисним при необхідності проведення хірургічного лікування при рефрактерних епілепсіях. Наявність «позитивної» трансформації свідчить про правильно вибраний напрямок ведення хворого та підбір ефективної протиепілептичної терапії. Таким чином, вивчення характеру трансформацій епілептичних нападів є важливим, доступним і об’єктивізуючим критерієм оцінки перебігу епілепсії, адекватності проведеної антиепілептичної терапії, подальшого прогнозу, особливо при лікуванні хворих молодого та середнього віку.
Ключовi слова трансформація епілептичних нападів, перебіг і терапія епілепсії.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Elaine, Wyllie. The treatmant of Epilepsy. / Wyllie Elaine. — 3rd ed. — 2009. — 1075 p.
2. Janz, D. The idiopathic generalized epilepsies of adolescence with childhood and juvenile age of onset / D. Janz. — Epilepsia, 1997. — V. 38(1). — 4—11 p.
3. Воронкова К. В. Эволюция эпилепсии. — М., 2004. — Доп. в ГЦНМБ 05.04.2004. — № Д-27467. — 14 с.
4. Клинико-экономическая оценка эффективности лечения больных с эпилепсией / [Белоусов Ю. Б., Гехт А. Б., Мильчакова Л. Е. и др.]. — М.: Качественная клиническая практика, 2002. — Вып. 3. — 12—15 с.
5. Морозова М. А. Возрастная динамика височной эпилепсии у детей / М. А. Морозова, Л. В. Калинина // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2002. — Вып. 103(3). — С. 9—12.
6. Зенков, Л. Р. Клиническая эпилептология (с элементами нейрофизиологии) / Л. Р. Зенков. — М.: Медицинское информа- ционное агентство, 2002. — 416 с.
7. Мухин, K. Ю. Идиопатические формы эпилепсии: система- тика, диагностика, терапия / К. Ю. Мухин, А. С. Петрухин. — М.: Арт-Бизнес-Центр., 2000. — 319 с.
8. Мухин, К. Ю. Современные аспекты диагностики и лечения эпилепсии в детском и подростковом возрасте / Мухин К. Ю., Петрухин А. С., Васильева И. А. — М.: РГМУ, 2004. — С. 8—15.
9. Петрухин, А. С. Аггравация эпилептических приступов под влиянием антиэпилептических препаратов / Петрухин А. С., Пылаева О. А., Воронкова К. В // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2005. — Вып. 105(9). — С. 66—70.
10. Tassinari, C. A. Epilepsy with myoclonic absences / Tassinari C. A., Bureau M., Thomas P. / Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence / [ed. by Roger J., Bureau M., Dravet C. et al.] — London: John Libbey, 1992. — P. 151.
11. Особенности возрастной трансформации эпилепсии у де- тей с дебютом заболевания в младенческом и раннем детском возрастах. / [Воронкова К. В., Холин А. А., Ахмедов Т. М. и др.] // Вестник Российского государственного медицинского универси- тета. — 2007. — Вып. 3(56). — С. 29—33.
12. Особенности эпилепсии у детей и подростков / [Петру- хин А. С., Мухин К. Ю., Воронкова К. В., Пылаева О. А.] / Международная конференция «Эпилепсия — медико-социальные аспекты, диагностика и лечение» [под ред. Е. И. Гусева, А. Б. Гехт]. — М., 2004. — С. 233—236. 13. Progression from frontal-parietal to mesial-temporal epilepsy after fl uid percussion injury in the rat / [Raimondo D’Ambrosio, Jason S. Fender, Jared P. Fairbanks, Ednea A. Simon] // Brain. — 2005. — 128 p. 14. Janz, D. The idiopathic generalized epilepsies of adolescence with childhood and juvenile age of onset / D. Janz // Epilepsia. — 1997. — V. 38(1) — P. 4—11.
15. Федин, А. И. Синдром Дживонса: описание двух атипичных случаев / А. И. Федин, Н. В. Камзолова // Эпилепсия: приложение к Журналу неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2006. — Вып. 1. — С. 71—74.