ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 4 (69)Гендерні особливості імунного статусу при прогредієнтних типах перебігу розсіяного склерозу
Назва статтi Гендерні особливості імунного статусу при прогредієнтних типах перебігу розсіяного склерозу
Автори Волошина Наталія Петрівна
Левченко Ірина Леонідівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 4 (69) Сторінки 5-9
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2-055.1-055.2:576.8.097.3 Індекс ББК -
Анотацiя Вивчені гендерні особливості показників імунного статусу (166 досліджень) у 100 пацієнтів з первинно- та вториннопрогредієнтними типами перебігу розсіяного склерозу на етапах прогресування та стабілізації аутоімунного процесу. Показано, що імунний дисбаланс має різну структуру у осіб різної статі та характеризується у жінок вираженою активацією гуморальної ланки імунітету, як на етапах прогресування, так і в періоди стабілізації, з послабленням гальмівного контролю з боку клітинного імунітету у вигляді дефіциту Т-супресорів на етапах стабілізації при вторинно-прогредієнтному перебігу. У чоловіків імунна відповідь характеризується дисбалансом не тільки гуморального, але й клітинного імунітету на тлі стійкої імуносупресії, яка обумовлена зниженням рівня Т-лімфоцитів на етапах прогресування при первинно- та вторинно-прогредієнтних типах перебігу; зниженням Т-супресорів та В-лімфоцитів на етапах стабілізації при первинно-прогредієнтному перебігу, В-лімфоцитів та Т-хелперів на етапах стабілізації при вторинно- прогредієнтному перебігу.
Ключовi слова розсіяний склероз, первинно- та вториннопрогредієнтний типи перебігу, гендерні відмінності, імунний дисбаланс.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Hohlpeld, R. Immunological update on MS / R. Hohlpeld, H. Wekerle. // Сur opin Neurol. — 2001. — V. 14. — P. 299—304.
2. Дзюба, А. Н. Показатели клеточного иммунитета у больных рассеянным склерозом / Дзюба А. Н., Фролов В. М., Гайдаш И. С. // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — Т. 92. — Вып. 2. — 1992. — С. 12—14.
3. Чекнев, С. Б. Патогенез РС: иммуностимуляция или иммуно- дефицит / С. Б. Чекнев // Иммунология. — 1994. — № 2. — С. 9—17.
4. Крыжановский Г. Н. Нейроиммунопатология / Крыжанов- ский Г. Н., Магаева С. В., Макаров С. В. — М., 1997.
5. Биохимические механизмы нарушения нейроиммунного взаимодействия при рассеянном склерозе / [Бархатова В. П., Завали- шин И. А., Хайдаров Б. Т. и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2000. — № 11. — С. 42—47.
6. Сравнительный клинико-иммуннохимический анализ ре- миттирующего и вторично-прогрессирующего течения рассеянного склероза / [Гусев Е. И., Беляева И. А., Чехонин В. П. и др.] // Там же. — 2000. — № 6: — С. 51—57.
7. Ремиттирующий и прогредиентный рассеянный склероз: иммуннопатогенетические различия / [Бисага Г. Н., Калинина Н. М., Акимова С. Б., Давыдова Н. И.] // Медико-социальные аспекты РС. — СПб.: Лики России, 2001. — С. 17—21.
8. Лисяный, Н. И. Иммунология и иммунотерапия рассеянного склероза / Н. И. Лисяный. — Киев, 2003. — 251 с.
9. Коляда, Т. І. Порівняльна характеристика імунного статусу при різних типах перебігу розсіяного склерозу / Коляда Т. І., Волошина Н. П., Негреба Т. В. // Український вісник психоневрології. — Харків. — 2004. — Т. 12, вип. 2 (39). — С. 88—94.