ГоловнаНаші авториШаповалов Валентин Валерійович

Шаповалов Валентин Валерійович


PDF Автор Назва статті Рік, номер журналу
Галацан О. В.
Шаповалов Валентин Валерійович
Омельченко В. О.
Розробка організаційних заходів на виконання концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом психоактивних речовин на регіональному рівні на засадах медичного і фармацевтичного права 2013
Том 21, випуск 1(74)
Шаповалов Валентин Валерійович Судова фармація: використання цільової нанотерапіЇ у наркохворих (злочинців), що страждають на адиктивні розлади здоров’я 2010
Том 18, випуск 3 (64)
Шаповалов Валентин Валерійович Доказова фармація: вивчення режиму контролю лікарських засобів із кортексином 2012
Том 20, випуск 3 (72)
Шаповалов Валентин Валерійович
Сосін Іван Кузьмич
Комар Лілія Олександрівна
Фармакоекономічне оцінювання розробленого способу фармакокорекції алкогольного абстинентного синдрому у структурі алкогольної залежності 2015
Том 23, випуск 3 (84)
Шаповалов Валентин Валерійович
Ніконов М.М.
Пересипкін О.В.
Гармонізація державної контрольно-дозвільної системи управління обігом лікарських засобів із психоактивними властивостями різних номенклатурно-правових груп за результатами судово-фармацевтичних досліджень 2011
Том 19, випуск 3 (68)
Шаповалов Валентин Валерійович Організаційно-правові аспекти застосування нанотехнологій при обігу психоактивних лікарських засобів 2013
Том 21, випуск 3 (76)
Шаповалов Валентин Валерійович
Сосін Іван Кузьмич
Судова фармація: комплексний підхід до лікування злочинців-наркохворих із використанням лікарських засобів та кріогенних методів 2010
Том 18, випуск 4 (65)
Шаповалов Валентин Валерійович Судова фармація: Режим контролю наркотичних засобів для фармакокорекції наркопацієнтів з девіантною поведінкою 2011
Том 19, випуск 2 (67)
Шаповалов Валентин Валерійович
Шувера Олена Володимирівна
Впровадження заходів протидії алкогольній залежності (F10.2) регіонального рівня на засадах судової фармації 2013
Том 21, випуск 4 (77)
Шаповалов Валентин Валерійович
Рогожнікова Оксана Володимирівна
Судово-фармацевтичні аспекти особливостей обігу наркотичного засобу трамадол на засадах фармацевтичного права та доказової фармації 2014
Том 22, випуск 3 (80)
Шаповалов Валентин Валерійович Судова фармація: юридична опіка спеціалістів фармації і медицини у сфері протидії наркоманії і незаконному обігу психоактивних речовин 2011
Том 19, випуск 1 (66)
Шаповалов Валентин Валерійович
Ніконов М.М.
Судова фармація: причини девіації серед підлітків 2011
Том 19, випуск 4 (69)
Шаповалов Валентин Валерійович Судова фармація: особливості виконання «концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011—2015 роки» (на рівні МОЗ України) 2012
Том 20, випуск 1 (70)
Шаповалов Валентин Валерійович
Шаповалов Валерій Володимирович
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Куликова Оксана Вячеславівна
Організація забезпечення антипсихотичними лікарськими засобами на засадах фармацевтичного права і судової фармації 2016
Том 24, випуск 1 (86)
Шаповалов Валентин Валерійович
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Комар Лілія Олександрівна
Судово-фармацевтичне вивчення особливостей обігу конт- рольованих лікарських засобів із кодеїном на основі фармацевтичного та медичного права 2015
Том 23, випуск 4(85)
Шаповалов Валентин Валерійович
Сосін Іван Кузьмич
Організаційно-правові підходи до вирішення проблем замісної підтримувальної терапії в умовах реформування сфери охорони здоров'я в Україні на засадах фармацевтичного права 2014
Том 22, випуск 4 (81)