ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 4 (69)Шизофренія чи епілептичний шизофреноподібний психоз? Опис клінічного випадку
Назва статтi Шизофренія чи епілептичний шизофреноподібний психоз? Опис клінічного випадку
Автори Напрєєнко Олександр Костянтинович
Процик В. О.
Двірський А. А.
Шкляревська Н.В.
Хоменко К. В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 4 (69) Сторінки 86-92
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853: 616.895.8-07-001.8 Індекс ББК -
Анотацiя Обговорюється питання співвідношення епілепсії та шизофренії, диференціальної діагностики епілептичних психозів з шизофреноподібною симптоматикою та шизофренії, систематики і лікування епілептичних психозів. Наводиться клінічний приклад хворого з ініціальним шизофреноподібним психозом, з наступним приєднанням генералізованих судомних нападів та повторним поліморфним психотичним нападом, формуванням змін особистості за епілептичним типом, зниженням соціальної адаптації. Надається значення ранній діагностиці ініціальних епілептичних психозів та необхідності лікування протиепілептичними препаратами на початковому етапі захворювання.
Ключовi слова шизофренія, епілепсія, шизофреноподібні розлади, епілептичні психози.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Критерії діагностики і лікування психічних розладів та розладів поведінки у дорослих: клінічний посібник / за ред. П. В. Волошина, В. М. Пономаренка, О. К. Напрєєнка, Н. О. Марути [та ін.] — Харків: Арсіс, 2000. — 303 с.
2. Каннабих, Ю. История психиатрии / Ю. Каннабих. — М., 1994. — 516 с.
3. Ходос, Х. Г. Эпилепсия: факты, суждения, выводы / Х. Г. Ходос. — Иркутск, 1989. — 118 с.
4. Крепелин, Э. Учебник психиатрии : пер. с 8-го немецк. перераб. изд. / Э. Крепелин. — М.: Изд-е А. А. Карцева, 1910. — 468 с.
5. Bleuler, E. Руководство по психиатрии / E. Bleuler : пер. с дополн. по посл. 3-му немецк. изд. д-ра А. С. Розенталь. — Берлин: Изд-во т-ва «Врач», 1920. — 538 с. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 92 — ТОМ 19, ВИП. 4 (69) — 2011 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
6. Ганнушкин, П. Б. Об эпилепсии и эпилептоиде / П. Б. Ганнушкин // Труды психиатрической клиники (Девичье поле) — М., 1925. — Вып. 1. — С. 143—148.
7. Гейер Т. А. Проблема шизоэпилепсии (клиника и трудо- способность) / Т. А. Гейер. В кн.: Шизофрения и травматические заболевания головного мозга и трудоспособность при них. — М.; Л.: Биомедгиз, 1936. — С. 7—69.
8. Поздняков, В. С. Возможное сочетание шизофрении с эпилепсией / В. С. Поздняков, А. И. Болдырев // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1981. — Вып. 6. — С. 849—854.
9. Двирский, А. Е. Некоторые клинико-генетические аспекты сочетания эпилепсии и шизофрении / А. Е. Двирский // Там же. — 1983. — Вып. З. — С. 427 — 430.
10. Двирский, А. Е. Клинические проявления отягощенной шизофренией эпилепсии / А. Е. Двирский, А. Г. Шевцов // Там же. — 1991. — Вып. 6. — С. 28—30.
11. Клиническая психиатрия / [под. ред. Г. Груле, Р. Юнга, В. Майер-Гросса, М. Мюллера]. — М., 1967. — 832 с.
12. Blumer, D. Psychiatric aspects of epilepsy / D. Blumer. — Washington, 1984. — 345 p.
13. Болдырев, А. И. Психические особенности больных эпилеп- сией / А. И. Болдырев. — М.: Медицина, 2000. — 384 с.
14. Дзяк, Л. А. Эпилепсия: Руководство для врачей / Дзяк Л. А., Зенков Л. Р., Кириченко А. Г. — Киев: Книга плюс, 2001. — 168 с.
15. Голубков, О. З. Епілепсія / О. З. Голубков, О. К. Напрєєнко. В кн.: Психіатрія [за ред. проф. О. К. Напрєєнка]. — К.: Здоров'я,2001. — С. 372—394.
16. Зенков, Л. Р. Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептологии) / Л. Р. Зенков. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1996. — 358 с.
17. Руководство по психиатрии [под ред. А. В. Снежковского]. — Т. 2. — М.: Медицина, 1983. — 544 с.
18. Руководство по психиатрии [под ред. А. В. Тиганова с со- авт.]. — Т. 2. — М.: Медицина, 1999. — 784 с.
19. Казаковцев, Б. Ф. Психические расстройства при эпилеп- сии / Б. Ф. Казаковцев. — М., 1999. — 416 с.
20. Незнанов, Н. Г. Психические расстройства при эпилепсии / Н. Г. Незнанов, М. Я. Киссин. В кн.: Психиатрия : Национальное руководство. — М., 2009. — С. 637—651.
21. Гельдер, М. Оксфордское руководство по психиатрии / М. Гельдер, Д. Гет, Р. Мейо. — Киев, 1997. — 300 с.
22. Kanemoto, K. Postictal psychoses, revised / K. Kanemoto. In: The neuropsychiatry of epilepsy / M. Trimble, B. Schmitz (eds.). — Cambridge, 2002. — P. 117—131.
23. Postictal paranoid-hallucinatory psychosis in cryptogenic epilepsy / [Baum P., Kopf A., Hermann W., Wagner A.] // Psychiat. Prax. — 2007. — P. 249—257.
24. Nodkarni, S. Psychosis in epilepsy patients / Nodkarni S., Arnedo V., Devinsky O. // Epilepsia. — 2007. — P. 17—19.
25. Prolonged preictal psychosis in refractory seizures: A report of three cases / [Shukla G. et al.] // Epilepsy & Behavoir. — 2008. — P. 346—349.
26. Калинин, В. В. Эпилептические психозы. Вопросы фено- менологии, систематики, патогенеза и терапии / В. В. Калинин // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2008. — № 10 (3). — С. 52—56.
27. Болдырев, А. И. Социальный аспект больных эпилепсией / А. И. Болдырев. — М.: Медицина,1997. — 208 с.
28. Григорьева, Т. Н. Затяжные шизоформные психозы у больных височной эпилепсией / Т. Н. Григорьева // Социальная и клини- ческая психиатрия. — 1993. — № 4. — С. 38—43.
29. Гаврилюк, З. Д. Варианты динамики эпилепсии, дебютирующей психическими припадками / Гаврилюк З. Д., Гаврилюк А. З., Огиенко Е. З. // Вісник епілептології. — 2010. — № 2 (33—34). — С. 3—7.
30. Карлов, В. А. Эпилептическая энцефалопатия / В. А. Карлов // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2006. — Т. 106, № 2. — С. 23—28.
31. Носов, С. Г. Дифференциальная диагностика эпилептических психозов с шизофреноподобной симптоматикой и шизофрении / С. Г. Носов // Вісник епілептології. — 2010. — № 2 (33—34). — С. 22—39.