ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 4 (69)Вивчення емоційної сфери у хворих з гострими станами терапевтичного профілю
Назва статтi Вивчення емоційної сфери у хворих з гострими станами терапевтичного профілю
Автори Федак М.Б.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 4 (69) Сторінки 104-107
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.84- 008.19:616.127- 005.8.616.831- 005.1 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено дослідження 810 хворих, в т. ч. 204 хворих на ішемічну хворобу серця, 198 — на інфаркт міокарда, 201 — на мозковий інсульт, 207 — на транзиторні ішемічні атаки. Дослідження включало клінічно-психологічні і патопсихологічні вивчення. Визначені такі форми непсихотичних розладів психічної сфери: реакції психічної дезадаптації (РПД), соматогенний астенічний симптомокомплекс (САСК), гострі невротичні розлади (ГНР), невротичні розлади з затяжним перебігом (НРЗП). За даними патопсихологічного дослідження встановлено, що у всіх хворих переважав негативний емоційний спектр, найбільший рівень тривожності і нейротизму переважав у хворих на ішемічну хворобу серця та Інфаркт міокарда. Ці дані можуть бути основою для розроблення системи психокорекційних заходів.
Ключовi слова гострі соматичні стани, психічна дезадаптація, негативний емоційний спектр, тривога, нейротизм.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Белова, А. Н. Шкалы и опросники в неврологии и нейрохи- рургии / А. Н. Белова. — М., 2004. — 432 с.
2. Долженко, М. Н. Депрессивные и тревожные расстройства при сердечно-сосудистых заболеваниях / М. Н. Долженко // Практична ангіологія. — 2006. — Т. 2, № 1. — С.17—23.
3. Кирюхин, О. Л. Комплексная оценка и коррекция психических нарушений у больных ишемической болезнью сердца / О. Л. Кирюхин, Н. А. Гасанов, Д. Р. Ракита // Клиническая медицина, — 2007. — № 8. — С. 29—32.
4. Клинические шкалы и психодиагностические тесты диа- гностики сосудистых заболеваний головного мозга : методические рекомендации / сост.: Т. С. Мищенко, Л. Ф. Шестопалова, М. А. Трещинская. — Харьков, 2008. — 36 с.
5. Експериментально-психологічне дослідження в загальній практиці — сімейній медицині : навч. посібник для лікарів- інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / [Михайлов Б. В., Вітенко І. С., Сердюк О. І. та ін.] ; за заг. ред. Б. В. Михайлова. — Х.: ХМАПО, 2011. — 136 с.
6. Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group Depressive symptoms and risk of coronary heart disease and mortality in elderly Americans / [A. A. Ariyo, M. Haan, C. M. Tangen et al.] // Circulation. — 2000. — 102: 1773—9.