ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 4 (69)Потенціююча психотерапія та медикаментозна корекція емоційно-поведінкових розладів у підлітків із мозковою дисфункцією та порушенням формування особистості
Назва статтi Потенціююча психотерапія та медикаментозна корекція емоційно-поведінкових розладів у підлітків із мозковою дисфункцією та порушенням формування особистості
Автори Даценко І. Б.
Харченко І. В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 4 (69) Сторінки 69-73
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89–008.485–053.6:616.831]-085.851+615.214 Індекс ББК -
Анотацiя Докладно висвітлено розроблену авторами систему комплексного застосування медикаментозних та немедикаментозних методів для корекції емоційно-поведінкових розладів у підлітків із мозковою дисфункцією та порушенням формування особистості за органічним типом. Показано досить високий терапевтичний ефект використання системи.
Ключовi слова підлітки, порушення формування особистості, органічний тип, психотерапія, абілітація.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Михайлов, Б. В. Психотерапия: Учебник для врачей-интернов высших медицинских заведений III—IV уровней аккредитации / Михайлов Б. В., Табачников С. И., Витенко И. С., Чугу нов В. В.]. — Харьков: Око, 2002. — 768 с.
2. Филатов, А. Т. Малая психотерапия на курорте / [А. Т. Филатов, В. К. Мартыненко и др.]; [под ред. А. Т. Филатова]. — Киев: Здоров’я, 1983. — 56 с.
3. Карвасарский, Б. Д. Психотерапия / Б. Д. Карвасарский. — М.: Медицина, 1985. — 3004 с.
4. Мартыненко, А. А. Малая психотерапия при лечении больных сахарным диабетом в условиях курорта: [метод. рекоменд.] / А. А. Мартыненко. — Харьков; Берминводы, 1982. — 36 с.
5. Медицинская реабилитация. Т. ІІІ. [под ред. акад. РАМН, проф. В. М. Боголюбова]. — Москва; Пермь: ИПК Звезда, 1989. — 594 с.
6. Пидаев, А. В. Актуальные проблемы реабилитации и абилитации / А. В. Пидаев, И. И. Кутько, О. А. Панченко // Реабилитация и абилитация человека. Интегративно-информационные техно- логии: [сб. научн. работ]; [под ред. В. Н. Казакова]. — Киев: КВІЦ, 2004. — С. 8—18.
7. Даценко, И. Б. Система психотерапии подростков с на- рушением формирования личности по органическому типу / И. Б. Даценко // Медицинская психология. — 2006. — Т. 1, № 3. — С. 37—41.
8. Даценко, И. Б. Стратегия и тактика психотерапии нарушений формирования личности по органическому типу у подростков с мозговой дисфункцией / И. Б. Даценко // Медицинская психо- логия. — 2007. — Т. 2, № 1. — С. 30—37.
9. Клиническая и судебная подростковая психиатрия / [В. А. Гурь е ва, Т. Б. Дмитриева, Е. В. Макушкин и др.]; под ред. В. А. Гурьевой. — М.: Мед. информ. агентство, 2007. — 488 с.
10. Кузнецов, В. М. Терапія, медико-соціальна корекція та профілактика афективних психічних розладів у дітей і підліт- ків з церебральною резідуально-органічною недостатністю / В. М. Кузнецов // Архів психіатрії. — 2003. — Т. 9, № 1 (32). — С. 107—108.
11. Можгинский, Ю. Б. Психические болезни у подростков: психопатология, лечение: клин. руков. / Ю. Б. Можгинский. — М.: Триада-фарм, 2003. — 224 с.