ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 4 (69)Досвід застосування інформаційно-освітньої програми в комплексному лікуванні хворих на церебральний атеросклероз
Назва статтi Досвід застосування інформаційно-освітньої програми в комплексному лікуванні хворих на церебральний атеросклероз
Автори Єжова Вікторія Олександрівна
Царьов Олександр Юрійович
Куніцина Людмила Олександрівна
Словеснов Сергій Вікторович
Колеснікова Олена Юріївна
Мірзоян С.А.
Желдаков А. М.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 4 (69) Сторінки 22-23
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.133.33-004.6-036.66:615.838 Індекс ББК -
Анотацiя Інформаційно-освітня програма є організаційною формою профілактичного групового психологічного впливу й розглядається як медична профілактична послуга, тобто має самостійне закінчене значення й певну вартість і спрямована на профілактику захворювання, ускладнень, своєчасне лікування, оздоровлення.
Ключовi слова інформаційно-освітня програма, церебральний атеросклероз.
Доступ до повної статтi pdf
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Информированность населения о факторах риска со- судистых заболеваний головного мозга и клинических прояв- лениях инсульта / [Фрис Я. Е., Камчатнов П. Р. и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2010. — Т. 110, № 9. — С. 3—7.
2. Методи психофізичної реабілітації хворих на церебраль- ний атеросклероз в умовах курорту: Методичні рекоменда- ції / [Сол дат ченко С. С., Царьов О. Ю., Єжова В. О. і др.] . — Ялта, 2010. — 27 с.
3. Мищенко, Т. С. Новые возможности в патогенетической терапии хронической ишемии мозга / Т. С. Мищенко // Новости мед. и фарм. — 2011. — № 4(354). — С. 3—7.
4. Гантула, П. А. Опыт немедикаментозного лечения пациентов с болезнью Паркинсона в условиях «Школы здоровья» / П. А. Гантула, О. Л. Табакова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2011. — Т. 111, № 4. — С.71—73.
5. Оганов, Р. Т. Организация «Школ здоровья» в первичном звене здравоохранения / Р. Т. Оганов // Организационно- методическое письмо. — 2002. — 30 с.
6. Ярош, Н. П. Стандартизація профілактики захворювань: сучас ний стан та перспективи розвитку / Н. П. Ярош // Акт. питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій. — Київ; Херсон, 2011. — С. 147—151.