ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 4 (69)Клініко-статистичне прогнозування внутрішньочерепної гіпертензії після операції у постраждалих з тяжкою черепно- мозковою травмою
Назва статтi Клініко-статистичне прогнозування внутрішньочерепної гіпертензії після операції у постраждалих з тяжкою черепно- мозковою травмою
Автори Сірко А.Г.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 4 (69) Сторінки 24-28
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.714+616.831]–001-089:616.12-008.331.1-036.8-037-092 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено проспективне дослідження 100 хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою, яким в гострому періоді травми проводився моніторинг внутрішньочерепного тиску (ВЧТ). На основі аналізу варіацій за Краскелом — Уолісом встановлено доопераційні та інтраопераційні фактори, що впливають на величину внутрішньочерепного тиску після операції. Величина ВЧТ після операції корелює з такими доопераційними факторами: часом від травми до операції, відкриванням очей, зміною розміру зіниць та їх реакції на світло, оцінкою корнеального рефлексу, величиною систолічного та середнього АТ до операції, причиною проведення операції. Виявлені критерії необхідно враховувати при прогнозуванні внутрішньочерепного тиску після операції. З метою профілактики внутрішньочерепної гіпертензії в післяопераційному періоді основна увага повинна бути спрямована на підтримання церебральної перфузії на достатньому рівні та попередження ускладнень в ході операції.
Ключовi слова фактори прогнозу, тяжка черепно-мозкова травма, клініко-статистичне прогнозування, внутрішньочерепний тиск, внутрішньочерепна гіпертензія.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Педаченко, Є. Г. Сучасний стан та перспективи невідкладної нейрохірургічної допомоги в Україні / Педаченко Є. Г., Гук А. П., Ольхов В. М. // Травма. — 2003. — Т. 4, № 3. — С. 243—246. 2. Современные рекомендации по диагностике и лечению тяжелой черепно-мозговой травмы / [Потапов А. А., Крылов В. В., Лихтерман Л. Б. и др.] // Вопр. нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. — 2006. — № 1. — С. 3—8.
3. Царенко С. В. Нейрореаниматология. Интенсивная терапия черепно-мозговой травмы / С. В. Царенко. — М.: Изд-во Медицина, 2005. — 352 с.
4. Морозов А. М. Клініко-епідеміологічні особливості гострої черепно-мозкової травми і підвищення ефективності спеціалізованої нейрохірургічної допомоги в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.05 — нейрохірургія / А. М. Морозов; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України. — К., 1999. — 34 с.
5. Черепно-мозкова травма: сучасні принципи невідкладної допомоги: Навч. метод. посіб. / [Педаченко Є. Г., Шлапак І. П., Гук А. П., Пилипенко М. М.]. — К.: ВАРТА, 2007. — 53 с.
6. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим за спеціальностями «Нейрохірургія» та «Дитяча нейрохірургія» // Український нейрохірургічний журнал. — 2008. — № 3.
7. Дзяк Л. А. Сучасні принципи консервативного лікування набряку головного мозку та внутрішньочерепної гіпертензії / Л. А. Дзяк, А. Г. Сірко, В. М. Сук // Міжнародний неврологічний журнал. — 2009. — № 6 (28). — С.81—90.
8. Формализованная история болезни / под ред. А. Н. Коновалова, Л. Б. Лихтермана, А. А. Потапова. Отраслевая научно- техническая программа С.09 «Травма центральной нервной системы», 1986—1990. — 147 с.
9. Моніторинг внутрішньочерепного тиску у потерпілих з тяжкою черепно-мозковою травмою (огляд літератури та аналіз власних спостережень) / [Л. А. Дзяк, М. О. Зорін, А. Г. Сірко та ін.] // Український нейрохірургічний журнал. — 2008. — № 1. — С. 17—22.
10. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. — М.: МедиаСфера, 2002. — 312 с.
11. Bullock R, Chestnut R, Ghajar J, et al. Guidelines for the management of severe traumatic brain injury (3rd Edition) // J. Neurotrauma. — 2007. — Vol. 24. — S1.
12. Continuous monitoring of cerebrovascular pressure reactivity allows determination of optimal cerebral perfusion pressure in patients with traumatic brain injury / [Steiner L. A., Czosnyka M., Piechnik S. K., et al. ] // Crit. Care. Med. — 2002. — Vol. 30. — P. 733—738.
13. Pressure reactivity as a guide in the treatment of cerebral perfusion pressure in patients with brain trauma / [Howells T., Elf K., Jones P. A., et al. ] // J. Neurosurgery. — 2005. — Vol. 102. — P. 311—317.