Том 27, випуск 3 (100), 2019

DOI випуску: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V27-is3-2019 Рекомендовано до поширення в мережі Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 7 від 30.07.2019 р.)

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Козьолкін Олександр Анатолійович
Мєдвєдкова Світлана Олександрівна
Лісова О.А.
Ефективність комплексного лікування з застосуванням мануальної терапії у хворих вертебральними торакалгіями
pdf.png Нікішкова Ірина Миколаївна
Кутіков Дамір Олександрович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Моніторинг адекватності/ефективності патогенетичної терапії у пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова за допомогою комп’ютеризованого тестування моторики рук
pdf.png Петюніна Ольга Вячеславівна
Копиця Микола Павлович
Скринник Ольга Вячеславівна
Роль однонуклеотидного поліморфізму Val66Met гена BDNF у формуванні кінцевих точок після інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST
pdf.png Прокопів Марія Мирославівна
Оцінка функціональних наслідків вертебробазилярних інфарктів залежно від ураженої інтракраніальної судинної території задньої циркуляції
pdf.png Фломін Юрій Володимирович
Прогностичні чинники відсутності істотного поліпшення функціонального стану і збереження великої потреби у сторонній допомозі серед пацієнтів з церебральним інсультом, які перебували на лікуванні в Інтегрованому інсультному блоці
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Будьонний Павло Валерійович
Клініко-психопатологічні особливості суїцидальної поведінки осіб, які хворіють на шизофренію і проживають в зоні проведення операції Об’єднаних сил
pdf.png Денисенко Михайло Михайлович
Характеристика функціональних зв’язків різних варіантів аддикцій
pdf.png Харитонов Володимир Ігорович
Аналіз емоційного стану хворих на епілепсію з депресіями в інтеріктальному періоді
pdf.png Хоміцький Микола Євгенович
Структура і типи реагування на хворобу та показники адаптивності/дезадаптивності при ендогенних психозах з епізодичним перебігом в контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій
pdf.png Шевченко-Бітенський Константин Валерійович
Соціальне функціонування пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при змішаних деменціях тяжкого ступеня вираженості
pdf.png Шевчук Мар'яна Володимирівна
Циганенко Олександр Олегович
Тараненко Олена Володимирівна
Крижевский Вадим Віталійович
Маньковский Борис Микитович
Факторы риска возникновения депрессии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Сухоруков Віктор Вікторович
Забродіна Людмила Петрівна
Бовт Юлія Вікторівна
Клінічний випадок: інсомнія у хворого на синдром Дауна у поєднанні з симптоматичною епілепсією
Матеріали Науково-практичної конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань нервової системи у дітей», 19—20 вересня, м. Харків
pdf.png Літовченко Тетяна Анатоліївна
Сухоносова Ольга Юріївна
Сорочан Олексій Павлович
Сальникова Владлена Вікторівна
Гекова Марина В’ячеславівна
Психологічна діагностика дітей з епілептичними нападами, які виникли внаслідок порушення функцій прищитоподібних залоз
pdf.png Лук'янцева Ольга Юріївна
Привалова Наталія Миколаївна
Аналіз значущих чинників формування неврозоподібного енурезу у дітей
pdf.png Мар'єнко Лідія Борисівна
Кунта Ольга Василівна
Мар’єнко Катерина Миколаївна
Проблема менеджменту медичної допомоги пацієнтам з епілепсією при переході з дитячого/підліткового до дорослого віку
pdf.png Михайлова Емілія Аурелівна
Матковська Тетяна Миколаївна
Мітельов Дмитрій Анатолійович
Особенности течения депрессивных расстройств у детей и подростков с неврологическими расстройствами
pdf.png Петренко Вікторія Миколаївна
Особливос ті сполучнотканинного обміну у дітей із закритою черепно-мозковою травмою
pdf.png Танцура Людмила Миколаївна
Пилипець Олена Юріївна
Танцура Євген Олександрович
Третьяков Дмитро Володимирович
Можливості оптимізації підходів до лікування резистентних епілепсій у дітей з використанням даних фармакогенетичного дослідження
pdf.png Шатілло Андрій Валерійович
Федоренко Анна Валерьевна
Анализ оказания медицинской помощи больным мышечной дистрофией Дюшенна, динамика за семь лет
Тези доповідей Науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ», 19—20 вересня, м. Харків
pdf.png Завязкіна Н. В.
Музичук Г.О.
Психологічна діагностика дітей з епілептичними нападами, що виникли внаслідок порушення функцій прищитоподібних залоз
pdf.png Пилипець Олена Юріївна
Особливості співвідношень макро- та мікроелементів у дітей з епілепсіями
pdf.png Померанцева Т. І.
Скоробогатова О. В.
Характеристика клініко-нейропсихологічного поліморфізму дітей з затримкою психомовного розвитку
pdf.png Стеценко Т.І.
Іванова Т.П.
Савченко О.І.
Федушка Г.М.
Випадок аутоімунного енцефаліту з ураженням мозочка, асоційований з антитілами до глютаматдекарбоксилази (анти-GAD65) у дитини
pdf.png Стеценко Т.І.
Випадок фокальної лобної епілепсії у дитини трьох місяців з мутацією гену NRPL3
pdf.png Танцура Євген Олександрович
Метаболизм антиэпилептических препаратов, ассоциированный с генетическим полиморфизмом
pdf.png Третьяков Дмитро Володимирович
Роль етіологічних та спадково-зумовлених чинників у виникненні епілепсій у дітей