ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 3 (100)Факторы риска возникновения депрессии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Назва статтi Факторы риска возникновения депрессии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Автори Шевчук Мар'яна Володимирівна
Циганенко Олександр Олегович
Тараненко Олена Володимирівна
Крижевский Вадим Віталійович
Маньковский Борис Микитович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 3 (100) Сторінки 65-68
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.379-008.64-02:616.89-008.19 Індекс ББК -
Анотацiя В цієї публікації наведені результати спостережного міжнародного дослідження для визначення факторів ризику виникнення депресії та оцінки їх впливу на життя у пацієнтів з цукровим діабетом (ЦД) 2 типу. Мета роботи: дослідити фактори ризику депресії у хворих на ЦД 2 типу, орієнтуючись на результати проведеного дослідження. Відповідно до протоколу міжнародного дослідження INTERPRET-DD (International Prevalence and Treatment of Diabetes and Depression) у дослідженні взяли участь 190 пацієнтів різної статі. Як інструменти для діагностики депресії використовували адаптовані шкали: PHQ-9, PAID, WHO, MINI-6, шкала Гамільтона; а для вивчення історії ЦД 2 типу були опрацьовані дані з амбулаторних карт пацієнта за останні 15 років — збір анамнезу, проведення загального огляду; консультативний висновок психіатра, ендокринолога, хірурга кабінету діабетичної стопи, ви- значення рівня HbA1C, ліпідограми. Робота полягала у тандемній співпраці психіатра та ендокринолога, які спостерігали за рандомізованими пацієнтами протягом одного року, а також визначали тактику діагностики, лікування та розроблення превентивних заходів. Відповідно до критеріїв включення/не- включення, рандомізовано 190 пацієнтів чоловічої та жіночої статі. Усі пацієнти були оглянуті психіатром, ендокринологом та прийняте єдине рішення щодо постановки діагнозу депресії, методів лікування. Відповідно до отриманих результатів, було встановлено, що фак- торами ризику виникнення депресії у пацієнтів з ЦД 2 типу є часті епізоди гіпо- та гіперглікемії, високий рівень соматичної патології в анамнезі, вік пацієнтів, низький рівень освіти, відсутність роботи, нестабільний фінансовий дохід, сімейний стан, наявність депресії в сімейному анамнезі.
Ключовi слова цукровий діабет, депресія, фактори депресії, антидепресанти
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури


1. Angold A., Costello E. J., Worthman C. M. Puberty and depression: the role of age, pubertal status or pubertal timing // Psychol. Med., 1998. Vol. 28. P. 51—61. PMID: 9483683.
2. Осуховська О. С., Степанова Н. М. Стратегічна парадигма розвитку охорони психічного здоров’я в Україні // Архів психіатрії. 2014. Т. 20, № 2. С. 11 — 15.
3. Shikhman A. R., Brinson D. C., Valbracht J., Lotz M. K. Cytokine regulation of facilitated glucose transport in human articular chondrocytes // J Immunol. 2001 Dec; 167(12): 7001—8. DOI: 10.4049/jimmunol.167.12.7001.
4. Shane M. Coleman, and Wayne Katon. Treatment Implications for Comorbid Diabetes Mellitus and Depression // Psychiatric Times. 2013. January 18. Vol. 30, Issue: 1. URL : https://www. psychiatrictimes.com/major-depressive-disorder/treatmentimplications- comorbid-diabetes-mellitus-and-depression.
5. Introduction: Standards of Medical Care in Diabetes. 2018 // Diabetes Care. 2018. Vol. 41 (Supp. 1). P. 1—2. DOI: 10.2337/ dc18-Sint01.
6. Zheng Y., Ley S. H., Hu F. B. Global Etiology and Epidemiology of type 2 Diabetes Mellitus and its complications // Nat. Rev. Endocrinol. 2018. Vol. 14(2). P. 88—98. DOI:10.1038/nrendo. 2017.151.
7. The INTERPRET-DD study of diabetes and depression: a protocol / Lloyd C. E., Sartorius N., Cimino L. C. [et al.] // Diabet Med. 2015 Jul; 32(7): 925—34. DOI: 10.1111/dme.12719.
8. Динаміка психічного здоров’я населення України в період 2008—2012 рр. та перспективи розвитку психіатричної допомоги країни / І. Я. Пінчук, Р. М. Богачев, М. К. Хобзей, О. О. Пет- ри чен ко // Архів психіатрії. 2013. Т. 19, № 1 (72). С. 11—17.
9. Consensus document on European brain research / Olsen J., Baker M., Freund T. [et al.] // Journal Neurological Neurosurgery Psychiatry. 2006 Aug; Vol. 77 Suppl. 1: i1-49. PMID: 16845120.
10. Standards of Medical Care in Diabetes — 2017 / American Diabetes Association // Diabetes Care. 2017. Vol. 40, Suppl. 1. URL : https://professional.diabetes.org/files/media/dc_40_s1_final.pdf.
11. Prevalence of Depression in Individuals With Impaired Glucose Metabolism or Undiagnosed Diabetes / Nouwen A., Nefs G., Caramlau I. [et al.] // Diabetes Care. 2011. Vol. 34. P. 752—762. DOI: 10.2337/dc10-1414.
12. Lustman P. J., Penckofer S. M., Clouse R. E. Recent Advances in Understanding Depression in Adults with Diabetes // Curr. Diab. Rep. 2007. Vol. 7, No. 2. P. 114—122. PMID: 17425915.
13. Mental disorders among persons with Diabetes — Results from the World Mental Health Surveys / Lin E. H., Von Korff M. V., Alonso J. [et al.] // Psychosom. Res. 2008. Vol. 65. P. 571—580. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2008.06.007.
14. Дедов И. И. Сахарный диабет — опаснейший вызов мировому сообществу // Вестник РАМН. 2012. № 1. С. 7—13.
15. Блейхер В. М., Крук И. В., Боков С. Н. Клини чес кая патопсихология : руководство для врачей и клини чес ких психологов. СПб. : МОДЭК, МПСИ, 2009. 624 с.
16. The Problem Areas in Diabetes (PAID) scale: psychometric evaluation survey in a Greek sample with type 2 diabetes / Papathanasiou A, Koutsovasilius A., Shea S. [et al.] // J. Psychiatr. Ment. Health Nurs. 2014, May. Vol. 21(4). P. 345—353. DOI: 10.1111/j.1365-2850.2012.01875.x.
17. IDF Diabetes Atlas / International Diabetes Federation. 8th ed. Brussels : IDF, 2017.
18. Roy T., Lloyd C. E. Epidemiology of depression and diabetes: a systematic review // J Affect Disord 2012;142 Suppl: S8—21. DOI: 10.1016/S0165-0327(12)70004-6.
19. The association between depression and health-related quality of life in people with type 2 diabetes: a systematic literature review / Ali S., Stone M., Skinner T. C. [et al.] // Diabetes Metab Res Rev 2010; 26: 75—89. DOI: 10.1002/dmrr.1065.
20. Depression in adults with a chronic physical health problem. Treatment and Management. NICE Clinical Guidelines, No. 91. 2010.
21. Screening and case finding for major depressive disorder using the Patient Health Questionnaire (PHQ-9): a meta-analysis / Moriarty A. S., Gilbody S., McMillan D. [et al.] // Gen Hosp Psychiatry 2015; 37: 567—76. DOI: 10.1016/j.genhosppsych.2015.06.012.
22. Денисенко М. М. Патопсихологи чес кие механизмы формирования суицидального поведения у больных экзогенными и эндогенными депрессиями // Медицинская психология. 2010. Т. 5. № 3 (19). С. 55—61.
23. Состояние и пути улучшения реабилитации больных психическими заболеваниями в психиатрических ЛПЗ г. Киева / В. Д. Мишиев, Л. М. Барановская, Д. С. Лебедев, И. С. Дубинин // Психічне здоров’я. 2012. № 3 (36). С. 83—86.
24. Мішиєв В. Д. Депресивні розлади: критерії діаг ностики, основні клінічні прояви та методи терапії. К. : Вид-во Київськ. мед. академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 2002. 46 с.