ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 3 (100)Ефективність комплексного лікування з застосуванням мануальної терапії у хворих вертебральними торакалгіями
Назва статтi Ефективність комплексного лікування з застосуванням мануальної терапії у хворих вертебральними торакалгіями
Автори Козьолкін Олександр Анатолійович
Мєдвєдкова Світлана Олександрівна
Лісова О.А.
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 3 (100) Сторінки 5-11
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.825:616.833.42-009.7-085.036.8 Індекс ББК -
Анотацiя Мета: підвищити ефективність комплексного лікування хворих на вертебральні торакалгїї (ВТ) за допомогою диференційованого застосування мануальної терапії та кінезотерапії залежно від характеру неврологічних проявів. Під нашим спостереженням перебували 507 хворих на вертебральні торакалгїї. З них 368 пацієнтів (72,6 %) увійшли в основну групу, де проводили комплексне лікування із застосуванням мануальної терапії (МТ) та кінезотерапії, серед них чоловіків було 128 (34,8 %), жінок — 240 (65,2 %). Групу порівняння становили 139 хворих (27,4 %), яким проводили аналогічне лікування, але без МТ і кінезотерапії, з них чоловіків було 51 (36,7 %), жінок — 88 (63,3 %). Групи хворих на ВТ були зіставні за тривалістю захворювання, строками екзацербації, ступенем вираженості болю й обмеженням вертебродинаміки. Усім хворим на етапі діагностики проводили детальне вертеброневрологічне обстеження за спеціально розробленим протоколом і комп’ютерну томографію хребта. Статистичний аналіз проводили з використанням методів описової статистики. Внаслідок лікування хворих основної групи, де застосовували МТ в комплексному лікуванні, із значним поліпшенням виписано 261 пацієнт (70,9 %), з поліпшенням — 75 осіб (20,4 %), з незначним поліпшенням — 29 (7,9 %) і лише 3 хворих (0,8 %) на торакалгії з вегетативно-вісцеральними проявами виписано без поліпшення. Середній ліжко-день становив 13,8 ± 1,9. У групі порівняння результати лікування виявилися гіршими: зокрема, із значним поліпшення виписано 56 хворих (40,3 %), з поліпшенням — 29 осіб (20,9 %), з незначним поліпшенням — 18 (12,9 %) і без поліпшення — 36 хворих (25,9 %). Середній ліжко-день був 19,9 ± 1,9. Застосування МТ в комплексі лікування хворих на ВТ сприяло підвищенню ефективності, кращому відновленню хворих і скороченню строків перебування у відділенні. Результати комплексного лікування із застосуванням МТ та кінезотерапії були краще у хворих на ВТ з м’язово-тонічними проявами.
Ключовi слова вертебральні торакалгії, мануальна терапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури

1. Болевые синдромы в неврологической практике / под ред. проф. В. Л. Голубева. 3-е изд. перераб. и доп. М.: МЕДпресс-информ, 2010. 336 с.
2. Веселовский В. П., Михайлов М. Н., Самитов М. Ш. Диагностика синдромов остеохондроза позвоночника. Казань : Изд-во Казанского университета, 1990. 290 с.
3. Епифанов В. А., Епифанов А. В. Реабилитация в неврологии. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 416 с.
4. Козелкин А. А., Медведкова С. А., Лисовая О. А. Диагностика и лечение вертеброгенных болевых синдромов. Запорожье, 2008. 123 с.
5. Орос М. М., Грабар В. В. Біль у ділянці серця: погляд невролога // Междунар. неврол. журн. 2017. № 7. С. 77—81.
6. Попелянский Я. Ю. Ортопедическая неврология (Вертеброневрология) : рук-во для врачей. 5 изд., доп. и перераб. М. : МЕДпресс-информ, 2011. 672 с.
7. Оценка некардиогенной боли в груди / [В. И. Дорофеев, Д. Н. Монашенко, Д. А. Свиридо, А. А. Савельев] // Вестник Северо-Западного государственного медицинского универ- ситета им. И. И. Мечникова. 2017. № 3. С. 12—23.
8. Лікування вертебрального больового синдрому при остеохондрозі шийно-грудного відділу хребта в жінок із клімактеричними розладами / [В. В. Поворознюк, Т. В. Орлик, О. Т. Дудко, Н. В. Григор’єва] // Проблемы остеології. 2003. Т. 6, № 4. С. 4—10.
9. Тюшина М. В., Малаховский В. В. Лечение кардиалгий, обусловленных психовегетативными и соматическими нарушениями, методами рефлексотерапии // Вестник новых медицинских технологий. 2016. № 2. С. 104—113.
10. The effectiveness of noninvasive interventions for musculoskeletal thoracic spine and chest wall pain: a systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) collaboration / D. Southerst, A. A. Marchand, Р. Côté [et al.] // J Manipulative Physiol Ther. 2015. 38 (7). Р. 521—31. DOI: 10.1016/j.jmpt.2015.06.001.
11. Roldan C. J., Huh B. K. Iliocostalis Thoracis-Lumborum Myofascial Pain: Reviewing a Subgroup of a Prospective, Randomized, Blinded Trial. A Challenging Diagnosis with Clinical Implications // Pain Physician. 2016. 19 (6). Р. 363—72. PMID: 27454266:
12. ЛФК на нестабильной опоре и гидрокинезотерапия в реабилитации пациентов с болями в спине / Е. В. Филатова, О. А. Булах, Е. В. Полковникова [и др.] // Research’n Practical Medicine Journal. 2017. № 4. С. 58—66.
13. Ярошевский А. А., Морозова О. Г. Скелетно-мышечная боль в области грудной клетки // Семейный доктор. 2015. № 2. С. 28—36.
14. Treatment efficacy for non-cardiovascular chest pain: a systematic review and meta-analysis / Burgstaller J. M., Jenni B. F., Steurer J. [et al.] // PLoS One. 2014 Aug 11; 9 (8): e104722. DOI: 10. 1371/journal.pone.0104722.
15. The effect of sitting posture on the loads at cervicothoracic and lumbosacral joints / Kwon Y., Kim J. W.2, Heo J. H. [et al.] // Technol Health Care. 2018. 26 (S1). Р. 409—418. DOI: 10.3233/THC-174717.
16. Антонов И. П. Классификация и формулировка диагноза заболеваний периферической нервной системы // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1985. Т. 85, № 4. С. 481—487.