ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 3 (100)Аналіз значущих чинників формування неврозоподібного енурезу у дітей
Назва статтi Аналіз значущих чинників формування неврозоподібного енурезу у дітей
Автори Лук'янцева Ольга Юріївна
Привалова Наталія Миколаївна
З рубрики Матеріали Науково-практичної конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань нервової системи у дітей», 19—20 вересня, м. Харків
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 3 (100) Сторінки 76-79
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.62-008.223 /159.9.072.42 Індекс ББК -
Анотацiя Метою нашого дослідження був системний аналіз клінічної інформації з наданням більшої уваги соматичним чинникам, які можуть впливати на формування неврозоподібного енурезу, а також вивчення особливостей сімейних відносин та сімейного виховання хворих та їхнього впливу на особистісний розвиток дітей з урахуванням гендерних відмінностей. Обстежено 90 дітей з діагнозом «неврозоподібний енурез», віком від 6 до 17 років, 66 хлопчиків та 24 дівчинки за допомогою клініко-анамнестичних, неврологічних та психодіагностичних методів. Результати досліджень показали, що до формування енурезу призводить сукупна дія різних чинників, серед яких важливу роль відіграють незрілість кори головного мозку, наявність системної сполучно тканинної дисплазії, часті застудні захворювання, вітряна віспа в анамнезі та наявність хронічного риніту, суттєві порушення виховання в родинах за типом домінування гіперпротекції, недостатність системи вимог, заборон, обов’язків, а також санкцій за порушення норм і правил поведінки; порушення сімейних відносин через наявність особистих проблем у батьків. Були розроблені стратегічні напрямки та індивідуально орієнтовані методи клінічної та психологічної реабілітації дітей, хворих на енурез, та їхніх родин. Вони передбачають комплексне лікування, формування знань про хворобу і адекватного ставлення до неї, правильну організацію спільного життя в родині, навчання батьків адекватним методам спілкування з дитиною.
Ключовi слова діти, неврозоподібний енурез, родинні відносини, клінічна та психологічна реабілітація
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури


1. Гольбин А. Ц. Патологический сон у детей. Л. : Медицина, 1979. 248 с.
2. Ковалев В. В. Педиатрия детского возраста. М., 1979. С. 19.
3. Сазонов С. А. Особенности возникновения и терапии ночного энуреза у детей // Український вісник психоневрології. 2006. Т. 14, вип. 3 (80). С. 46—50
4. Трошин В. М.,. Радаева Т. Н., Куркина С. А. Рас ст ройства мочеиспускания у детей : монография. Н. Новгород, 1999. 49 с.
5. Косилов К. В., Антоненко Ф. Ф., Штыфлюк М. В. Реактивность вегетативной нервной системы у детей и подростков // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2002. № 6. С. 48—49.
6. Колесников Г. Ф. Ночное недержание мочи. Киев : «Здоровье», 1989. 168 с.
7. Белова А. Н. Крупин В. Н. Нейрогенный мочевой пузырь // Неврологи чес кий журнал. 2004. № 6. С. 4—10.
8. Фесенко Ю. А. Энурез и энкопрез у детей : монография. СПб. : Наука и техника, 2010. 272 с. 9. Лукьянцева О. Ю., Привалова Н. Н. Гендерные психологи- чес кие особенности детей с неврозоподобным энурезом / Український вісник психоневрології. 2014. Т. 22, вип. 4 (81). С. 72—75.
10. Эйдемиллер Э. Г. Методы семейной диагностики и психотерапии : методическое пособие. М.; СПб. : «Форум», 1996. 63 с.
11. Беляускайте Р. Ф. Рисуночные пробы как средство диагностики развития личности ребенка // Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога. М., 1987. С. 67—80.
12. Соколова Е. Т., Федотова Е. Апробация методики косвенного измерения системы самооценки (КИСС) // Вестник Моск. ун-та. Серия 14. «Психология». 1982. № 3. С. 77—81.
13. Тарабрина Н. В. Техника изучения реакций на фрустрирующую ситуацию // Иностранная психология. 1994. Т. 2, № 2 (4). С. 68—76.